E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář na téma Open Access

Oddělení podpory vědy pořádá seminář o Open Access

Vážení čtenáři,.

všichni studenti i zaměstnanci UK jsou srdečně zváni na seminář na téma Open Access.

 

Seminář proběhne 26. 5. 2014, 11:00 - 12:30 hod. - v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, 1. patro.

Téma: co je Open Access, Open Access v ČR, Open Science, příklady vysoce citovaných Open Access článků z ČR, nejvíce publikující univerzity v ČR (podrobněji UK), Biomed central a SpringerOpen (příspěvky z ČR, srovnání s ostatními evropskými státy)
Jazyk semináře: CS, EN

Seminář povedou: Tereza Simandlová (FF UK), Johanna Kuhn (from BioMed Central - The Open Access Publisher)
Vstup na seminář bez přihlášení.
Co je Open Access?

Open Access (Otevřený přístup) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

 

Smyslem OA je umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení. Díky snadnému přístupu jsou vědecké informace rychleji distribuovány, samotný autor i jeho instituce jsou pak více v povědomí a zvyšuje se tím i citování autorského článku. Řada OA časopisů má impakt faktor.

 

Evropská komise prosazuje otevřený přístup jako hlavní princip zpřístupňování vědeckých informací v nadcházejícím programu Horizont 2020, AV ČR podporuje již druhým rokem tento typ publikování formou dotace (časopisy s volným přístupem jsou založeny na principu "Vydání článku platí autor"). Politiku otevřeného přístupu podporuje též Grantová agentura ČR (náklady na publikování v OA lze hradit z grantu).

Informace přebrány z Oddělení podpory vědy PřF UK

Publikováno: Čtvrtek 24.04.2014 11:20

Akce dokumentů