E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoprovodná akce: Čteme profesora Švamberu

V pondělí 11. 1. 2016 proběhla vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery

V pondělí 11. 1. 2016 v Knihovně geografie bylo v 9,00 zahájeno úvodním slovem organizátorky akce, doktorky Evy Novotné, historicky nejdelší čtení z díla profesora Švambery, které trvalo nepřetržitě 9 hodin.  Akce se uskutečnila u příležitosti 150. výročí narození tohoto velkého geografa.

Úvodní slovo a první příspěvek přednesla
ředitelka Mapové sbírky a vedoucí Knihovny geografie PhDr. et Mgr. Eva Novotná

 

Do čtení se aktivně zapojilo 36 účastníků, profesorů, docentů, učitelů a zaměstnanců Geografické sekce Přírodovědecké fakulty. V příjemném prostředí Knihovny geografie byly předčítány příspěvky z 30 textů (článků, slovníkových hesel a monografií). Účastníci byli vždy představeni moderátorkami a  střídali se po 15 minutách, takže jednotlivá čtení, i když z různých děl, průběžně navazovala. Každý z předčítajících se zapojil pouze jedenkrát. Obsahově texty potvrdily pověsti o širokém rozhledu a vzdělání profesora Švambery. Od šumavských jezer a jejich výzkumu se přes africké pouště a řeku Kongo přenesli posluchači až do arktických oblastí a Grónska.  Díla byla vždy podrobně a detailně rozpracována s brilantní neomšelou češtinou pana profesora.

Jedním ze čtenářů byl i proděkan Geografické sekce, doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

 

Čtení bylo zároveň ohlášeno jako pokus o český rekord, celou akci proto sledoval i komisař pan J. Marek z Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která registruje rekordy. 

Čtenáři se střídali po 15 minutách a mezitím naslouchali dalším předčítajícím

 

Důstojná vzpomínková akce byla zakončena v 18,00 příspěvkem Kongo z Ottova naučného slovníku, který přednesla doc. Ludmila Fialová.

Závěrečný příspěvek přednesla
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

 

Čtení bylo nahráváno a záznam je přístupný ZDE. Za technickou podporu celé akce patří dík oddělení CIT, především panu M. Rezkovi a panu T. Petrusovi.

Akce dokumentů