E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDigitalizační centrum Ústřední knihovny UK

Digitalizační centrum Ústřední knihovny UK nabízí své služby interním i externím zákazníkům. Jedná se o digitalizaci dokumentů, metodickou podporu a školení a další doplňkové služby (např. čištění knih, ořez dokumentu a další).

Digitalizační centrum nabízí své služby fakultám a součástem Univerzity Karlovy, jejím zaměstnancům, studentům a také dalším individuálním i institucionálním zákazníkům z řad laické i odborné veřejnosti.

Od 1. března 2023 vstoupí v platnost nový ceník služeb ÚK UK, zde část týkající se digitalizace:

 

Co je a bude pro fakulty zdarma:

·         veškerá školení týkající se digitalizace;

·         veškerá další metodická vedení a konzultace;

·         skenery a další vybavení centra pro Vaši vlastní digitalizaci - tedy nabízíme naše přístroje, ať je používají i Vaši pracovníci, které zaškolíme a budeme jim k ruce při řešení problémů během digitalizace.

 

Co bude zpoplatněné:

·         digitalizační práce pracovníků ÚKUK na Vaší digitalizaci - tedy když nás oslovíte, abychom my digitalizovali Vaše dokumenty. Může jít jak o veškeré digitalizační práce (skenování, postprocesy, zpracování v ProArcu), tak také pouze o jednotlivé dílčí práce na digitalizaci;

·         ceny pro knihovny UK jsou výrazně nižší než pro externí zákazníky;

·         avšak digitalizační centrum může odmítnout (ač neradi) Vaši digitalizaci ať už z důvodu např. nedostatečného vybavení pro digitalizaci některých starých dokumentů, nebo z důvodu nedostatečné kapacity digitalizačního centra na vyřízení poptávky, nebo z jiného důvodu.

 

Více informací naleznete na stránkách Digitalizačního centra UK.

 

 

Publikováno: Středa 22.02.2023 00:00

Akce dokumentů