E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezi vítězi Ceny Wernera von Siemense máme i zástupce naší fakulty

Již 26. ročník Ceny Wernera von Siemense zná své vítěze. Český Siemens udělil ceny za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Mezi laureáty jsou i Mgr. David Dunlop z katedry anorganické chemie a Mgr. Michal Šimek, Ph.D. z katedry organické chemie. Gratulujeme!

Vítězné práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací.

Za naši fakultu byli oceněni: 

Cenu za Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získal tým pod vedením RNDr. Tomáše Slaniny, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za práci s názvem (Anti)Aromaticita excitovaných stavů vysvětluje proč azulen porušuje Kashovo pravidlo. Součástí týmu byl i Mgr. David Dunlop z katedry anorganické chemie.   

Mgr. David Dunlop, katedra anorganické chemie PřF UK a ÚOChB AV ČR
zleva: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D., Mgr. David Dunlop, Mgr. Lucie Ludvíková, Ph.D.


Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získal Mgr. Michal Šimek, Ph.D., (katedra organické chemie) za práci s názvem Tandem anionický sigmatropní přesmyk / radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek. Vedoucím práce je Dr. habil Ullrich Jahn, Ph.D. z Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie. 

Mgr. Michal Šimek, Ph.D.,  katedra organické chemie PřF UK
zleva: Michal Šimek, Ph.D., Dr. habil Ullrich Jahn, Ph.D. 

Vše o Cenách Wernera von Siemense zde.


 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 14.03.2024 10:20

Akce dokumentů