E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Atlas krajiny České republiky - tisková zpráva

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. připravily výstavu nazvanou Atlas krajiny České republiky.

Výstava veřejnosti představuje unikátní mapové dílo Atlas krajiny České republiky, které vznikalo po dobu sedmi let. Vydání atlasu je prvním počinem svého druhu v historii samostatné České republiky a podle mezinárodně schválených kriterií lze toto dílo nazvat národním atlasem. Obří atlas má úctyhodné rozměry 1 metr krát 60 centimetrů a váží okolo 10 kilogramů. Na tvorbě se podílelo 356 odborníků ze 133 institucí, a proto také v sobě ukrývá bohatství 1 137 mapových a dalších grafických objektů.
Hlavním cílem zpracování atlasu bylo poskytnout co nejpodrobnější obraz současného stavu, minulosti i budoucího vývoje české krajiny a jejích částí (např. hydrosféra, zemědělství, památky). Vytvořené dílo by mělo být využitelné jak centrálními a regionálními úřady a institucemi, tak vysokými a středními školami a samozřejmě veřejností, odbornou i laickou. Každého, kdo se zajímá o krajinu, atlas jistě osloví. Jediný svazek obsahuje vyčerpávající obraz české krajiny a života člověka v ní.
Návštěvníci na výstavě naleznou ukázky stránek ze všech osmi základních oddílů atlasu. Nečekají je však zdaleka jen mapy. Nedílnou součást atlasu totiž tvoří také grafy, fotografie, výkresy a dokonce i otisky starých map a reprodukce uměleckých děl předních českých výtvarníků, zachycující vývoj krajiny.
Výstava představuje krajinu jako objekt studia různých vědeckých oborů. Seznamuje s různými typy krajin v Česku, s průběhem ničivých povodní v nedávné době i v historii, s chráněnými krajinnými oblastmi nebo také se současným stavem českého průmyslu. Dává nahlédnout do přírodních zdrojů energie, změn využití půdy za posledních 150 let v příměstské krajině nebo v Krušných horách. Zájemci se mohou seznámit i s tím, jak vypadá průřez půdou zvanou hnědozem, rendzina či pseudoglej.
Expozice dále představuje okresy s nejstarší populací a s nejvyššími počty dětí připadajících na jednu ženu. Širokou paletu atlasu doplňují i etnografické informace, například jaký je rozdíl mezi svátečním krojem ze Slezska, Hané a Podkrkonoší. Pozoruhodné jsou i mapy kostelů, zámků, synagog a dalších objektů zaniklých od roku 1938 do současnosti. Překvapujícími detaily atlasu jsou například dokumenty k průběhu zemětřesení z 15. ledna 1858 v Česku.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý dne 30. 11. v 15.00 hod. Mezi pozvanými hosty jsou prorektor Univerzity Karlovy v Praze, ministr a náměstek životního prostředí. Na vernisáži bude Atlas krajiny slavnostně pokřtěn. Hudební doprovod zajistí kytarový virtuóz Jaroslav Novák, který přednese v premiéře vlastní skladbu Hommagio a Tárrega.
Expozice bude přístupná v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 1. 12. 2010 do 28. 2. 2011 (otevírací doba: Po-Pá 9:00-17:00, s výjimkou svátků). Vstup volný. Výstavu je možné zapůjčit dalším neziskovým institucím.
Podrobné informace o výstavě Vám poskytne RNDr. Silvie Kuldová PhD. (e-mail: kuldova1@natur.cuni.cz, T.: +420 728 929 294) 
Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává Blanka Šimánová (e-mail simanovb@natur.cuni.cz, T.: +420 221 951 359)

Publikováno: Středa 09.02.2011 13:45

Akce dokumentů