E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasoprostorové rozložení požárů na Šumavě

Zhodnocení faktorů ovlivňujících časoprostorové rozložení hoření biomasy ve středoevropských buko-smrkových lesích (BOBAFIRES) – GAČR 19-14271Y

Projekt se zaměřuje na prozkoumání nových hypotéz týkajících se holocénního rozložení požárů, jejich činitelů a vlivu požárů na vegetaci ve středoevropských buko-smrkových lesích pod působením minulého klimatu a proměnných prostředí za použití nových i běžných metod sedimentárních fosilních dat.

Na základě za poslední století pozorovaných klimatických změn a předpokládaného budoucího zvýšení klimatických extrémů a rizik požárů ve střední Evropě je nezbytné porozumět dlouhodobým vztahům požárů, klimatu a vegetace na předpovídání frekvence a vlivu požárových disturbancí ve středoevropských buko-smrkových lesích. V tomto kontextu se navrhovaný projekt BOBAFIRES zaměří na porozumění časoprostorové patrnosti hoření biomasy na Šumavě/Bavorském lese identifikováním přirozených a antropogenních požárových činitelů. Projekt využije interdisciplinárního multi-proxy přístupu, který bude integrovat nové metody kvantifikace požárového režimu (makro uhlíky, morfologie uhlíků a statistické analýzy) a proměnných klimatu (fluktuace podzemní vody, dD rekonstrukce srážek a br-GDGT rekonstrukce teplot), jakož i běžné metody využití proxy k rekonstrukci vegetace (pylová a makrozbytková analýza) a lidského vlivu (nepylové objekty, archeologická data).

Řešitelský tým:

Gabriela Florescu

Vachel Carter

Alice Moravcová

Akce dokumentů