E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Amazonka pramení v Karolinu. I díky profesoru Janskému

Amazonka pramení v Karolinu. I díky profesoru Janskému

Univerzita Karlova a její přírodovědecká fakulta, Ministerstvo kultury či Národní muzeum spolu s více než desítkou dalších významných firem a jednotlivců jsou podepsáni pod výstavou, kterou hostí od prvních dnů roku 2021 prostory pražského Karolina. Výstava Amazonka, bilancující úspěchy českých vědců při cestě za objevením pramenů „královny řek“, vznikla u příležitosti životního jubilea jejího autora a kurátora, profesora Bohumíra Janského, geografa a hydrologa působícího na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Výstava bude k vidění po několik prvních měsíců roku 2021 - jak pandemie dovolí.

Publikováno 12.1.2021

Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn

Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn

STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.

Publikováno 11.1.2021

Prof. Vít Vilímek byl zvolen na pozici vice-prezidenta v International Consortium on Landslides

Prof. Vít Vilímek byl zvolen na pozici vice-prezidenta v International Consortium on Landslides

Od 1. ledna 2021 zastává prof. V. Vilímek z katedry fyzické geografie a geoekologie funkci vice-prezidenta v Mezinárodním konsorciu na výzkum sesuvů (International Consortium on Landslides - ICL), a to na 3-leté volební období. Do tohoto vrcholného orgánu mezinárodní organizace byl zvolen po mnohaletém působení v různých nižších funkcích, a to s náplní práce rozvíjet mezinárodní program na výzkum sesuvů (Kyoto Landslide Commitment – KLC2020).

Publikováno 7.1.2021

OPEN SCIENCE: od dat k publikaci

OPEN SCIENCE: od dat k publikaci

Pro řešitele a účastníky projektů financovaných Evropskou komisí, ale i pro ostatní zaměstnance Univerzity Karlovy pořádá Centrum pro podporu open science sérii praktických školení, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. února 2021.

Publikováno 5.1.2021

Bookport pro celou UK

Bookport pro celou UK

Pro letošní rok byla nově, celouniverzitně, pořízena databáze Bookport pro celou UK. Dostupné jsou tituly z kolekcí "Zdravotnictví", "Byznys", "Technika" a "Společenské vědy" od českých nakladatelů. Jednotlivé tituly jsou pro studenty a zaměstnance UK dostupné bez omezení online i offline v mobilní aplikaci.

Publikováno 4.1.2021

Nový předmět:  Doučování přírodovědných předmětů

Nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů

Od letního semestru ak. roku 2020/21 mohou studenti učitelských studijních programů PřF UK absolvovat nový předmět: Doučování přírodovědných předmětů. V rámci tohoto předmětu se zapojí do projektu Národního pedagogického institutu Zapojme všechny – doučování a budou doučovat žáky základních a středních škol dle svých studovaných aprobací. Pomáhat budou především těm žákům, kteří mají problémy se zvládáním distanční výuky, doučování může probíhat individuálně či skupinově, osobně nebo online (záleží na konkrétní situaci).

Publikováno 4.1.2021

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli pokojné svátky a hlavně zdraví v novém roce 2021.

Publikováno 23.12.2020

Elektronická anketa hodnocení výuky 2020/2021

Elektronická anketa hodnocení výuky 2020/2021

Hodnocení výuky probíhá v aktuálním semestru opět elektronickou formou, tentokrát v období 21. 12. 2020 – 28. 2. 2021. Ohodnoťte převážně distančně probíhající výuku, vaše zpětná vazba je důležitá!

Publikováno 21.12.2020

Dva botanické projekty byly hodnoceny GA ČR jako vynikající

Dva botanické projekty byly hodnoceny GA ČR jako vynikající

Dva projekty našich botaniků - prof. Karola Marholda a doc. Petra Kuneše, byly vedením Grantové agentury ČR hodnoceny jako "vynikající". Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. Gratulujeme!

Publikováno 18.12.2020

11. ročník fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná 2020

11. ročník fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná 2020

Rok 2020 byl kromě všeho jiného i rokem dalšího ročníku fakultní výtvarné soutěže Věda je krásná. A 11. ročník zná už i své vítěze - byli vyhlášeni během udílení Cen děkana, které letos nemohlo proběhnout v Karolinu, ale v areálu naší fakulty - v amfiteátru na Albertovských stráních. Všem vítězům, ale i všem zúčastněným, gratulujeme!

Publikováno 16.12.2020

Sdělení rektora ze 14.12. 2020

Sdělení rektora ze 14.12. 2020

V reakci na vývoj epidemiologické situace a poslední sérii usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 sděluji následující:

Publikováno 16.12.2020

Děkan fakulty prof. Jiří Zima ocenil nejlepší absolventy a mladé vědecko-pedagogické  pracovníky za rok 2020

Děkan fakulty prof. Jiří Zima ocenil nejlepší absolventy a mladé vědecko-pedagogické pracovníky za rok 2020

Akademický život se ani v letošním napjatém roce nezastavil. I proto mohl děkan fakulty prof. Jiří Zima vyhlásit laureáty cen děkana, určené nejlepším absolventům a mladým vědeckým pracovníkům. Kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo letošní vyhlášení v otevřeném prostoru amfiteátru na Albertovských stráních. Všem laureátům upřímně blahopřejeme!

Publikováno 16.12.2020

Čím se řídí výška ptačího zpěvu? Zoologové zpochybnili tradiční hypotézu

Čím se řídí výška ptačího zpěvu? Zoologové zpochybnili tradiční hypotézu

Díky analýze největšího datasetu ptačích hlasů zpochybnili vědci jednu z tradičních hypotéz, která vysvětluje evoluci ptačího zpěvu. Tým z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Tomáše Albrechta ve spolupráci s týmem na Max Planck Institut für Ornithologie zjistil, že obecně předpokládaný vliv prostředí na výšku neboli frekvenci zpěvu je překvapivě minimální a o tom, jak bude druh zpívat rozhoduje především velikost těla, případně intenzita pohlavního výběru. Výsledky výzkumu publikoval uznávaný časopis Ecology Letters.

Publikováno 16.12.2020

Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích

Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích

Materiální vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích probíhá pod stromečkem na Albertově 6 a ve Viničné 7. Za MATERIÁLNÍ pomoc zúčastněným předem ze srdce děkujeme! Po ukončení budou věci odvezeny do vybraných útulků. Sbírka bude letos končit až na Tři Krále.

Publikováno 11.12.2020

Jan Havlíček se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu

Jan Havlíček se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu

Docent Jan Havlíček z katedry zoologie se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B věnovaného olfaktorické komunikaci u lidí. Číslo je založeno na konferenci Royal Society Theo Murphy meeting, jehož byl Jan Havlíček spoluorganizátorem. Kromě toho je také spolu s kolegyněmi a kolegy ze skupiny Etologie člověka spoluautorem tří článků v daném vydání časopisu.

Publikováno 10.12.2020

Ocenění učebnice Makroregiony světa

Ocenění učebnice Makroregiony světa

S potěšením oznamujeme, že Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2019 v oborech společenskovědních získal doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. za publikaci "Makroregiony světa". Cenu udělil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor UK pro tvůrčí a ediční činnost.

Publikováno 7.12.2020

Právě vyšlo druhé číslo 30. ročníku Geografických rozhledů

Právě vyšlo druhé číslo 30. ročníku Geografických rozhledů

Polární oblasti, to je téma druhého čísla 30. ročníku Geografických rozhledů. Komu patří Arktida? Jak se znázorňuje led a věčný sníh na mapách? Minulost a budoucnost polárních oblastí a taje grónského života či bude vědecká demokracie cestou pro ohrožené arktické oblasti? Toto a mnoho dalšího se dočtete v novém čísle GR.

Publikováno 7.12.2020

Ceny EDUína 2020

Ceny EDUína 2020

Projekt Zapojmevsechny.cz/doučování, do kterého se účastnila i Přírodovědecká fakulta UK, získal třetí místo ceny EDUína 2020. Na projektu se podíleli naši studenti učitelských studijních programů, kteří v průběhu celého podzimu doučovali žáky základních škol biologii, chemii, zeměpis či přírodopis. Za jejich zapojení v době mimořádné situace jim i patří obrovské poděkování.

Publikováno 4.12.2020

Nové volby vyhlášeny!

Nové volby vyhlášeny!

Předsednictvo ASF vyhlásilo volby do Studentské komory Akademického senátu na období 2021-2023. Kandidatury je možné podávat do 6. prosince 2020.

Publikováno 3.12.2020

Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení

Naše fakulta má počínaje 1. 12. 2020 nové vedení

Rektor na návrh Akademického senátu PřF UK jmenoval Prof. Jiřího Zimu děkanem ke 1.12. 2020. Staronový děkan Jiří Zima předsedá kolegiu děkana, jehož novými členy jsou proděkan pro vědu, výzkum a vědecké informace doc. Vladimír Krylov, kde vystřídal prof. Adama Petruska a proděkan pro Geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí prof. Jiří Žák, kde vystřídal prof. Martina Mihaljeviče. Ostatní členové kolegia zůstávají stejní jako v minulém funkčním období děkana.

Publikováno 2.12.2020