E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Výzkum

Přehled metod našeho výzkumu a seznam projektů, které se řeší, případně v minulosti řešily v rámci našeho pracoviště.

 

PALYNOLOGIE

ROSTLINNÉ MAKROZBYTKY

 

Přehled řešených a ukončených projektů:

. .

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice
Projekt číslo 293 je finančně podpořený z prostředků Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Časoprostorové rozložení požárů na Šumavě
Zhodnocení faktorů ovlivňujících časoprostorové rozložení hoření biomasy ve středoevropských buko-smrkových lesích (BOBAFIRES) – GAČR 19-14271Y
Disturbance smrkových lesů
Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových lesích: podklady pro ochranu přírody a management (EUROPIA) - GAČR 16-06915S
Původ diverzity středoevropské krajiny
Původ diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biodiverzity na základě pylových dat a prostorových modelů vegetace GAČR 16-10100S (2016-2018)
Před neolitem...
Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy. GA ČR 13-08169S (2013-2017)
Kvantitativní rekonstrukce vegetace
Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí GAČR GAP 504-12-0649 (2012–2015)
Vegetační kontinuita a dynamika krajiny
Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací GAAV IAAX00050801 (2008–2012)

Akce dokumentů