E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVegetační kontinuita a dynamika krajiny

Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací GAAV IAAX00050801 (2008–2012)

.

Projekt řeší vztah přežívání a transformace paleochorních / reliktních typu vegetace k holocénní dynamice krajiny. Spojení studia recentní vegetace, paleobotaniky, archeologie a historie systémem vzájemných odkazu (multi-proxy přístup) umožní vysvětlit příčiny unikátní vegetační anomálie (např. endemismus, exklávní prvky) v regionu Dokeska. Stanovištní diverzita vysvětluje tento jev nedostatečně, takže je třeba najít jeho historické příčiny, zejména vliv sukcese, flórogeneze a klíčových událostí a procesu v holocénu. Podrobný výzkum recentní vegetace poslouží k detekci anomálií ve fosilním záznamu a exaktní interpretaci dat. Paleobotanická zjištení umožní historicky interpretovat jednotlivé typy vegetace. Rozliší roli (a) reliktního přežívání původních cenóz ve stabilním prostředí, a (b) postupných vegetačních změn daných kulturně ci přírodně podmíněnými proměnami prostředí.

Řešitelský tým:

  • Jiří Sádlo (hlavní řešitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, v.v.i.)
  • Petr Meduna (Archeologický ústav AV CR, Praha, v.v.i.)
  • Vojtěch Abraham (Přírodovědecká Fakulta, UK Praha)

Členové řešitelského týmu na Botanickém ústavu v Průhonicích:

  • Petr Petřík, Helena Sitavská-Svobodová, Karel Boublík, Jiří Kolbek

Členové řešitelského týmu na Archeologickém ústavu AV ČR v Praze:

  • Dagmar Dreslerová

Členové řešitelského týmu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze:

  • Libor Petr

Akce dokumentů