E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMemorandum o porozumění mezi PřF UK a Central Mindanao University

Za přítomnosti děkana prof. Jiřího Zimy, proděkana biologické sekce prof. Petra Horáka a entomologů dr. Petra Šípka (katedra zoologie PřF UK) a dr. Dominika Vondráčka (Národní muzeum) bylo ve čtvrtek 18. května 2023 podepsáno "memorandum o porozumění" mezi Přírodovědeckou fakultou UK a Central Mindanao University (CMU), kterou reprezentovala tříčlenná delegace. Dohoda se týká vědecké spolupráce i výměny studentů/pracovníků, a to především v oblasti studia biodiverzity na Filipínách (aktuálně bezobratlých/hmyzu).

Entomologové z naší fakulty a Národního muzea již několik let spolupracují s filipínskými kolegy z Central Mindanao University (CMU) na výzkumu tamní biodiverzity. Naši vědci dosud podnikli na Filipíny dvě výpravy, velmi plodné a úspěšné. Filipínci naopak projevili zájem o přednášky našich odborníků při pobytu na jejich univerzitě. "Strany se domnívají, že vzájemný prospěch může plynout z vědecké interakce, kulturní výměny, společného výzkumu a dalších forem akademické spolupráce, jakož i z možných výměn studentů a zaměstnanců. Strany spatřují výhody v rozvoji pevných akademických vazeb a vztahů a v zásadě souhlasí s tím, že zahájí jednání o navázání přátelských vztahů a spolupráce za účelem podpory vzájemného porozumění a akademické, kulturní a osobní výměny." (bod 1  memoranda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Pátek 19.05.2023 10:00

Akce dokumentů