E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Velký úspěch mladých českých biologů

Velký úspěch mladých českých biologů

Právě v den, kdy byly v Tokiu zahájeny 32. letní olympijské hry, byly vyhlášeny výsledky mezinárodní online soutěže mladých biologů IBO Challenge II Portugal. Tato soutěž v letošním roce distanční formou nahradila tradiční Mezinárodní biologickou olympiádu (International Biology Olympiad, čili IBO). Čeští reprezentanti si vedli opravdu skvěle – v konkurenci 305 studentů ze 76 zemí světa získali čtyři medaile, včetně jedné zlaté. Příprava reprezentantů probíhala v režii zástupců Přírodovědecké fakulty UK.

Publikováno 26.7.2021

Nový kurz 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development”

Nový kurz 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development”

Mezinárodní a interdisciplinární kurz je organizován třemi členskými univerzitami organizace 4EU+: naší UK, univerzitou ve Varšavě a univerzitou v Miláně. Do kurzu je možné hlásit se do 8. září. Více informací po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 23.7.2021

Co ovlivňuje plodnost v době pandemie?

Co ovlivňuje plodnost v době pandemie?

Dopad současné pandemie na početní velikost obyvatelstva byl často zmiňován především s ohledem na jeho úbytek v důsledku nárůstu počtu zemřelých. Na početnosti obyvatelstva se ale podstatnou měrou podílí i proces opačný - plodnost. Jakým způsobem se stavíme k narození dítěte v této době? Co vše při svém rozhodování zohledňujeme? A jak to skutečně ovlivňuje naše jednání? Odpovědi nejen na tyto otázky hledá právě probíhající vědecký výzkum, na kterém se podílejí i demografové z naší fakulty.

Publikováno 22.7.2021

Co víme o evoluci pohlavních chromozomů po více než 100 letech bádání?

Co víme o evoluci pohlavních chromozomů po více než 100 letech bádání?

Lukáš Kratochvíl z katedry ekologie naší fakulty a Matthias Stöck z Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei v Berlíně se rozhodli, že stoleté výročí formulace hypotéz o evoluci pohlavních chromozomů stojí nejen za oslavu, ale i za zhodnocení současné situace a výhled do budoucna. Výsledkem jsou dvě čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences s více než 350letou tradicí editovaná právě zmíněnými evolučními biology. Vycházejí v červenci 2021. Autoři z Přírodovědecké fakulty UK se na nich kromě editování celého čísla podíleli celkově na pěti článcích.

Publikováno 19.7.2021

Přímý pohled do života kořenů

Přímý pohled do života kořenů

Tým doktora Matyáše Fendrycha z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy právě publikoval studii ve významném vědeckém časopise Nature Plants. Práce týmu, který je podpořen prestižním juniorským grantem Evropské výzkumné rady (ERC), spočívala v přesné analýze rychlé reakce buněk rostlinných kořenů na fytohormon auxin. Na studii se podíleli i kolegové z pražské VŠCHT či University of Tasmania.

Publikováno 15.7.2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

V posledním červnovém dni proběhlo finálové kolo již třetího ročníku prestižní Ceny Contipro, kde se formou odborné soutěže střetly největší naděje české vědy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. První místo si odnesl student katedry fyzikální a makromolekulární chemie Roman Staňo. Jemu i jeho školiteli dr. Peteru Košovanovi upřímně gratulujeme!

Publikováno 5.7.2021

Celouniverzitní uzavírka knihovního systému od 12.  do 31. 8.

Celouniverzitní uzavírka knihovního systému od 12. do 31. 8.

Od září 2021 budou všechny knihovny UK pracovat v nové knihovní platformě ALMA. Během prázdninových měsíců probíhají přípravné práce. Celouniverzitní uzavírka stávajícího systému bude probíhat od 12. do 31. srpna 2021 včetně. Zároveň nebude dostupný knihovní katalog, nebude možné si nic půjčit, prodloužit ani rezervovat. Během této doby budou do nové platformy přenášena data ze stávajících systémů, bude finalizována konfigurace a také budou probíhat školení knihovníků UK.

Publikováno 30.6.2021

Nadace Experientia podpoří další nadané mladé vědce

Nadace Experientia podpoří další nadané mladé vědce

Jedním ze stipendistů Nadace Experientia pro rok 2021 je doktorand naší fakulty Athanasios Markos, který bude na prestižní univerzitě ETH v Zurichu vyvíjet nové reakce, umožňující zkoumat biomolekuly v živých organismech. Rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemiků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště.

Publikováno 28.6.2021

Noví profesoři převzali po půl roce své dekrety

Noví profesoři převzali po půl roce své dekrety

Loni v prosinci podepsal prezident republiky jmenovací dekrety pro sedmdesát osm profesorů. Tradičně nejvíce – třicet osm, včetně osmi žen, navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy. Kvůli pandemii covidu-19 si na slavnostní jmenování museli šest měsíců počkat. Dekrety převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 23. června. Mezi novými profesory jsou i zástupci naší fakulty.

Publikováno 24.6.2021

Studenti a vědci obdrželi prestižní ceny z rukou rektora UK

Studenti a vědci obdrželi prestižní ceny z rukou rektora UK

Rektor UK Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu, Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miroslava Petruska za prezentaci. Nejlepší vědci pak obdrželi výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. V letošním roce UK předala všechny ceny najednou vzhledem k probíhající covidové situaci. Mezi oceněnými jsou i zástupci naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 24.6.2021

Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců

Vladimír Hanák čestným členem Americké společnosti pro výzkum savců

Na letošní výročním 100. zasedání Americké společnosti pro výzkum savců (American Society of Mammalogists) bude uděleno čestné členství emeritnímu profesorovi naší fakulty Vladimíru Hanákovi, který v březnu tohoto roku oslavil své 90. narozeniny. Gratulujeme!

Publikováno 24.6.2021

Pamětní medaile PřF UK má další laureáty

Pamětní medaile PřF UK má další laureáty

V pondělí 21.6.2021 se dalšími nositeli pamětní medaile PřF UK stalo deset osobností naší fakulty. Ocenění převzali z rukou děkana PřF UK pana profesora Jiřího Zimy.

Publikováno 21.6.2021

Elektronické hodnocení výuky 2020/2021

Elektronické hodnocení výuky 2020/2021

Také v aktuálním neobvyklém semestru probíhá hodnocení výuky (anketa) pouze elektronickou formou v aplikaci hodnoceni.natur.cuni.cz – nezapomeňte hodnotit až do 30. 9. 2021. Vaše zpětná vazba je důležitá!

Publikováno 18.6.2021

Živa ocenila popularizátory

Živa ocenila popularizátory

Rozmanitost přírody v kostce, vegetace na třech kontinentech, druhohorní mořští mlži a současní suchozemští plži či zdomácnělá zvířata. To jsou téma článků, které v roce 2019 vyšly na stránkách biologického popularizačního časopisu Živa. Mezi autory, kteří 14. června 2021 převzali ceny na slavnostním ceremoniálu v pražské vile Lanna, jsou i zástupci naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 17.6.2021

Brigáda na Albertovských stráních 2021

Brigáda na Albertovských stráních 2021

I letos proběhla již tradiční brigáda na Albertovských stráních. Akci, která každoročně pomáhá zkrášlit okolí naší fakulty, uspořádala ve středu 16.6.2021 Studentská komora Akademického senátu fakulty. Všem zúčastněným děkujeme!

Publikováno 16.6.2021

Prevence sexuálního obtěžování

Prevence sexuálního obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Publikováno 14.6.2021

Nová kniha - Aretinova mapa Českého království

Nová kniha - Aretinova mapa Českého království

V novém pokračování edice Monumenta Cartographica Bohemiae aktuálně vychází kolektivní monografie, věnovaná životu a dílu Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Českého království poprvé vyšla v roce 1619.

Publikováno 9.6.2021

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů, dva z nich jsou z naší fakulty

Univerzita Karlova má devatenáct nových profesorů, dva z nich jsou z naší fakulty

Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 8. května 2021 jedenaosmdesát nových profesorů vysokých škol. O měsíc později – 5. června – převzali noví profesoři dekrety z rukou Roberta Plagy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi nově jmenovanýmu jsou i prof. Vojtěch Janoušek u Ústavu petrologie a strukturní geologie a prof. Vlastimil Vyskočil z katedry analytické chemie. Gratulujeme!

Publikováno 7.6.2021

Velká výstava bezobratlých i letos online

Velká výstava bezobratlých i letos online

Velkou výstavu bezobratlých nebylo ani letos možné zorganizovat na jejím tradičním místě - v Botanické zahradě. I letos tedy dorazí tématická alba s fotografiemi a komentáři nejrůznějších taxomů bezobratlých živočichů prostřednictvím facebooku Přírodovědci.cz. Jednotlivá alba budou přibývat do 13.6.

Publikováno 4.6.2021

Vychází páté číslo 30. ročníku Geografických rozhledů s tématem Střední Evropa

Vychází páté číslo 30. ročníku Geografických rozhledů s tématem Střední Evropa

Kde leží střední Evropa a jak vymezit region na základě mentálních map, česko-rakouské vztahy v kostce či jak a proč se proměnilo české a polské pivovarnictví, aplikace pro rozvoj práce s mapou nebo jak využít příběhy v učebnicích zeměpisu - toto i mnoho dalšího se dočtete v novém čísle RG s tématem Střední Evropa.

Publikováno 4.6.2021