E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Slavnostní vyhlášení Cen Wernera von Siemense

Slavnostní vyhlášení Cen Wernera von Siemense

Srdečně vás zveme na společné sledování Slavnostního vyhlášení laureátů Ceny Wernera von Siemense za rok 2020. Tentokrát to nebude v prostorách Betlémské kaple, ale prostřednictvím streamu, který proběhne 11.3.2021 od 20:00 na kanálu Youtube.

Publikováno 3.3.2021

Prohlášení PřF UK  k informacím v médiích týkajících se biologa Emanuela Žďárského

Prohlášení PřF UK k informacím v médiích týkajících se biologa Emanuela Žďárského

V médiích se v současné době objevují informace, že "biolog z Přírodovědecké fakulty UK prof. Emanuel Žďárský přišel na metodu, která by mohla zásadně pomoci návratu k normálnějšímu životu." Na Přírodovědecké fakultě UK však žádný prof. Emanuel Žďárský ani RNDr. Emanuel Žďárský, CSc. nepracuje, ani s touto fakultou nikdo tohoto jména nespolupracuje. Osoba tohoto jména, která vystupuje v médiích, nemá aktuálně s Přírodovědeckou fakultou UK - a ani se samotnou UK - nic společného. Práce Emanuela Žďárského by v žádném případě neměla být zaštítěna odborným kreditem, jehož garantem je Přírodovědecká fakulta UK.

Publikováno 2.3.2021

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty pro prof. Karla Procházku

Pamětní medaile Přírodovědecké fakulty pro prof. Karla Procházku

Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. je absolventem naší fakulty v oboru fyzikální chemie. Po postgraduálním studiu v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV se vrátil na PřF UK, kde se vědecké a pedagogické činnosti věnuje dodnes. Zde získal titul DrSc. v oboru makromolekulární chemie a zde byl poté jmenován profesorem fyzikální chemie. Pamětní medaili Přírodovědecké fakulty převzal z rukou jejího děkana prof. Jiřího Zimy.

Publikováno 25.2.2021

Vampýrovka – „živoucí fosílie“ aneb jak přežít dinosaury…

Vampýrovka – „živoucí fosílie“ aneb jak přežít dinosaury…

Kdysi rozmanitá skupina hlavonožců, vampýrovky, obývala mělká šelfová moře jury a spodní křídy. Poté se však náhle fosilní záznam ztrácí a mezera mezi současností a posledním známým výskytem ve spodní křídě (stupeň apt) představuje neuvěřitelných 120 mil. let. Nález 30 milionů let (oligocén) starého zástupce v Maďarsku (Necroteuthis hungarica) pomáhá pochopit, co a kdy vedlo k adaptacím na podivný způsob života v anoxickém prostředí hlubokých oceánů. Studie vyšla ve vědeckém časopise Communications Biology a podíleli se na ní odborníci z Geologické sekce pod vedením doc. Martina Košťáka.

Publikováno 24.2.2021

Přijďte v březnu darovat krev s Univerzitou Karlovou

Přijďte v březnu darovat krev s Univerzitou Karlovou

Přemýšlíte, jak prakticky pomoci během covidové pandemie? Můžete se zapojit do měsíční akce darování krve. Odběrová místa jsou nejen v Praze, ale i v Hradci Králové a Plzni. Vyberte si jedno z nich a kdykoli během měsíce BŘEZNA se zaregistrujte k termínu odběru krve.

Publikováno 24.2.2021

Přihlášky ke studiu lze podat do konce února!

Přihlášky ke studiu lze podat do konce února!

Již tento týden se uzavírají přihlášky ke studiu bakalářského cyklu na naši fakultě. Přihlášku je třeba odeslat a příslušnou platbu provést nejpozději do neděle 28. 2. 2021. Těšíme se na vás u příjímacího řízení.

Publikováno 23.2.2021

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Biologické čtvrtky ve Viničné 7

Zveme všechny zájemce o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístup k této problematice na Biologické čtvrtky ve Viničné 7. Přednášky v letním semestru začínají mimořádně v 17:30 a budou probíhat online na platformě ZOOM. Na první přednášku se můžete těšit již 25.února.

Publikováno 22.2.2021

Profesorka Helena Illnerová laureátkou pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Profesorka Helena Illnerová laureátkou pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. udělil pamětní medaili Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. Svoji úspěšnou vědeckou dráhu spojila s Fyziologickým ústavem AV ČR, ale je také silně spjata s naší fakultou. Zde promovala jako biochemik, získala titul doktora přírodních věd a zde se také habilitovala a získala profesorský titul. Byla externí členkou katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie, posléze katedry fyziologie PřF UK, a osmnáct let zde přednášela semestrální kurs chronobiologie. Z PřF UK také pocházela většina jejích magisterských i doktorských studentů.

Publikováno 19.2.2021

Jednou musí vyrůst (téměř) každý

Jednou musí vyrůst (téměř) každý

Až donedávna panovala mezi laiky i mezi vědci představa, že plazi se od ostatních obratlovců odlišují (kromě jiných specifik) jednou unikátní vlastností – celoživotním růstem těla. Jak ukázal nový výzkum týmu českých vědců vedený odborníky z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK, není tato představa zcela nepodložená, nicméně ani zdaleka se netýká všech plazích druhů. K poměrně převratnému zjištění dospěli pomocí originální metody, která nevyžaduje dlouhé roky pracného měření. Studie vyšla nedávno v prestižním vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B.

Publikováno 18.2.2021

Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození

Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození

Vědecký tým Kateřiny Komrskové z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru BIOCEV, který se věnuje zkoumání příčin neplodnosti, podal dva mezinárodní patenty, které mají klíčový význam pro budoucí využití tohoto výzkumu. První dokumentuje, jak s mimořádnou přesností určit kvalitu spermií. Druhý dokáže selektovat poškozené spermie od zdravých a ty následně použít pro umělé oplození. Lékařům a neplodným párům pomohou zvýšit pravděpodobnost úspěšného početí.

Publikováno 12.2.2021

Vychází třetí číslo 30. ročníku Geografických rozhledů s tématem Sčítání populací

Vychází třetí číslo 30. ročníku Geografických rozhledů s tématem Sčítání populací

Sčítání lidu od pravěku do novověku, jak se sčítalo obyvatelstvo v dobách Marie Terezie, sčítání lidí bez domova, problematika zdrojů dat v oblasti migraci a mnoho dalšího přináší třetí číslo 30. ročníku Geografických rozhledů Sčítání populací.

Publikováno 9.2.2021

Vlčích teritorií meziročně přibylo, do Česka jich zasahuje dvaadvacet

Vlčích teritorií meziročně přibylo, do Česka jich zasahuje dvaadvacet

Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2019 se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.

Publikováno 25.1.2021

CUCAM: Výzkum nových materiálů a výchova špičkových vědců

CUCAM: Výzkum nových materiálů a výchova špičkových vědců

Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů – CUCAM vzniklo na Přírodovědecké fakultě UK před čtyřmi lety díky štědrému evropskému projektu na podporu excelentního výzkumu. Specificky cílená investice 215 milionů korun umožnila vznik špičkově vybaveného centra zkoumající nové materiály pro praxi. Rozhovor o současném výzkumu, mezinárodním přesahu i o budoucnosti poskytli magazínu Forum tři hlavní vědci centra CUCAM - profesoři Jiří Čejka, Petr Nachtigall a Ivan Němec.

Publikováno 25.1.2021

Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!

Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.

Publikováno 22.1.2021

Vědci popsali původce dětských infekcí kůže přenášených morčaty

Vědci popsali původce dětských infekcí kůže přenášených morčaty

​Lékaři se ve svých ordinacích čím dál častěji setkávají se záněty kůže u dětí, které způsobují morčata. Tato infekce se v Evropě včetně Česka rozšiřuje zejména v posledních deseti až patnácti letech. Důvod jejího epidemického nárůstu byl dlouho nejasný a přispět k jeho objasnění se nyní podařilo vědcům z mezinárodního týmu vedeného MUDr. Vítem Hubkou z katedry botaniky PřF UK laboratoře Genetiky hub Mikrobiologického ústavu AV ČR. Výsledky byly publikovány v prestižním časopise Fungal Diversity.

Publikováno 22.1.2021

Magnetické nanočástice v mozku: možná souvislost s Alzheimerovou chorobou

Magnetické nanočástice v mozku: možná souvislost s Alzheimerovou chorobou

Stává se málokdy, aby geolog zasahoval svým zkoumáním do oblasti tradičně vyhrazeným vědám o živé přírodě. Díky specializaci na zkoumání nejrůznějších projevů magnetismu se geologovi a geofyzikovi Güntherovi Kletetschkovi z PřF UK podařil objev, který může mít řadu využití v dalších výzkumech Alzheimerovy choroby.

Publikováno 19.1.2021

 Vědci z Přírodovědecké fakulty se podílejí na vývoji lidské vakcíny proti zákeřné parazitární chorobě

Vědci z Přírodovědecké fakulty se podílejí na vývoji lidské vakcíny proti zákeřné parazitární chorobě

Tým prof. Petra Volfa a doc. Jovany Sádlové z katedry parazitologie PřF UK, ve spolupráci s britskými vědci z Hull York Medical School, dokončil důležitý krok při přípravě vakcíny proti lidské leishmanióze. Vytipovali vhodné kmeny parazitických prvoků leishmanií, prozkoumali jejich vývoj v hmyzím přenašeči rodu Phlebotomus a modelovém savčím hostiteli (myši) a navrhli nový způsob k ověření účinnosti vyvíjených vakcín.

Publikováno 19.1.2021

Pražský inovační maraton

Pražský inovační maraton

Pražský inovační maraton, známý jako #NakopniPrahu, je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi inovačních oblastí. Již druhý běh bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února 2021 s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen velkým finále v červnu tohoto roku, kdy 10 nejlepších týmů představí své prototypy nových řešení pro město. Uzávěrka přihlášek 31.1.2021.

Publikováno 18.1.2021

4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů

4EU+: výzva na podporu společných vzdělávacích projektů

S počátkem roku byla vypsána již dříve avizovaná výzva meziuniverzitní aliance 4EU+ pro další kolo podpory společných vzdělávacích projektů. K těmto projektům se bude konat 11. března 2021 jednodenní workshop. Uzávěrka pro podávání návrhů je 1.března 2021. Zároveň byl vyhlášen již 3. ročník Minigrantů UK. Jimi Univerzita Karlova podporuje týmy, které spolupracující ve vědě a výzkumu v rámci aliance 4EU+. Žádost o udělení grantu je možné podat rovněž do 1.3.2021.

Publikováno 14.1.2021

Prohlášení Vědecké rady fakulty

Prohlášení Vědecké rady fakulty

Vědecká rada PřF UK se neztotožňuje s obsahem opakovaných veřejných vystoupení rektora UK ve věci pandemie onemocnění covid-19, ve kterých se hlásí k některým překonaným přístupům, a může tak přispívat k matení veřejnosti a oslabování stanovisek oborově kompetentních členů vědecké komunity. Jedná se například o podporu v praxi vyvrácené teorie "promořování" a nekonzistentní vyjadřování k závažnosti onemocnění a významu ochranných prostředků.

Publikováno 12.1.2021