E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava „Vltava - proměny historické krajiny“

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy srdečně zve na výstavu o proměnách krajiny okolo Vltavy v moderní době. Nenechte si rovněž ujít slavnostní vernisáž, jež se koná příští čtvrtek 4.5.2023 v 17 hodin v prostorách muzea (Zámek 1).
Čas 04.05.2023   17:00
01.10.2023   18:00
Přiložený soubor: pozvanka.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Výstavu připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy na základě stejnojmenného výzkumného projektu Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, který v roce 2022 zdokumentoval proměny říční krajiny Vltavy v moderním období v kontextu různých událostí. Zabýval se historickými prameny, zejména průběhem procesu splavnění Vltavy a výstavbou vltavské kaskády, která ovlivnila stávající vodní režim, lodní dopravu, vývoj krajiny a obcí přilehlých k břehům řeky.

Na výstavě budou prezentovány první mapy, jejichž autoři – především Kryšpín Fuk, opat strahovského kláštera, usilovali již v 17. století o splavnění Vltavy, horního i dolního toku. Návštěvníci se kromě historických map budou moci seznámit s modely parníků a lodí, které pluly po Vltavě.

Výstava je realizována pod záštitou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Spolupracovaly na ní Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy s Českým vysokým učením technickým v Praze (katedra geomatiky FA) a Univerzitou Karlovou (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF).

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 4. května 2023 od 17.00 v prostorách muzea (Zámek 1).

Výstavu můžete navštívit od 5.5.2023 do 1.10.2023 každou středu až neděli mezi 10:00 až 18:00 hodinou.

 

 

 

Publikováno: Středa 26.04.2023 00:00

Akce dokumentů