E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodní digitální knihovna DNNT

Pro Univerzitu Karlovu je nyní přístupná Národní digitální knihovna DNNT (Děl nedostupných na trhu).

Národní digitální knihovna DNNT zpřístupňuje zdigitalizované dokumenty vydané na území ČR do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.

Záznam, pomocí kterého můžete ke zdroji přistupovat, najdete na Portálu e-zdrojů (https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=946).

Publikováno: Středa 29.07.2020 12:40

Akce dokumentů