E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměření akademiků

Na této stránce naleznete stručný přehled zaměření akademiků z našeho pracoviště. Tyto informace Vám mohou pomoci při výběru školitele a tématu závěrečné, bakalářské či magisterské diplomové práce. Podrobné informace o každém ze členů pak naleznete na jejich osobních stránkách (odkaz u profilů). Většina školitelů nemá v SIS vypsána konkrétní volná témata pro závěrečné práce - doporučujeme se jim ozvat a ve spolupráci s nimi téma případně konkretizovat (mnoho z nich má obvykle několik témat "v šuplíku"). Z hlediska témat se můžete rovněž inspirovat pracemi daného akademika, které jsou již řešené či byly dokončeny.

Celý náš kolektiv se obecně věnuje těmto tématům: didaktika praktické výuky biologie, účinnost výukových metod, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce, metodologie a implementace didaktických aspektů. Jednotliví akademici zároveň mají vlastní specializace či obvyklá témata, kterými se zabývají (přehled je níže).

Mgr. Radka M. Dvořáková, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: reflexe moderních evolučních poznatků ve středoškolské výuce biologie, výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti. Didaktické hry.

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.

RNDr. Irena Chlebounová

Vědecko-výzkumná činnost: Rozvoj kompetencí v přírodovědném vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků. Problematika exkurzí a environmentální výchovy. Pedagogické praxe studentů učitelství na základních a na středních školách.    

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách, entomologická gramotnost (https://entoedu.online/).

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Mezioborové vztahy v přírodovědných předmětech (zejména biologie a chemie), využití praktických úloh a mobilních aplikací ve výuce přírodovědných předmětů.

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

Mgr. Radim Kuba

Vědecko-výzkumná činnost: problematika první pomoci (zařazením výuky první pomoci ve školách, mapování rozšíření nesprávných postupů - miskoncepcí, emoční prožívání jedince při poskytování první pomoci, faktory, které ovlivňují snahu pomoci postiženým osobám), běžná a krizová komunikace (krizová intervence, komunikace s osobami zasaženými krizovými situacemi), třídnické hodiny a primární prevence ve školách (význam prevence v rámci různých témat, zásady přípravy programů), studijní dispozice studentů, jejich úspěch ve vzdělávání a psychologické charakteristiky s tím souvisejícími, vliv pořadí narození a rodinných faktorů na člověka (povahové rysy, sexuální strategie, řešení morálních dilemat, ale i na fyziologické či morfologické aspekty člověka apod.).

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Informace o vedené výzkumné skupině zde.
Osobní stránky na fakultním webu naleznete zde, na webu pracovní skupiny "První pomoc na PřF UK" zde.   

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Didaktika praktické výuky biologie, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce (přírodniny, preparáty a modelové organismy ve výuce), systematika a ekologie půdních roztočů pancířníků (Oribatida).

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Obsah výuky biologie, interaktivita expozic, určovací klíče ve výuce biologie, vzdělávání v botanice.

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě.

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: Účinnost metod a forem ve výuce přírodovědných předmětů; aktivizace žáků; metodologie a implementace didaktických aspektů do výuky biologie; vliv univerzitního vzdělání a školního prostředí na praxi začínajících učitelů. 

Předchozí i aktuálně vedené práce včetně volných témat v SIS naleznete zde.
Osobní stránky naleznete zde.    

 

Akce dokumentů