E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice

Projekt číslo 293 je finančně podpořený z prostředků Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice - Více...

Časoprostorové rozložení požárů na Šumavě

Zhodnocení faktorů ovlivňujících časoprostorové rozložení hoření biomasy ve středoevropských buko-smrkových lesích (BOBAFIRES) – GAČR 19-14271Y

Časoprostorové rozložení požárů na Šumavě - Více...

Disturbance smrkových lesů

Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových lesích: podklady pro ochranu přírody a management (EUROPIA) - GAČR 16-06915S

Disturbance smrkových lesů - Více...

Původ diverzity středoevropské krajiny

Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace GAČR 16-10100S (2016-2018)

Původ diverzity středoevropské krajiny - Více...

Před neolitem...

Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy. GA ČR 13-08169S (2013-2017)

Před neolitem... - Více...

Kvantitativní rekonstrukce vegetace

Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí GAČR GAP 504-12-0649 (2012–2015)

Kvantitativní rekonstrukce vegetace - Více...

Vegetační kontinuita a dynamika krajiny

Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací GAAV IAAX00050801 (2008–2012)

Vegetační kontinuita a dynamika krajiny - Více...

Akce dokumentů