E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Ivan Kupčík odešel...

Po nedávném odchodu dr. Tomáše Grima nás zastihla další smutná zpráva - ve věku nedožitých 79 let zemřel RNDr. Ivan Kupčík, historický kartograf se zaměřením na dějiny kartografie českých zemí a středoevropské oblasti, mj. též bývalý kurátor Mapové sbírky. Čest jeho památce!

RNDr. Ivan Kupčík  (*1.4.1943 – †3.3.2022)

“Atraktivní mapy z Mapové sbírky UK jsem popsal v knize Alte Landkarten, která vyšla v 6 vydáních, včetně francouzského,”  (RNDr. Ivan Kupčík)

 

RNDr. Ivan Kupčík, historický kartograf se zaměřením na dějiny kartografie českých zemí a středoevropské oblasti, se narodil 1. dubna 1943 v Pardubicích. Studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře kartografie a fyzické geografie, kterou ukončil v roce 1972 obhajobou diplomové práce Česká a slovenská úřední kartografie 1914-1945. Téma následně rozšířil a o rok později obhájil jako rigorózní práci. Pracoval v oddělení kartografie Geografického ústavu ČSAV a v oddělení historické geografie ústavu československých a světových dějin ČSAV. V letech 1971-1978 pak doktor Kupčík působil jako kurátor  Státní sbírky mapové. Poté emigroval do Německa. Od roku 1980 působil v Bayerisches Hauptstaatsarchiv v Mnichově. V letech 1993-2006 přednášel historickou kartografii na Fakultě dějin a dějin umění mnichovské Ludwig-Maximilian University.

 

Vědecká a publikační činnost

RNDr. Kupčík byl odborníkem na dějiny tematických map, toponymii, ikonografii portolánových map a historii tzv. map poutnických cest. Byl autorem řady odborných historicko-kartografických publikací např. Alte Landkarten  (Hanau, 1989), Cartes géographiques anciennes (Paris, 1981), Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci (Olomouc, 2010). Působil jako dopisující redaktor časopisu mezinárodní společnosti pro dějiny kartografie Imago Mundi, kde mimo jiné publikoval článek o Mapové sbírce (Imago mundi, roč. 35/1983, s. 103-104). Pracoval také v mezinárodní organizaci Bibliographia Cartographica.

 

Vybraná literatura

KUPČÍK, Ivan. The State Map Collection in Prague. Imago Mundi. 1983, roč. 35, č. 1, s. 103-104. ISSN 0308-5694.

KUPČÍK, Ivan. Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 135 s. ISBN 978-80-244-2580-1.

KUPČÍK, Ivan. Alte Landkarten: von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011. 310 s. ISBN 978-3-515-09408-5.

***

ARAZIM, Václav a Jan MAZÁČ. Životní jubileum RNDr. Ivana Kupčíka. Informace České geografické společnosti. 2013, roč. 32, č. 1, s. 93-96. ISSN 1213-1075. Dostupné online zde.

NOVOTNÁ, Eva. 75 let doktora Ivana Kupčíka. Informace České geografické společnosti. 2019, 38(1), 75-76. ISSN 1213-1075. Dostupné online zde.

 

Přiložený soubor: Parte RNDr. Ivan Kupčík.pdf
Publikováno: Pátek 11.03.2022 00:00

Akce dokumentů