E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýklad nové normy ČSN ISO 690 (bibliografické citace)

Cílem nové verze normy bibliografických citací, jež je platná od 1.12.2022, je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou projektu Citace.com.

 

Od 1. prosince 2022 je účinná nová verze normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2021, a nahrazuje předchozí verzi normy ČSN ISO 690:2011 (01 0197). Tato nová verze přináší četné novinky a je mnohem obsáhlejší než předchozí verze. Společné pro obě verze je variabilita výkladu jednotlivých prvků a jejich zápis při tvorbě citací, což byl také hlavní důvod vzniku tohoto dokumentu.

Tento výklad je primárně určen studentům, kteří píší jakoukoliv školní i univerzitní práci a potřebují podle normy ČSN ISO 690 citovat, ale jistě poslouží i jako pomůcka vyučujícím a knihovníkům. Cílem autorského kolektivu bylo vytvořit jednoduchý, jednotný a srozumitelný návod s mnoha příklady bibliografických citací. Naleznete zde vysvětlení způsobu zápisu jednotlivých prvků bibliografických citací.

Při tvorbě výkladu autoři (Blanka Farkašová, Tereza Garamszegi, Linda Jansová, Lukáš Konečný, Martin Krčál, Markéta Kytnerová, Kateřina Matyáštíková, Michaela Morysková) vycházeli z nejčastěji používaných údajů a také nejčastěji citovaných dokumentů, proto výčet všech uvedených bibliografických citací různých typů dokument není stejně rozsáhlý jako v normě. Norma ČSN ISO 690 umožňuje nově odkazovat v textu čtyřmi metodami odkazování, avšak pokyny k jejich použití jsou v normě poměrně strohé. V tomto dokumentu naleznete podrobnější návod, jak lze jednotlivé metody používat.

Výklad nové normy naleznete na https://www.citace.com.

 

Publikováno: Pátek 11.08.2023 00:00

Akce dokumentů