E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (1949-2022)

Smutná zpráva obletěla nejen českou kartografickou komunitu – minulý pátek (21.1.2022) nás opustil ve věku nedožitých 73 let významný historický kartograf a geograf, RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

Narozen 6. 3. 1949 v Karviné, zemřel 21.1.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolské vzdělání získal na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykově) v roce 1972 (Mgr.) a 1974 (RNDr.). V roce 2005 dokončil na Masarykově univerzitě v Brně doktorské studium (Ph.D.). Do zaměstnání nastoupil v roce 1972 v Geodézii, n. p., Opava jako vedoucí úseku reprodukčního oddělení. V roce 1976 se stal vedoucím kartografického oddělení, které jako kartografické a reprodukční oddělení pokračovalo v roce 2001 v rámci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Opavě. V roce 2001 byl jmenován zástupcem vedoucího odboru. Při reorganizaci resortu ČÚZK v roce 2004 přešel do územního pracoviště Zeměměřického úřadu v Opavě jako vedoucí Oddělení sběru dat ZABAGED. V roce 2006 přesídlil do Zeměměřického úřadu v Praze, kde byl v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) zástupcem vedoucího archivu a archivářem. V roce 2016 přešel do Odboru správy a rozvoje Informačního systému zeměměřictví jako výzkumný a vývojový pracovník.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. byl s kartografií spojen nejen po pracovní stránce, ale i v soukromém životě. Jeho doménou byla historická kartografie, o které s nadšením přednášel, publikoval nebo se podílel na výstavách starých map, kdy mnoho z vystavených exponátů pocházelo z jeho sbírky. Jeho sběratelské nadšení se významnou měrou zasloužilo o vznik Městského muzea v Hradci nad Moravicí.

Nelze opomenout ani jeho lokální patriotismus a jeho zapojení do aktivit Matice slezské. Obě tyto činnosti umně spojil i ve svých článcích jako jsou například Slezský kartograf Jan Přibyla, Sídla na Helwigově mapě Slezska nebo Vývoj státních hranic v Českém Slezsku.

V roce 2021 jmenoval výbor České kartografické společnosti RNDr. Tomáše Grima, Ph. D. čestným členem České kartografické společnosti za významný přínos pro českou kartografii v oblasti popularizace historické kartografie a za aktivní badatelskou činnost.

Čest jeho památce!

/mírně upravený text převzat z webu České kartografické společnosti/

 

Smuteční oznámení

Blog Tomáše Grima Staré mapy Česka

         

 

Výběrová bibliografie Tomáše Grima

 

Schematické fyzické mapy Jana Přibyly / text: Tomáš Grim. -- 1. vydání. -- [Praha] : Zeměměřický úřad, 2019. -- 10 stran : ilustrace, mapy, 1 portrét ; 30 cm. -- (Skládanka)

100 let map z doby vzniku samostatného Československého státu / text: Tomáš Grim ; připravili: Tomáš Grim, Miroslav kronus, Petr Voháňka. -- [Praha] : [Ústřední archiv zeměměřictví a katastru], [2018]. -- 1 složený list (6 nečíslovaných stran) : obě strany, 1 barevná mapa ; 15 cm. -- (Volné listy)

Československo a Česko na mapových pohlednicích : československý a český stát ve 20. a 21. století / text: Tomáš Grim. -- 3. vydání - doplněné. -- [Praha] : Zeměměřický úřad, 2017. -- 39 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 30 cm. -- (Brožováno)

Slezský kartograf Jan Přibyla : tvůrce hospodářských map Československa v první polovině 20. století / text: Tomáš Grim. -- 1. vydání - upravené. -- Praha : Zeměměřický úřad, 2017. -- 35 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 30 cm. -- (Brožováno)

Československá republika z let 1948-1950 : mapové pohlednice / připravili: Tomáš Grim a Petr Mach. -- Praha : [nakladatel není známý], 2014. -- 8 nečíslovaných stran : barevné mapy ; 30 cm. -- (Skládanka)

Staré plány a veduty Prahy do roku 1850 : ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru / [text Tomáš Grim]. -- 1. vyd.. -- Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2012. -- 25 s. : il. (převážně barev.), plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-86918-74-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Československý stát a český stát [kartografický dokument] : soubor map k 60. výročí vojenského zeměměřictví a mapové tvorby v Dobrušce / Tomáš Grim ... [et al.]. -- Měřítko 1:1 000 000 (011°56´31" v.d.--024°29´18" v.d./051°09´31" s.š.--047°19´26" s.š.). -- V Dobrušce ; v Praze : Ministerstvo obrany ČR - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad ; Ústřední archiv zeměměřictví a katastru – Zeměměřický úřad, 2011. -- 1 atlas ([2] s. doprovodného textu, [7] volně vložených mapových listů) : barev. ; 56 cm

Československá republika [kartografický dokument] : soubor map k 90. výročí vzniku Vojenského zeměpisného ústavu v Praze a konání mírové konference v Paříži v roce 1919 / připravili Zdeněk Fiala a Tomáš Grim. -- 1. vyd.. -- Měřítka různá. -- Praha : Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO ve spolupráci s Geografickou službou AČR, 2009. -- 6 s., 4 map. listy : barev.. -- ISBN 978-80-7278-524-7

Opava [kartografický dokument] / autorský kolektiv Tomáš Grim ... [et al.] ; vědecký redaktor Eva Semotanová. -- Měřítka různá. -- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2009. -- 1 atlas (8, viii s., 25 mapových listů) : il., barev. ; 42 cm. -- ISBN 978-80-7286-131-6 (volné listy v obálce

Samostatný Československý stát na mapových pohlednicích : 1918-2008 : pamětní tisk k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu / text: Tomáš Grim. -- 2. doplněné vydání. -- [Praha] : Zeměměřický úřad, 2009. -- 10 nečíslovaných stran : mapy, faksimile ; 30 cm. -- (Skládanka)

Budoucí Republika československá : 1918-2008 : pamětní tisk k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu / text: Tomáš Grim. -- 1. vydání. -- [Praha] : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2008. -- 10 nečíslovananých stran : mapy, faksimile ; 30 cm.. -- (Skládanka)

Vysokoškolské kvalifikační práce

Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století [rukopis] / Tomáš Grim.. -- 2005.. -- 332 l. + 1 CD-ROM, 26 map.

Scultetova mapa Slezska [rukopis] / Tomáš Grim.. -- 1974.. -- 39 s., + 8 map.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 27.01.2022 00:00

Akce dokumentů