E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na stálou expozici Vojenské geografie

Nová muzejní expozice v Dobrušce vznikla u příležitosti stoletého vojenského výročí.

V podkroví Rýdlovy vily v Dobrušce byla za účasti starosty města a další významných osobností armády i kartografie a geodézie dne 24. 5. 2018 pro veřejnost otevřena nová stálá expozice Vlastivědného muzea nazvaná Vojenská geografie. Slavnost se konala u příležitosti oslav 100. výročí založení Geografické služby AČR.

Tato unikátní a precizně zpracovaná expozice autorů Ludvíka Brouška a Libora Laži umožňuje návštěvníkům nahlédnout nejen do vývoje vojenských geodetických přístrojů, pomůcek, do tvorby map a zabezpečení vojsk, ale také je seznamuje s významnými osobnostmi odboje, mezi nejvýznamnější patři generál Josef Churavý, hrdina popravený nacisty.

Město Dobruška poskytlo pro výjimečnou expozici prostory v rekonstruované Rýdlově vile, pocházející z dílny předního českého architekta Jana Kotěry.

Mezi doprovodné akce k oslavám 100. výročí vzniku geografické služby Armády České republiky patří i výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí, která se koná ve dnech 9. až 31. května 2018 v malém sále Společenského centra Kina 70 v Dobrušce. Tematicky lze výstavu rozčlenit na ukázky starých map, oblast vojenských mapování českých zemí (1., 2. a 3.). Dále jsou k vidění vojenské mapy vydané v letech 1919-1955 a pozdější z let 1950-1997. Raritní jsou mapy německé, okupační, ale i prozatimní mapy. Zajímavé a nepříliš známé jsou nové dvojjazyčné mapy vydané podle standardů NATO. Výstavu vhodně doplňují mapy reliéfní a vojenské atlasy, které tvořily vždy špičku vojenské geografické tvorby. Ať už jde o Atlas Republiky československé z roku 1935, Československý vojenský atlas z roku 1965 nebo Vojenský atlas vydaný v polovině sedmdesátých let. Regionu Dobrušky se pak věnují plány a účelové mapy v poslední části expozice.

Výstava je určena široké veřejnosti a bude otevřena denně dle hracího profilu Kina 70.

K výstavě byl vydán i katalog o 59 stranách s barevnými reprodukcemi a popisy map a atlasů, na jehož zpracování pracoval kolektiv autorů ing. Egon Schubert, ing. Karel Vítek a Jana Ješinová.

Fotogalerie ze zahájení expozice Vojenská geografie v Dobrušce.

 

Publikováno: Úterý 29.05.2018 09:20

Akce dokumentů