E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře

KATEDRA BOTANIKY PřF UK Rudolphova laboratoř pro paleoekologii Vás zve na: Rudolphovy kvartérní semináře (zima 2019–2020)

Semináře se konají v budově Benátská 2, seminárium BB (2. patro), od 15:40

4. listopadu
V. Fanta (ČZU): Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii

18. listopadu
J. Sakala (PřF UK):Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech

2. prosince
M. Horsák (PřF MU): Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů

16. prosince
P. Šída (FF UHK):
Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení

Akce dokumentů