E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřed neolitem...

Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy. GA ČR 13-08169S (2013-2017)

.

Cíle projektu:

Poznání historických příčin vzniku současné biodiverzity v prostoru střední Evropy. Poznání nejstarších kořenů antropogenních změn přírodního prostředí v tomto regionu.

foto: P. Pokorný

Abstrakt:

Po skončení posledního glaciálního maxima se dramaticky měnily areály mnoha biologických taxonů. Prvotní příčinou byly klimatické změny způsobené proměnami orbitálních parametrů Země. Pro klíčové přechodné období mezi posledním glaciálem a holocénem (zhruba 18 000 až 7000 let před současností) dnes disponujeme solidními globálními paleoklimatickými modely. Co nám však aktuálně chybí, jsou spolehlivé analýzy vlivu příslušných klimatických změn na stanovištní diverzitu, biotu a lidské populace na území kontinentální střední Evropy. Nejnovější poznatky přitom ukazují na mimořádný význam tohoto prostoru pro vývoj biologické a kulturní rozmanitosti celého evropského subkontinentu. V jejich světle je nedostatek spolehlivých a vzájemně konfrontovaných dokladů zvlášť znepokojující. Náš projekt má za cíl tuto mezeru zaplnit. Za tímto účelem provádíme široce pojatý mezioborový výzkum paleoekologických záznamů na referenčních lokalitách, které byly předem pečlivě vytipovány na území České Republiky.

Řešitelský tým:

  • Petr Pokorný (hlavní řešitel, Univerzita Karlova v Praze)
  • Jaromír Beneš (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  • Jiří Svoboda (Archeologický ústav AV CR, Brno, v.v.i.)
  • Petr Šída (Západočeská univerzita v Plzni)

Členové řešitelského týmu na Univerzitě Karlově v Praze:

  • Ivan Horáček, Arnošt Šizling, Lucie Juřičková, Jitka Horáčková, Pavla Žáčková, Jindřich Prach, Jan Hošek, Vojen Ložek

Členové řešitelského týmu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích:

  • Alexandra Bernardová, Michaela Divišová, Petra Houfková, Ondřej Chvojka, Jan Novák, Tereza Šálková

Členové řešitelského týmu na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno:

  • Martin Novák, Sandra Sázelová

Členové řešitelského týmu na Západočeské univerzitě v Plzni:

  • Marta Moravcová, Dagmar Vokounová-Franzeová

foto: P. Pokorný

Akce dokumentů