E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvantitativní rekonstrukce vegetace

Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí GAČR GAP 504-12-0649 (2012–2015)

Cílem projektu je testování modelu kvantitativní rekonstrukce krajiny pomocí srovnávání s detailními historickými záznamy za posledních 200 let. Kalibrací modelu bude možné lépe rekostruovat vegetaci klíčových období holocénu a získat tak kvalitní podklad pro studium změn klimatu.
Abstrakt:
Navrhovaný projekt se zaměřuje na rekonstrukci vegetace během posledních 200 let v modelových územích střední Evropy za účelem testování Landscape reconstruction algorithm (LRA) pomocí detailních historických záznamů. Po testování a nastavení parametrů bude LRA použit s větší přesností k rekonstruování klíčových stádií vývoje postglaciální krajiny a vegetace, a tím předcházet zkreslením při přímé interpretaci palynologických dat. Budeme sbírat detailní palynologická data za posledních 200 let, rekonstruovat vegetační pokryv pomocí LRA a tyto výsledky porovnávat s historickými záznamy. Ke zlepšení modelů budeme studovat pylovou produktivitu důležitých druhů rostlin. Poté aplikujeme LRA na klíčová stádia holocénu a zaměříme se na otázky týkající se fluktuací lesa a bezlesí, lidského vlivu a disturbance a ekosystémových změn zahrnujících obměnu druhů. Výsledky pomohou porozumět interakcím klimatu a vegetace s lidskými zásahy, a také přispějí k porozumění fungování budoucích ekosystémů.
Řešitelský tým:

  • Petr Kuneš (hlavní řešitel, Univerzita Karlova v Praze, PřF)
  • Jan Roleček (Botanický ústav AV ČR, v.v.i.)

Členové řešitelského týmu na Univerzitě Karlově v Praze

Členové řešitelského týmu na Botanickém ústavu AV ČR

  • Lydie Dudová, Radim Hédl, Eva Jamrichová, Radka Kozáková, Zuzana Plesková, Péter Szabó, Barbora Obstová

Více informací v anglické sekci

Publikace

  • Kuneš, P., Svobodová-Svitavská, H., Kolář, J., Hajnalová, M., Abraham, V., Macek, M., Tkáč, P., & Szabó, P. 2015. The origin of grasslands in the temperate forest zone of east-central Europe: long-term legacy of climate and human impact. Quaternary Science Reviews 116: 15–27.

  • Abraham, V., Oušková, V., & Kuneš, P. 2014. Present-Day Vegetation Helps Quantifying Past Land Cover in Selected Regions of the Czech Republic. PLoS ONE 9: e100117.

  • Magyari, E.K., Kuneš, P., Jakab, G., Sümegi, P., Pelánková, B., Schäbitz, F., Braun, M., & Chytrý, M. 2014. Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews 95: 60–79.

  • Reitalu, T., Kuneš, P., & Giesecke, T. 2014. Closing the gap between plant ecology and Quaternary palaeoecology. Journal of Vegetation Science 25: 1188–1194.

  • Roleček, J., Čornej, I.I., & Tokarjuk, A.I. 2014. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia 86: 13–34.

  • Mazier, F., Gaillard, M.-J., Kuneš, P., Sugita, S., Trondman, A.-K., & Broström, A. 2012. Testing the effect of site selection and parameter setting on REVEALS-model estimates of plant abundance using the Czech Quaternary Palynological Database. Review of Palaeobotany and Palynology 187: 38–49.

Akce dokumentů