E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž o nejlepší kvalifikační práci

Česká asociace geomorfologů vyhlašuje každoroční soutěž o nejlepší kvalifikační práci

Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.

Ceny jsou udíleny v následujících kategoriích:

A. Cena Františka Vitáska za nejlepší bakalářskou práci
B. Cena J. Moschelesové za nejlepší diplomovou práci
C. Cena Jiřího V. Daneše za nejlepší disertační práci

 

Hodnotícími kritérii jsou zejména:

(a) relevance tématu, (b) inovativnost přístupu k řešení tématu, (c) úroveň teoretických východisek a práce s odbornou literaturou, (d) úroveň metodologie a jasné prezentace metodických postupů, (e) kvalita řešení problému (logičnost, struktura, exaktnost, úplnost, jasnost projevu), (f) formální stránka práce – jazyková úroveň, grafická úroveň (správnost, názornost), (g) úroveň diskuse výsledků (ve smyslu základního i aplikovaného výzkumu), přínos pro rozvoj poznání a (h) mezioborové vazby.

Více informací naleznete na: Česká asociace geomorfologů

Publikováno: Pátek 01.12.2023 13:25

Akce dokumentů