E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Biologové popsali unikátní vlastnosti bílkoviny, která se podílí na stavbě buňky. Pomohl jim matematický model

Biologové popsali unikátní vlastnosti bílkoviny, která se podílí na stavbě buňky. Pomohl jim matematický model

Detailní fungování molekulárního komplexu klíčového pro růst buněk popsali odborníci rostlinní biologové z katedry experimentální biologie rostlin společně s kolegy z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a dalších institucí. Navázali přitom na výzkum z roku 2008, v němž čeští vědci jako první na světě prokázali existenci bílkovinného komplexu zvaného exocyst v rostlinách. Výsledky výzkumu, v němž nyní úspěšně propojili experimenty s počítačovými simulacemi, zveřejnil renomovaný odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Publikováno 8.9.2021

Konference: Proměny učitelského vzdělávání v době covidu

Konference: Proměny učitelského vzdělávání v době covidu

Pedagogická fakulta UK srdečně zve všechny zájemce na konferenci, jejímž tématem jsou proměny učitelského vzdělávání v současné koronavirové době. Konference se koná ve středu 8.září 2021 od 9:00 do 17:00 a vystoupí na ní předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radek Vondráček, ministr školství dr. Robert Plaga, rektor UK prof. Tomáš Zima, prorektorka UK prof. Radka Wildová, děkan Pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka a řada dalších odborníků. Celou konferenci můžete sledovat distančně.

Publikováno 6.9.2021

Začni (si) s Přírodovědou 2021

Začni (si) s Přírodovědou 2021

Projekt studentských stáží Přírodovědecké fakulty UK pokračuje již čtvrtým rokem a je určen nadaným a motivovaným studentům vyšších ročníků gymnázií nebo odborných škol. Pod vedením odborníků PřF UK mají středoškolští studenti možnost prohloubit své znalosti a dovednosti a okusit skutečnou vědu. Výstupem může (ale nemusí) být rovněž práce pro SOČ či jiný typ soutěže. Zájemci, zasílejte krátký motivační dopis do 19.9. 2021.

Publikováno 6.9.2021

Článek našich botaniků v prestižním časopise Molecular Biology and Evolution

Článek našich botaniků v prestižním časopise Molecular Biology and Evolution

Dá se na velké změny v životním stylu reagovat flexibilně? Možná to někoho překvapí, ale na tuto otázku se můžeme ptát rostlin. Odpověď, zakodovanou v jejich genetické informaci, našel tým vědců vedených Magdalenou Bohutínskou a Filipem Kolářem z katedry botaniky PřF UK a vědci z University of Nottingham. Výzkum právě vychází v zářijovém čísle časopisu Molecular Biology and Evolution. Grafiku k článku, které se dostala na titulní stránku tohoto časopisu, navrhla Doubravka Požárová z katedry botaniky PřF UK.

Publikováno 2.9.2021

Tým prof. Martina Kotory bude řešit tříletý rakousko-český grant

Tým prof. Martina Kotory bude řešit tříletý rakousko-český grant

Grantová agentura České republiky bude od října společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) financovat další mezinárodní badatelský projekt. Tříletý projekt s názvem „Syntéza funkčních materiálů katalytickými cyklotrimerizačními a C-C/C-H funkcionalizačními reakcemi“ bude společně s rakouskými vědci řešit tým prof. RNDr. Martina Kotory, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Publikováno 1.9.2021

Medaile Rudolfa Brdičky pro děkana Jiřího Zimu

Medaile Rudolfa Brdičky pro děkana Jiřího Zimu

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 proběhlo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky za rok 2020. Laureátem se stal prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který medaili obdržel z rukou ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, prof. Martina Hofa, Dr. rer. nat., DSc.

Publikováno 30.8.2021

Africké horské lesy zadržují více uhlíku, než se předpokládalo, rychle ale mizí

Africké horské lesy zadržují více uhlíku, než se předpokládalo, rychle ale mizí

Mezinárodní tým vědců včetně významných zástupců naší fakulty, zabývající se studiem tropických horských lesů v Africe zjistil, že množství uhlíku, které tyto lesy vážou ve své biomase, je daleko vyšší, než se předpokládalo. Zároveň je překvapila rychlost, jakou lesy mizí. Studie právě vyšla v časopise Nature a za naší fakultu se na ní podíleli David Hořák, Ondřej Sedláček (katedra ekologie) a Tomáš Albrecht (katedra zoologie). Gratulujeme!

Publikováno 25.8.2021

Popularita hormonální antikoncepce klesá

Popularita hormonální antikoncepce klesá

Paradox aktuálních trendů sexuálního života: doba potřeby „efektivní ochrany před neplánovaným otěhotněním“ se prodlužuje, zatímco popularita hormonální antikoncepce u žen klesá. Vyplývá to z dosavadních výsledků výzkumu Současná česká rodina, na němž se podílejí i pracovníci katedry demografie a geodemografie PřF UK.

Publikováno 19.8.2021

Genetický pohled na přizpůsobení rostlin toxickým půdám

Genetický pohled na přizpůsobení rostlin toxickým půdám

Dokážou se rostliny adaptovat na nepříznivé podmínky prostředí jako jsou například toxické půdy? Jakou roli hraje zdvojení celého genomu, polyploidizace — nejrozsáhlejší mutace kterou z přírody známe? Výzkum vedený týmem Evoluční genomiky na katedře botaniky PřF UK, publikovaný v prestižním časopise Nature Communications, ukázal schopnost rostlin se zdvojeným genomem, polyploidů, rychle se adaptovat na stresující toxické půdy. Výzkum ale vedl i k prvnímu empiricky doloženému vzniku nových mutací s funkčními důsledky u polyploidů.

Publikováno 17.8.2021

Kombinace vrstev dvojrozměrných zeolitů – nový typ materiálů v JACS

Kombinace vrstev dvojrozměrných zeolitů – nový typ materiálů v JACS

Moderní zpracování ropy, petrochemie, ochrana životního prostředí nebo příprava některých chemikálii je jen těžko představitelná bez využití zeolitů. Nová publikace v časopise JACS (J. Am. Chem. Soc.) je výsledkem spolupráce skupin prof. Wieslawa Rotha z Jagiellonské univerzity v Krakově (UJ), prof. Takayoshiho Sasakiho z Národního Institutu pro Materiálové Vědy (NIMS) v Tsukubě a týmu prof. Jiřího Čejky a Dr. Michala Mazura z Centra pokročilých materiálů (CUCAM) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Publikováno 16.8.2021

Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Zemřel doc. RNDr. Jiří Luštinec, CSc.

Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry.

Publikováno 16.8.2021

Vědci zjistili, které geny ovlivňují délku ženské plodnosti

Vědci zjistili, které geny ovlivňují délku ženské plodnosti

Vědcům se podařilo identifikovat téměř 300 genů, které ovlivňují délku reprodukce u žen. U myší dokonce dokázali dobu plodnosti významně prodloužit úspěšnou manipulací s vybranými geny z této skupiny. Jejich výsledky přinášejí nejen nové potenciální cíle léčby neplodnosti u lidí, ale i zlepšení předpovědi nástupu brzké menopauzy u žen. Do rozsáhlého výzkumu se zapojilo na 180 vědeckých institucí z celého světa, včetně českých vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Jednou ze spoluautorek publikace je i studentka naší fakulty Mgr. Lucie Knoblochová z katedry buněčné biologie.

Publikováno 5.8.2021

Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie?

Kdo zajišťoval péči o děti v době pandemie?

Třemi plošnými lockdowny s výrazným omezením nebo úplným uzavřením škol a školek si české rodiny s dětmi musely projít v uplynulém roce a půl. Právě na toto období a na to, jak v rodinách zajišťovali celodenní péči o děti, se zaměřily otázky probíhajícího výzkumu Současná česká rodina, na kterém společně pracují společně experti z Univerzity Karlovy, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Masarykovy univerzity. Jedním z garantů projektu je i katedra demografie a geodemografie PřF UK.

Publikováno 5.8.2021

Naše fakulta aktivně pomáhala s doučováním

Naše fakulta aktivně pomáhala s doučováním

Jedním z velkých témat byla v posledních měsících distanční výuka, se kterou museli vyrovnat děti, učitelé i rodiče. V náročné situaci spojila státní správa síly s neziskovým sektorem a vysokými školami a vznikla iniciativa "Fakulty doučují" s cílem pomoci žákům základních škol nejvíce postižených pandemií. Naše fakulta se zapojila opravdu aktivně a nyní za svůj přístup získala i ocenění.

Publikováno 30.7.2021

Velký úspěch mladých českých biologů

Velký úspěch mladých českých biologů

Právě v den, kdy byly v Tokiu zahájeny 32. letní olympijské hry, byly vyhlášeny výsledky mezinárodní online soutěže mladých biologů IBO Challenge II Portugal. Tato soutěž v letošním roce distanční formou nahradila tradiční Mezinárodní biologickou olympiádu (International Biology Olympiad, čili IBO). Čeští reprezentanti si vedli opravdu skvěle – v konkurenci 305 studentů ze 76 zemí světa získali čtyři medaile, včetně jedné zlaté. Příprava reprezentantů probíhala v režii zástupců Přírodovědecké fakulty UK.

Publikováno 26.7.2021

Nový kurz 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development”

Nový kurz 4EU+ „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development”

Mezinárodní a interdisciplinární kurz je organizován třemi členskými univerzitami organizace 4EU+: naší UK, univerzitou ve Varšavě a univerzitou v Miláně. Do kurzu je možné hlásit se do 8. září. Více informací po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 23.7.2021

Co ovlivňuje plodnost v době pandemie?

Co ovlivňuje plodnost v době pandemie?

Dopad současné pandemie na početní velikost obyvatelstva byl často zmiňován především s ohledem na jeho úbytek v důsledku nárůstu počtu zemřelých. Na početnosti obyvatelstva se ale podstatnou měrou podílí i proces opačný - plodnost. Jakým způsobem se stavíme k narození dítěte v této době? Co vše při svém rozhodování zohledňujeme? A jak to skutečně ovlivňuje naše jednání? Odpovědi nejen na tyto otázky hledá právě probíhající vědecký výzkum, na kterém se podílejí i demografové z naší fakulty.

Publikováno 22.7.2021

Co víme o evoluci pohlavních chromozomů po více než 100 letech bádání?

Co víme o evoluci pohlavních chromozomů po více než 100 letech bádání?

Lukáš Kratochvíl z katedry ekologie naší fakulty a Matthias Stöck z Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei v Berlíně se rozhodli, že stoleté výročí formulace hypotéz o evoluci pohlavních chromozomů stojí nejen za oslavu, ale i za zhodnocení současné situace a výhled do budoucna. Výsledkem jsou dvě čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences s více než 350letou tradicí editovaná právě zmíněnými evolučními biology. Vycházejí v červenci 2021. Autoři z Přírodovědecké fakulty UK se na nich kromě editování celého čísla podíleli celkově na pěti článcích.

Publikováno 19.7.2021

Přímý pohled do života kořenů

Přímý pohled do života kořenů

Tým doktora Matyáše Fendrycha z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy právě publikoval studii ve významném vědeckém časopise Nature Plants. Práce týmu, který je podpořen prestižním juniorským grantem Evropské výzkumné rady (ERC), spočívala v přesné analýze rychlé reakce buněk rostlinných kořenů na fytohormon auxin. Na studii se podíleli i kolegové z pražské VŠCHT či University of Tasmania.

Publikováno 15.7.2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

Chemik Roman Staňo získal první místo Ceny Contipro 2021

V posledním červnovém dni proběhlo finálové kolo již třetího ročníku prestižní Ceny Contipro, kde se formou odborné soutěže střetly největší naděje české vědy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství. První místo si odnesl student katedry fyzikální a makromolekulární chemie Roman Staňo. Jemu i jeho školiteli dr. Peteru Košovanovi upřímně gratulujeme!

Publikováno 5.7.2021