E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky.

Vážení čtenáři a příznivci geografie,

srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky. Výstava je jedním z výsledků stejnojmenného projektu realizovaného na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Výstava je koncipována jako průřez řešením projektu. Představuje jeho hlavní výstupy, na kterých se podíleli členové výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) ve spolupráci s dalšími domácími i zahraničními kolegy. Postery prezentují hlavní cíle a východiska projektu, ukázky z empirických výzkumů a případových studií i hlavní publikační výstupy projektu. Primárním zájmovým územím jsou metropolitní regiony Česka, vybrané výzkumy jsou ale zaměřeny i šířeji (celé Česko) či naopak detailněji (Praha a vybrané pražské lokality). Šíře témat reflektuje výzkumné zaměření pracovní skupiny URRlab a zároveň i současné trendy mezinárodního urbánního výzkumu.

Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, předsálí Mapové sbírky 2. patro, https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

Termín výstavy: 7. 11. 2016 — 31. 1. 2017

Doba otevření: Po-Pá 9.00 - 17.00

Vstup volný

 

Publikováno: Středa 09.11.2016 17:35

Akce dokumentů