E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na konferenci "Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech"

16. května 2018 v prostorách Hradu v Litoměřicích

V roce 2018 uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích ‒ česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje s významným datem naší historie, spjatým s českou/československu státností, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity. Domníváme se proto, že důstojné připomenutí výročí vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky podpoří historické vědomí společnosti a přispěje k recepci významu mapy v širokých mezioborových souvislostech. U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.

Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit do 30. 3. 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře: http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/klaudyanova-mapa-prihlaska

Informace o konferenci budou průběžně aktualizovány na webových stránkách:

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/pripravovane-konference/mikulas-klaudyan

Publikováno: Úterý 09.01.2018 09:45

Akce dokumentů