E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVelký historický atlas českého Slezska

V závěru minulého roku vyšlo velice zajímavé atlasové dílo, jehož cílem je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy.

 

 

Velký historický atlas českého Slezska

Soubor komentovaných map představuje oblast českého Slezska v sedmi kapitolách zabývajících se fyzickou geografií, historickou geografií, demografií, sociálně-kulturním vývojem, ekonomickými procesy, vývojem krajiny a identitou obyvatel území. Kromě historického území českého Slezska bude pracovat i se širším územím pro pochopení širšího kontextu vymezený současnými hranicemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Opolského a Slezského vojvodství.

Atlas ve formátu pdf je možné stáhnout zde.

 

 

Interaktivní dynamický historický atlas českého Slezska

Atlas českého Slezska byl vydán také ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, PL, EN a DE) v podobě interaktivní webové aplikace, která obsahuje fotografie, dynamické prvky (včetně animací) a další interaktivní mapy zobrazující procesy v území umožňující uživateli sledovat jejich historický vývoj. K dispozici je rovněž desktopová verze atlasu.

Webovou verzi si můžete prohléhnout zde.

Desktopová verze je ke stažení zde.

Technickou dokumentaci a uživatelskou příručku naleznete zde.

 

 

Lidé a krajina českého Slezska

Obě verze atlasu komplementárně doprovází kolektivní monografie, v níž autorský tým předkládá závěry svých aktuálních výzkumů zaměřených na problematiku řešenou v rámci projektu. Díky této syntéze lze získat nový pohled na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu).

Monografie je ke stažení zde.

 

 

Publikováno: Pondělí 24.01.2022 00:00

Akce dokumentů