E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice

Projekt číslo 293 je finančně podpořený z prostředků Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stránky projektu: www.landschaftimwandel.de

Projekt je zaměřen na řešení problematiky úbytku populací následujících vzácných a  ohrožených druhů v povodí Rokytnice a Lužního potoka v oblasti ašského výběžku a  povodí řeky Pfreimd v oblasti Českého lesa resp. Oberpfälzer Wald: Myriophyllum  alternifolium, Margaritifera margaritifera, Ophiogomphus cecilia, Euphydryas aurinia  a Succisa pratensis, jež lze chápat jako indikátory kvality pramenných oblastí,  povrchových vod, mokřadních, lučních a lesních společenstev.

 

Akce dokumentů