E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNovinka!

Kniha o klimatu zemí Koruny české

Autoři Zdeněk Vašků, Jiří Svoboda a Václav Cílek vydávají v nakladatelství Leda.

Kniha se věnuje klimatu v Česku a jeho historickému vývoji. Autoři přiblíží základní termíny a mechanismy klimatických změn, popisují průběh počasí a klimatické epizody minulých staletí či zauvažují nad klimatickými výzvami budoucnosti.

Obálka knihy

První část knihy se zabývá obecným vývojem klimatu, přičemž se věnuje základním přirozeným mechanismům klimatických změn. Vysvětluje základní termíny, seznamuje s metodami klimatického výzkumu včetně jeho dějin a přináší odpovědi na důležité otázky. Druhá, hlavní část knihy popisuje průběh počasí a klimatické epizody minulých staletí, je založena na rozsáhlém souboru výpisků z kronik a dalších historických dokumentů pro roky 1000-1775. Tuto část uzavírá jednak přehled přirozených období malé doby ledové podle teplotních a srážkových řad meteorologické observatoře v pražském Klementinu, jednak stručná charakteristika podnebí 20. století. V třetí části knihy se ocitáme v klimatu budoucího světa a hledáme zde konkrétní odpovědi na otázku Co nás čeká a co se s tím dá dělat? Zde najdeme i praktické rady, jak si poradit doma, ve městě, na poli či v lese.

Knihu si můžete nyní půjčit i v Knihovně geografie.

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2024 12:40

Akce dokumentů