E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení50 let od vydani edice Poznáváme svět

V roce 2010 uplynulo 50 let od 1. vydání atlasové kartograficko-geografické encyklopedie "Poznáváme svět" v typických žlutomodrých obálkách.

Mapová edice "POZNÁVÁME SVĚT
Poznáváme svět

V roce 2010 uplynulo 50 let od 1. vydání atlasové kartograficko-geografické encyklopedie "Poznáváme svět" v typických žlutomodrých obálkách. Mapový soubor obsahuje 30 svazků map, vydávaných postupně až do roku 1991. Celkem vyšlo 56 vydání včetně reedicí v celkovém nákladu - počtu výtisků 980 840 ks, 978 stran podrobných geografických textů (zpracovaných autorsky geografy z Přírodovědecké fakulty UK), počet fotografií 1585 a celkem 221 715 hesel rejstříku.

Každý svazek" obsahuje podrobnou obecně zeměpisnou mapu (u kontinentů politickou mapu), na rubové straně mapy je množství tematických mapek, statistických tabulek, kartogramů a diagramu. Poprvé v naší kartografii byly zobrazeny ještě fyzicko-zeměpisné mapy: Československo, Spojené státy americké Sovětský svaz a současně samostatně administrativní mapy. Pozoruhodný je také 29. svazek 3 mapy:"Antarktida, Arktida a Oceánie" a 30. svazek "Svět " (politická mapa s batymetrickými vrstvami), který vyšel jako poslední z edice v r. 1991.

Celý soubor "Poznáváme svět" vysoké odborné úrovně a kvality obsahu vytvořený československou kartografickou tvorbou měl přispět naší široké veřejnosti k všeobecnému prohloubení geografických znalostí o státech a kontinentech celého světa a dalším posláním bylo - pomoci vyučování geografie na všech školách.

Pro soubor "Poznáváme Svět " a celé vydání 30 svazků map bylo podstatné, Že celé dílo vedl a dokončil vedoucí redaktor geograf RNDr. Jiří Novotný, který přes nejrůznější překážky vytvořil své životní dílo.


V Praze, dne 20. září 2010
RNDr. Jiří Novotný

Publikováno: Úterý 21.09.2010 08:40

Akce dokumentů