E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

2022+

Kompletní přehled i nejaktuálních publikací vyprodukovaných členy naší katedry naleznete v exportu v OBD zde.

2021

NOVOTNÝ, Petr - ZIMOVÁ, Eliška - MAZOUCHOVÁ, Aneta...et al. Are Children Actually Losing Contact with Nature, or Is It That Their Experiences Differ from Those of 120 years Ago?. Environment and Behavior. 2021, 53 (9), 931-952. ISSN 0013-9165. DOI 10.1177/0013916520937457.

JANŠTOVÁ, Vanda - BROUSKOVÁ, Mariana - NOVOTNÝ, Petr. Attitudes of high school students toward genetically modified organisms and their knowledge about this topic. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVIII. Conference proceedings. Praha: Faculty of Education, Charles University, 2021, s. 194-200. ISSN 2695-0626.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. Comparison of the needs of younger and older students in laboratory work. In: MACHKOVÁ, Veronika. 16th International seminar for PhD students of chemistry didacticsand related doctoral study programs. PROCEEDINGS.. 1 vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2021, s. 28-34. ISBN 978-80-7435-827-2.

BENIERMANN, Anna - KUSCHMIERZ, Paul - PINXTEN, A. ...et al. Evolution Education Questionnaire on Acceptance and Knowledge (EEQ) - Standardised and ready-to-use protocols to measure acceptance of evolution and knowledge about evolution in an international context. Výzkumná zpráva. 2021. DOI: 10.5281/zenodo.4554741.

JANŠTOVÁ, Vanda - LIŠKOVÁ, Kateřina. Genetics misconceptions of high school students. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVIII. Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Faculty of Education, Charles University, 2021, s. 170-177. ISSN 2695-0626.

NOVOTNÝ, Petr - JANŠTOVÁ, Vanda - SCHUBERTOVÁ, Romana...et al. Národní odborné časopisy a analýza H-indexu členů jejich redakčních rad. Pedagogika. 2021, 71 (2), 278-296. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2021.1904.

CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - KAPLAN, Zdeněk...et al. Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia. 2021, 93 (1), 1-87. ISSN 0032-7786. DOI 10.23855/preslia.2021.001.

RUSEK, Martin - JANŠTOVÁ, Vanda - PAVLASOVÁ, Lenka. Projektová a badatelská výuka v přírodovědných předmětech. Přednáška. online, 2021.

KUBA, Radim - KŘIVÁNEK, Jan - MELOUNOVÁ, Klára...et al. První pomoc I. 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021, 62 s. -. ISBN 978-80-7444-088-5.

KUBA, Radim - DVOŘÁKOVÁ, Radka - MELOUNOVÁ, Klára...et al. První pomoc: Metodická příručka pro výuku I. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021, 172 s. -. ISBN 978-80-7444-084-7.

2020

MERTA, Ladislav - PINKR, Tomáš - JANŠTOVÁ, Vanda. A Hands-On Set for Understanding DNA Replication, Transcription & Polymerase Chain Reaction (PCR). The American Biology Teacher. 2020, 82 (1), 49-51. ISSN 0002-7685. DOI 10.1525/abt.2020.82.1.49.

HEJDUKOVÁ, Eva - MOUREK, Jan. Badatelské praktikum - rozsivky ve forenzní praxi. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2020, 29 (3), 2-14. ISSN 2533-7556. DOI 10.14712/25337556.2020.3.1.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. Comparative Study of Transmissive and Active Education in Chemistry. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVII. Conference proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 46-52. ISBN 978-80-7603-155-5.

JANŠTOVÁ, Vanda - NOVOTNÝ, Petr - POLÁČEK, Boris. Geology field-trip improves students' knowledge better than computer work: A case study. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVII. Conference proceedings. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 53-60. ISBN 978-80-7603-155-5.

RAJSIGLOVÁ, Ina - ŠKARKOVÁ, Barbora. Group work as a part of project-based learning: Difficulties perceived by pupils. In: RUSEK, Martin - TÓTHOVÁ, Martina - VOJÍŘ, Karel. Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVII. Conference proceedings. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 163-170. ISBN 978-80-7603-155-5.

JANŠTOVÁ, Vanda - NOVOTNÝ, Petr. Hemoglobin a jeho funkce trojrozměrně. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2020, 29 (1), 34-40. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2020.1.3.

TŘEBICKÁ FIALOVÁ, Jitka - TŘEBICKÝ, Vít - KUBA, Radim...et al. Losing stinks! The effect of competition outcome on body odour quality. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2020, 375 (1800), 20190267. ISSN 0962-8436. DOI 10.1098/rstb.2019.0267.

RAJSIGLOVÁ, Ina - PŘIBYLOVÁ, Kateřina. Micro-teaching as a strategy of learning to teach from the perspective of novice teachers. In: Project-Based Education and other Activating Strategies in Science Education XVII. Conference proceedings. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 155-162. ISBN 978-80-7603-155-5.

SEZEMSKÁ, Karolína. Názvosloví organických sloučenin. 2 vyd. Praha: Academia, 2020, 239 s. ISBN 978-80-200-3075-7.

RUSEK, Martin - ROZBOUDOVÁ, Lenka - ČERNOCHOVÁ, Miroslava ...et al. Problematika výzkumu na poli učebnic v biologii, chemii, IT a ruském jazyce. workshop. Praha, 2020.

KUBA, Radim - KŘIVÁNEK, Jan - MELOUNOVÁ, Klára...et al. První pomoc I. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020, 60 s. ISBN 978-80-7444-078-6.

JELEN, Jakub - STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva - CHLEBOUNOVÁ, Irena...et al. Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta, Knihovna chemie, 2020, 52 s. ISBN 978-80-7444-082-3.

FLEGR, Jaroslav - KUBA, Radim - KOPECKÝ, Robin. Rhesus-minus phenotype as a predictor of sexual desire and behavior, wellbeing, mental health, and fecundity. PLoS One. 2020, 15 (7), e0236134. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0236134.

NOVOTNÝ, Petr - JANŠTOVÁ, Vanda - KOTVALTOVÁ SEZEMSKÁ, Karolína...et al. Scientometry of Domestic non-English Didactic Journals. In: 9th International Conference New Perspectives in Science Education. 1 vyd. [S.l.]: Filodiritto Publisher, 2020, s. 82-85. ISBN 978-88-85813-90-8. ISSN 2384-9509.

MOUREK, Jan - JANŠTOVÁ, Vanda. Subject Tests vs. General Study Skills Admission Tests - Which Perform Better in Selecting Prospective Successful Bachelor Students in Biology?. In: Conference Proceedings. 1 vyd. Florence, Italy: Filodiritto Publisher, 2020, s. 362-367. ISBN 978-88-85813-90-8. ISSN 2384-9509.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. The Relationship among Active Learning of Students and Their Attitude towards Chemistry. Eruditio-Educatio. 2020, 15 (1), 24-31. ISSN 1336-8893. DOI 10.36007/eruedu.2020.1.024-031.

RAJSIGLOVÁ, Ina - PŘIBYLOVÁ, Kateřina. Vliv pregraduálního vzdělání na profesní počátky ve školní praxi pohledem začínajících učitelů. Pedagogika. 2020, 70 (2), 225-251. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2019.1502.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - HŮLA, Martin. Výukový rámec tématu vznik a vývoj člověka v přírodovědných předmětech v České republice. Acta rerum naturalium didactica. 2020, 2020 (1), 1-11. ISSN 1804-8366.

KROUFEK, Roman - JÁČ, Martin - JANŠTOVÁ, Vanda...et al. Výzkum v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018. Scientia in educatione. 2020, 10 (1), 43-58. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1604.

2019

POUPOVÁ, Jana - JANŠTOVÁ, Vanda - KUBA, Radim...et al. A Comparative Analysis of the Biological Parts of the National Curricula in Lower Secondary Education in the Czech Republic and Selected Post-Communist Countries. Scientia in educatione. 2019, 10 (3), 94-124. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1294.

KUBA, Radim - ŘÍHA, Roman - ZVĚŘINOVÁ, Gabriela...et al. Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (2), 37-47. ISSN 2533-7556. DOI 10.14712/25337556.2019.2.5.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - SCHIEROVÁ, Zuzana. Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit. Acta rerum naturalium didactica. 2019, 2019 (2), 59-65. ISSN 1804-8366.

RAJSIGLOVÁ, Jiřina. Contemplation of activating teaching methods in science education in undergraduate training of pedagogical students. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based Education and other Activating Strategies in Science Education XVI (PBE 2018). 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 90-97. ISBN 978-80-7603-066-4.

MALÍČEK, Jiří - MAN, Matěj - NOVOTNÝ, Petr. Dalibor - nová databáze mechorostů a lišejníků České republiky. Přednáška. Praha, 2019.

NEDĚLOVÁ, Jana - ČÍŽKOVÁ, Věra - OPATRNÝ, Zdeněk. Dopady vybraných klimatických změn na rostliny - učební úlohy. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (4), 24-39. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.4.3.

SYCHROVÁ, Martina - MUSIL, Martin - DIVÍŠEK, Jan ...et al. Effects of past land-use on invasions by alien plants in the Czech Republic. Poster. Praha, 2019.

JANŠTOVÁ, Vanda - ŠORGO, Andrej. Evaluation, Validation AND Modification of Science Motivation Questionnaire for upper secondary School. Journal of Baltic Science Education. 2019, 18 (4), 748-767. ISSN 1648-3898. DOI 10.33225/jbse/19.18.748.

FISCHER, Felícia M. - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří ...et al. Geographical trends in functional traits in a temperate flora. Přednáška. Bremen, Germany, 2019.

JANŠTOVÁ, Vanda - MÍKOVÁ, Jana. Hands-on activities in biology: students' opinion. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based Education and other Activating Strategies in Science Education XVI (PBE 2018). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 24-29. ISBN 978-80-7603-066-4.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. High School Student's Ideas about Ideal Chemistry Lesson. In: Project-Based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVI (PBE 2018). Praha: Univerzita Karlova, 2019, s. 141-149. ISBN 978-80-7603-066-4.

JANŠTOVÁ, Vanda - PAVLASOVÁ, Lenka. Inquiry vs. cookbooks in practical teaching biology viewed by teachers. In: PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVI (PBE 2018). PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2019, s. 30-36. ISBN 978-80-7603-066-4.

KOTVALTOVÁ SEZEMSKÁ, Karolína. Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdiscipli-nárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (1), 35-47. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.1.4.

POUPOVÁ, Jana. Jak na výuku bioetiky. Komenský. 2019, 144 (01), 39-42. ISSN 0323-0449.

NOVOTNÝ, Petr - JANŠTOVÁ, Vanda. Jírovec maďal ve výuce - reprodukční orgány. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (3), 2-14. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.3.1.

NOVOTNÝ, Petr - JANŠTOVÁ, Vanda. Jírovec maďal ve výuce - vegetativní orgány. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (2), 2-9. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.2.1.

NOVOTNÝ, Petr - KAPLAN, Zdeněk - WILD, Jan ...et al. Mapové služby projektu Pladias. Poster. Praha, 2019.

AGHOVÁ, Tatiana - BENDA, Petr - BREJCHA, Jindřich...et al. Metodika správy a evidence tkáňové zoologické sbírky a determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA. 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2019, 111 s. ISBN 978-80-7036-625-7.

NOVOTNÝ, Petr - JANŠTOVÁ, Vanda. Pedagogical Research Methodology in Would-Be Biology Teachers' Theses. In: CONFERENCE PROCEEDINGS 9th International Conference The Future of Education. 1 vyd. Bologna, Italy: Filodiritto Publisher, 2019, s. 528-533. ISBN 978-88-85813-45-8. ISSN 2384-9509. DOI 10.26352/D627_2384-9509_2019.

NOVOTNÝ, Petr - MILAN, Chytrý - JIŘÍ, Danihelka ...et al. Pladias.cz: A comprehensive national botany online resource. In: ALENKA, Lipovec. Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti: Zbornik povzetkov. 1 vyd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2019, s. 228-228. ISBN 978-961-286-299-2. DOI 10.18690/978-961-286-298-5.

CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - KAPLAN, Zdeněk ...et al. Pladias.cz: an online database of the Czech flora and vegetation. Přednáška. Madrid, Spain, 2019.

WILD, Jan - KAPLAN, Zdenek - DANIHELKA, Jiri...et al. Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia. 2019, 91 (1), 1-24. ISSN 0032-7786. DOI 10.23855/preslia.2019.001.

ČIHÁKOVÁ, Kateřina - DANIŠ, Petr - DOUBKOVÁ, Anna...et al. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě: Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech?. 1 vyd. Praha: Národní vzdělávací ústav, 2019, 81 s.

TŘEBICKÝ, Vít - FIALOVÁ, Jitka - STELLA, David...et al. Predictors of Fighting Ability Inferences Based on Faces. Frontiers in Psychology. 2019, 9 (January), 2740. ISSN 1664-1078. DOI 10.3389/fpsyg.2018.02740.

POUPOVÁ, Jana. Proč a jak vyučovat dějiny vědy?. Scientia in educatione. 2019, 10 (1), 4-16. ISSN 1804-7106.

RAJSIGLOVÁ, Jiřina - ŠKARKOVÁ, Barbora. Project Based Learning, its Realization and Influence on Pupil's Learning. In: NEW PERSPECTIVES IN SCIENCE EDUCATION, 8TH EDITION. BOLOGNA: FILODIRITTO PUBLISHER, 2019, s. 109-113. ISBN 978-88-85813-56-4.

VONDROVÁ, Naďa - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - SLAVÍK, Antonín. Seminář doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově (I). workshop. Praha, 2019.

PROCHÁZKOVÁ, Kamila - NOVOTNÝ, Petr - HANČÁROVÁ, Miroslava...et al. Teaching a difficult topic using a problem-based concept resembling a computer game: development and evaluation of an e-learning application for medical molecular genetics. BMC Medical Education. 2019, 19 (1), 390. ISSN 1472-6920. DOI 10.1186/s12909-019-1817-2.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan. The effect of birth order on the probability of university enrolment. Poster. Praha, ČR, 2019.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan. The effect of birth order on the probability of university enrolment. Poster. Florence, Italy, 2019.

ŘÍHA, Roman - ČÍRTKOVÁ, Ludmila. The Work-Related Stress among Members of Integrated Rescue Service and Influence of this Stress to Couple Relationship. In: New Perspectives in Science Education, 8th edition. 1 vyd. Bologna, Italy: Filodiritto Publisher, 2019, s. 312-317. ISBN 978-88-85813-56-4.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - JANOUŠKOVÁ, Svatava - PRAŽIENKA, Miroslav ...et al. Vyšší všeobecné sekundární vzdělávání v chemii. Výzkumná zpráva. Praha, 2019.

POUPOVÁ, Jana. Výuka bioetiky v prostředí základní školy. Komenský. 2019, 144 (01), 20-27. ISSN 0323-0449.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. Which Skills Do High School Students See as Improving Thanks to Chemistry. In: 9th International Conference on Future of Education. Boologna: FILODIRITTO PUBLISHER, 2019, s. 540-544. ISBN 978-88-85813-45-8.

2018

ŘÍHA, Roman - KŘIVÁNKOVÁ, Veronika - KUBA, Radim...et al. AED jako prostředek motivace k členství v jednotkách SDH a problémy s jeho užíváním. Spektrum [online]. 2018, 2018 (2), 13-16. ISSN 1804-1639.

CHLEBOUNOVÁ, Irena. Air Subject as a Part of the Whole-school Project High School Students. In: PIXEL, . New Perspectives in Science Education. 1 vyd. Florence: Libreria Universitaria, 2018, s. 313-317. ISBN 978-88-6292-976-9.

POUPOVÁ, Jana. Biological Terminology: An Opportunity for Teaching in Tandem. In: PIXEL, . New perspectives in science education. 1 vyd. Padova: Libreriauniversitaria.it Editioni, 2018, s. 382-385. ISBN 978-88-6292-976-9.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - HŮLA, Martin. Czech High School Student's Knowledge, Understanding and Attitude of Human Evolution. In: FINLAYSON, Odilla - MCLOUGHLIN, Eilish - ERDURAN, Sibel - CHILDS, Peter. Research, Practice and Collaboration in Science Education (Proceedings of ESERA 2017). 1 vyd. Dublin: Dublin City University, 2018, s. 204-211. ISBN 978-1-873769-84-3.

RUSEK, Martin - JANŠTOVÁ, Vanda - HOLEC, Jakub. Digitální technologie a výuka přírodních věd - na co se zaměřuje světový výzkum. RVP.cz. 2018, n (květen), ISSN 1802-4785.

JANŠTOVÁ, Vanda - MÍKOVÁ, Jana. Fluorescenční mikroskop ve výuce biologie a vliv na znalosti žáků. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2018, 27 (1), 6-15. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2018.1.1.

MALCOVÁ, Kateřina - JANŠTOVÁ, Vanda. Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2018, 27 (1), 23-34. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2018.1.3.

POUPOVÁ, Jana. Jazykovědný pohled na nomenklaturu: přínos pro výuku přírodních věd. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2018, 28 (1), 4-9. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.1.1.

CHLEBOUNOVÁ, Irena - ŠMEJKAL, Petr. Kde vzniká strach z chemie a jakou roli přitom hraje učitel. In: ČTRNÁCTOVÁ, Hana - NESMĚRÁK, Karel - TEPLÁ, Milada. DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Science, 2018, 2018, s. 113-119. ISBN 978-80-7444-065-6.

RAJSIGLOVÁ, Jiřina. Project based learning and other methods and forms used by prague teachers supervising pedagogical training in science lessons. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV.. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2018, s. 146-153. ISBN 978-80-7290-980-3.

JELÍNKOVÁ, Jana - RAJSIGLOVÁ, Jiřina. Pupil's paper - the pupil's project and the teacher's role in its preparation. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based education in science education: Empirical texts XV.. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2018, s. 129-136. ISBN 978-80-7290-980-3.

CHLEBOUNOVÁ, Irena. Qualitative Research on the Attitudes of High School Students to the Whole School Projects. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based education in science education: Empirical texts XV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 135-143. ISBN 978-80-7290-980-3.

PAVLASOVÁ, Lenka - JANŠTOVÁ, Vanda - LINDNER, Martin. SKILLS OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS TO SOLVE AN INQUIRY-BASED TASK. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION: EMPIRICAL TEXTS XV. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2018, s. 74-82. ISBN 978-80-7290-980-3.

KORBÉLYI, Tereza - ŘÍHOVÁ, Dagmar - MOUREK, Jan. Suchozemští stejnonožci jako modeloví půdotvorní činitelé v praktické školní výuce. Přednáška. Praha, 2018.

KORBÉLYI, Tereza - MOUREK, Jan - ŘÍHOVÁ, Dagmar. Suchozemští stejnonožci jako modeloví půdotvorní činitelé v praktické školní výuce. In: VOJÍŘ, Karel - PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2018, s. 73-74. ISBN 978-80-7603-001-5.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan. The Effect of Birth Order on Educational Achievements. Poster. Praha, 2018.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan. The effect of birth order on the probability of university enrolment. Intelligence. 2018, 70 (September–October 2018), 61-72. ISSN 0160-2896. DOI 10.1016/j.intell.2018.08.003.

FABRYOVÁ, Anna - JANŠTOVÁ, Vanda. Upper Secondary School Students' Motivation to Participate in Research Projects. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV.. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2018, s. 83-90. ISBN 978-80-7290-980-3.

POUPOVÁ, Jana. Výuka dějin vědy: Zkušenosti žáků a učitelů. In: RUSEK, Martin - VOJÍŘ, Karel. Project-based Education in Science Education: Empirical Texts XV. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 161-167. ISBN 978-80-7290-980-3.

POUPOVÁ, Jana. Výuka o vědě a jejích dějinách: Česko versus Západ. Orbis scholae. 2018, 12 (1), 1-17. ISSN 2336-3177. DOI 10.14712/23363177.2018.281.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Výuka tématu evoluce hominidů optikou učitelů biologie a dějepisu. In: VOJÍŘ, Karel - PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie, sborník abstraktů. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 37-38. ISBN 978-80-7603-001-5.

HNILICOVÁ, Kateřina - POUPOVÁ, Jana. Zdraví populace a výuka mapových dovedností. Geografické rozhledy. 2018, 27 (3), 20-21. ISSN 1210-3004.

2017

RAJSIGLOVÁ, Jiřina. AKTIVIZACE ŽÁKŮ VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ POHLEDEM (NE)TRADIČNÍCH METOD A FOREM. In: DYTRTOVÁ, Radmila - SANDANUSOVÁ, Anna - JIRSÁKOVÁ, Jitka - JORDÁNOVÁ, Barbora. Sborník statí z XII. ročníku konference EDUCO. Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů.. 1 vyd. Praha: Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství., 2017, s. 91-96. ISBN 978-80-213-2784-9.

SEZEMSKÁ, Karolína - HYBELBAUEROVÁ, Simona. Aktuální témata v biologii a chemii a jejich výuka na středních školách. In: KRIČFALUŠI, Dana - MUCHA, Martin. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 1 vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017, s. 323-331. ISBN 978-80-7464-942-4.

RAJSIGLOVÁ, Jiřina. Alternative Energy Sources - School Project in Chemistry Lesson. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 99-105. ISBN 978-80-7290-929-2.

HÁJKOVÁ, Jana. Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in educatione. 2017, 8 (2), 39-51. ISSN 1804-7106.

HÁJKOVÁ, Jana. Dějiny přírodních věd ve škole. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2017, 26 (3), 45-49. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2017.3.7.

JANŠTOVÁ, Vanda. Invertebrate Dissections Can Motivate Pupils towards Studying Biology. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 25-31. ISBN 978-80-7290-929-2.

SEZEMSKÁ, Karolína. Korýši v praktických cvičeních ve školách. Živa. 2017, 65 (2), L-LII. ISSN 0044-4812.

HRONÍKOVÁ, Linda. Kulturní evoluce a antropologové: Morgan, Tylor, Frazer. In: OVČÁČKOVÁ, Lenka. O původu kultury. 1 vyd. Praha: Academia, 2017, s. 107-126. Galileo, sv. 68. ISBN 978-80-200-2751-1.

BUKÁČKOVÁ, Alžběta - JANŠTOVÁ, Vanda. Methods of Teaching Organism Recognition: How Recommendation and Practice Differ. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 155-160. ISBN 978-80-7290-929-2.

SEZEMSKÁ, Karolína. Názvosloví organických sloučenin. 1 vyd. Praha: Academia, 2017, 239 s. ISBN 978-80-200-2646-0.

SEZEMSKÁ, Karolína. O významu korýšů a jejich využití v praktických cvičeních ve školách. Živa. 2017, 65 (2), 81-82. ISSN 0044-4812.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - ABSOLONOVÁ, Karolína. Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione. 2017, 8 (2), 2-20. ISSN 1804-7106.

JANŠTOVÁ, Vanda - NOVOTNÝ, Petr. Pedagogický výzkum jako součást kvalifikačních prací studentů učitelství biologie. Scientia in educatione. 2017, 2017 (8(2)), 52-69. ISSN 1804-7106.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - JANOUŠKOVÁ, Svatava...et al. Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015 : Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. 1 vyd. Praha: ČŠI, 2017, 168 s. ISBN 978-80-88087-11-3.

SEZEMSKÁ, Karolína - MOUREK, Jan. Půdní respirace - Námět na praktikum propojující chemii a biologii. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar - BÍLKOVÁ METELKOVÁ, Iva. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 183-190. ISBN 978-80-7290-929-2.

PAVLASOVÁ, Lenka - JANŠTOVÁ, Vanda - LINDNER, Martin. SKILLS OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS TO SOLVE AN INQUIRY-BASED TASK. Přednáška. Praha, 2017.

CHLEBOUNOVÁ, Irena. Srovnání využitelnosti environmentálních dlouhodobých projektů pro druhý stupeň základní školy. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 201-207. ISBN 978-80-7290-929-2.

CHLEBOUNOVÁ, Irena. Škola a charitativní projekty. Psychologie pro praxi. 2017, 2017 (1/2017, LII), 61-67. ISSN 1803-8670.

HÁJKOVÁ, Jana. Terénní průzkum okolí školy formou přírodovědného projektu. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 293-299. ISBN 978-80-7290-929-2.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav - HAVLÍČEK, Jan. The age-gap and gender do matter! The effect of gender and age difference between siblings on educational achievements. Poster. Boise, Idaho, USA., 2017.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - ABSOLONOVÁ, Karolína. Vznik a vývoj člověka. Živa. 2017, 65 (103) (1/2017), 26-28. ISSN 0044-4812.

PAVLASOVÁ, Lenka - JANŠTOVÁ, Vanda. What substance included in milk triggers allergy? An inquiry-based activity. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar - BÍLKOVÁ METELKOVÁ, Iva. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 139-145. ISBN 978-80-7290-929-2.

KUBA, Radim - FLEGR, Jaroslav. Who is the second kindest relative? New support for the theory of paternity uncertainty. Poster. Boise, Idaho, USA, 2017.

2016

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin - DVOŘÁKOVÁ, Radka. Analýza faktorů motivujících žáky středních škol k účasti v Biologické olympiádě. Jiný výsledek. Praha, 2016. ISBN 978-80-7290-886-8.

PINKR, Tomáš - JANŠTOVÁ, Vanda. Attractiveness of Sellected Tasks from Forenzic Biology Viewed by Teachers and Pupils. In: RUSEK, Martin. Projektové vyučování v přírodních předmětech. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 38-42. ISBN 978-80-7290-864-6.

JANŠTOVÁ, Vanda - PAVLASOVÁ, Lenka. BIOINFORMATICS AT GRAMMAR SCHOOLS, VIEW OF PRE-SERVICE TEACHERS. In: RUSEK, Martin. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2016, s. 77-80. ISBN 978-80-7290-864-6.

SCHATZ, Heinrich - MOUREK, Jan. Damaeidae (Acari, Oribatida) from high mountains in Costa Rica and Panama - biogeographical considerations. Soil Organisms. 2016, 88 (2), 139-144. ISSN 1864-6417.

ŠEJBOVÁ, Alžběta - JANŠTOVÁ, Vanda. Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin. Jiný výsledek. Praha, 2016. ISBN 978-80-7290-886-8.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Evoluce člověka. In: NUNVÁŘ, Jaroslav. Život je jen náhoda, evoluce života na Zemi, Biologická olympiáda 2015-2016, 50. ročník, přípravný text kategorie A, B.. 1 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 2016, s. 138-142. ISBN 978-80-213-2565-4.

HÁJKOVÁ, Jana. Historie biologie - učit, či neučit?. Živa. 2016, 2016 (6), CXLI-CXLII. ISSN 0044-4812.

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin - DVOŘÁKOVÁ, Radka. Identifying the factors that motivate pupils toward science competitions. In: LAVONEN, Jari - JUUTI, Kalle - LAMPISELKÄ, Jarkko - UITTO, Anna - HAHL, Kaisa. ESERA 2015 eProceedings Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future. 1 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2016, s. 332-338. ISBN 978-951-51-1541-6.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - ABSOLONOVÁ, Karolína. Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. Scientia in educatione. 2016, 7 (2), 34-47. ISSN 1804-7106.

MOUREK, Jan - ONDROVÁ, Radka - PFEIFFEROVÁ, Andrea. PITVAT ČI NEPITVAT, TO JE OČ TU BĚŽÍ - NÁZORY ŽÁKŮ ČESKÝCH GYMNÁZIÍ NA PITVY VE VÝUCE. In: RUSEK, Martin. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 131-136. ISBN 978-80-7290-864-6.

KLAPILOVÁ, Kateřina - BINTER, Jakub - KUBA, Radim ...et al. Seeking for sexual normality: sexual activities across Czech population. In: ALBERSEN, Maarten. Journal of Sexual Medicine. 2016, s. 266-266. 13. ISSN 1743-6095. DOI 10.1016/j.jsxm.2016.03.324.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Současnost a perspektivy badatelsky orientované výuky. Biológia, ekológia, chémia. 2016, 20 (3), 10-13. ISSN 1338-1024.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - HŮLA, Martin. Výuka evoluce člověka v přírodovědných předmětech na 2. a 3. stupni v České republice. In: Trendy v didaktice biologie. 2016, s. 51-51. ISBN 978-80-7290-886-8.

FIRLOVÁ, Veronika - HANUS, Martin. Využití historického atlasu měst ve výuce I. Geografické rozhledy. 2016, 25 (4), 13-15. ISSN 1210-3004.

FIRLOVÁ, Veronika - HANUS, Martin. Využití historického atlasu měst ve výuce II. Geografické rozhledy. 2016, 25 (5), 10-11. ISSN 1210-3004.

PAVLASOVÁ, Lenka - JANŠTOVÁ, Vanda. What substance included in milk triggers allergy? An inquiry-based activity. Přednáška. Praha, 2016.

2015

ČÍŽKOVÁ, Věra - NEDOMOVÁ, Martina - RADVANOVÁ, Sabina. Bádáme, objevujeme a zkoumáme svět kolem nás BIOLOGIE 1.díl. 1 vyd. Praha: P3K s.r.o. v Praze, 2015, 153 s. ISBN 978-80-87343-50-0.

ČÍŽKOVÁ, Věra - NEDOMOVÁ, Martina - RADVANOVÁ, Sabina. Bádáme, objevujeme a zkoumáme svět kolem nás BIOLOGIE 2.díl. 1 vyd. Praha: P3K s.r.o. v Praze, 2015, 157 s. ISBN 978-80-87343-51-7.

KUŤÁKOVÁ, Eliška - JANŠTOVÁ, Vanda. CAN BE THE FUTURE CAREER CHOICE INFLUENCED BY HIGHSCHOOL STUDENTS' EXPERIENCE WITH THE BIOLOGY OLYMPIAD?. In: Proceedings of ICERI2015 Conference 16th-18th November 2015, Seville, Spain. Seville: IATED, 2015, s. 6442-6450. ISBN 978-84-608-2657-6.

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin - DVOŘÁKOVÁ, Radka. Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e-Pedagogium. 2015, 2015 (1), 56-71. ISSN 1213-7499.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Košatý strom lidského rodu. Přírodovědci.cz. 2015, 4 (4), 8-11. ISSN 1805-5591.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - HŮLA, Martin. Postoje českých učitelů biologie k výuce evoluce člověka. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015, s. 82-88. ISBN 978-80-87952-11-5.

JANŠTOVÁ, Vanda. Praktická cvičení z biologie - jak a proč je vyučovat?. Živa. 2015, 2015 (4), 86-86. ISSN 0044-4812.

JANOUŠKOVÁ, Svatava - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Přírodovědná a čtenářská gramotnost - vzájemné souvislosti a význam. In: DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 54-60. ISBN 978-80-210-7954-0. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.

BUKÁČKOVÁ, Eva - JANŠTOVÁ, Vanda. Slané děti, aneb jak se žije bez chloridových kanálů. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Project-based Education in Science Education XII.. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, s. 71-75. ISBN 978-80-7290-817-2.

JÁČ, Martin - JANŠTOVÁ, Vanda. Strategies for Teaching Molecular Biology at Grammar School Level: from Theory to Laboratory Practice. In: New Perspectives in Science Education. 1 vyd. Padova, Italy: Webster srl, 2015, s. 401-405. ISBN 978-88-6292-600-3. ISSN 2420-9732.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Výuka evoluce člověka. In: DYTRTOVÁ, Radmila - SANDANUSOVÁ, Anna - VLADAŘOVÁ, Lenka. Sborník statí z X. ročníku konference Educo: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1 vyd. Nitra: Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, 2015, s. 117-120. ISBN 978-80-263-0902-4.

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin. Výuka molekulární biologie na gymnáziích: Analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in educatione. 2015, 6 (1), 14-39. ISSN 1804-7106.

MELOUNOVÁ, Klára. Výuka první pomoci na základní a střední škole. In: Sborník statí z X. ročníku konference EDUCO. Brno: Tribun EU, 2015, s. 131-135. ISBN 978-80-263-0902-4.

JANŠTOVÁ, Vanda - RUSEK, Martin. Ways of Student Motivation towards Interest in Science. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Project-based Education in Science Education XII.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 28-33. ISBN 978-80-7290-817-2.

JANŠTOVÁ, Vanda. WHAT IS ACTUALLY TAUGHT IN HIGH SCHOOL BIOLOGY PRACTICAL COURSES. In: GÓMEZ CHOVA, L - LÓPEZ MARTÍNEZ, A - CANDEL TORRES, I. Proceedings of ICERI2015 Conference 16th-18th November 2015, Seville, Spain. 1 vyd. Seville: IATED, 2015, s. 1501-1507. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.

2014

JANŠTOVÁ, Vanda - DVOŘÁKOVÁ, Darina. Biology Olympiad at Czech Schools - Teachers' Point of View. In: Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 2031-2035. ISBN 978-80-87952-07-8.

HORYCHOVÁ, Ilona - ŠVECOVÁ, Milada. Connection of biology and ecology with mathematics. Edukacja. 2014, 2014 (1), 58-63. ISSN 1643-8779.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Darwinovy otázky po Pánubohu. Vesmír. 2014, 93 (2014/6), 377-377. ISSN 0042-4544.

ŠULCOVÁ, Renata - ZÁKOSTELNÁ, Barbora - RESLOVÁ, Marie. Didactical games for chemical education. In: CIEŚLA, Pawel - MICHNIEWSKA, Anna. Teaching and learning science at all levels education. 1 vyd. Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2014, s. 47-50. ISBN 978-83-7271-880-8.

STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva - ŠMEJKAL, Petr - ČTRNÁCTOVÁ, Hana...et al. ESTABLISHing Students' Interests in Everyday Science. In: NODZYNSKA, Malgorzata - KOPEK-PUTAKA, Wioleta. Profits and Limitations of Inquiry Based Science Education. 1 vyd. Kraków: Pedagogical University of Kraków, 2014, s. 35-38. ISBN 978-83-7271-882-2.

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin - DVOŘÁKOVÁ, Radka. Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické olympiády k účasti v soutěži. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Jana - VYHNÁLKOVÁ, Pavla. Pedagogický výzkum spojnice mezi teorií a praxí. XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc: Agentura Gevak, 2014, s. 146-147. ISBN 978-80-86768-91-5.

ŠMEJKAL, Petr - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra ...et al. Implementation of IBSE teacher education and national impact of ESTABLISH. Souhrnná výzkumná zpráva. 2014.

JANŠTOVÁ, Vanda - DVOŘÁKOVÁ, Radka - PAVLASOVÁ, Lenka. Motivace gymnaziálních studentů ke studiu biologie a faktory, které ji ovlivňují. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, s. 47-47. ISBN 978-80-7290-787-8.

JANŠTOVÁ, Vanda - JÁČ, Martin. Možnosti výuky molekulární biologie na fakultách vzdělávajících učitele a gymnáziích. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, s. 18-18. ISBN 978-80-7290-787-8.

MORAVCOVÁ, Radka - JANŠTOVÁ, Vanda. Možnosti výuky tématu krevních skupin a problematika práce s krví na SŠ. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 106-110. ISBN 978-80-7290-763-2.

PRAŽIENKA, Miroslav - ŠULCOVÁ, Renata. Murder of a Jeweler Beketov. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XII. - Project-Based Education in Science Education XII.. 1 vyd. UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 19-19. 1. ISBN 978-80-7290-788-5.

BLAŽKOVÁ, Veronika. Obrazovanie dlja buduščego. In: Wyzwania i zaniechania w ksztalceniu pedagogów. 1 vyd. Siedlcach: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014, s. 69-74. 3. ISBN 978-83-62160-21-1.

DVOŘÁKOVÁ, Darina - JANŠTOVÁ, Vanda. Pohled učitelů na pořádání Biologické olympiády na základních školách a gymnáziích. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2014, s. 65-65. ISBN 978-80-7290-787-8.

JANŠTOVÁ, Vanda. Preparáty živočišných buněk. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: P3K, 2014, s. 69-73. ISBN 978-80-87343-45-6.

HAVLOVÁ, Michaela - MELOUNOVÁ, Klára - PINKR, Tomáš. První pomoc při život ohrožujících stavech. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, s. 52-60. ISBN 978-80-87343-45-6.

HORÁKOVÁ HOSKOVCOVÁ, Simona - SIKORSKA, Iwona M.. Six or seven: when is a child resilient enough to start school and to cope with the transition stress? Czech and polish experience: social policy and research outcomes. In: IONESCU, Serban. SECOND WORLD CONGRESS ON RESILIENCE: FROM PERSON TO SOCIETY. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2014, s. 343-345. ISBN 978-88-7587-697-5.

MIKO, Ladislav - MOUREK, Jan - ERMILOV, Sergey G.. Taxonomy of African Damaeidae (Acarina: Oribatida) I. Metabelba (Pateribelba) centurion sp. nov. from Ethiopia and redescription of Metabelba (Pateribelba) glabriseta. International Journal of Acarology. 2014, 40 (7), 519-534. ISSN 0164-7954. DOI 10.1080/01647954.2014.951686.

FLEGR, Jaroslav - PRANDOTA, Joseph - SOVIČKOVÁ, Michaela...et al. Toxoplasmosis - A Global Threat. Correlation of Latent Toxoplasmosis with Specific Disease Burden in a Set of 88 Countries. PLoS One. 2014, 9 (3), 1-22. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0090203.

MORAVCOVÁ, Simona - JANŠTOVÁ, Vanda. Využití SDS-PAGE ve výuce na gymnáziu. In: RUSEK, Martin - STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 87-91. ISBN 978-80-7290-763-2.

PINKR, Tomáš - HAVLOVÁ, Michaela. Základy přípravy simulací a maskování zranění. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, s. 1-5. ISBN 978-80-87343-45-6.

HAVLOVÁ, Michaela - PINKR, Tomáš - MELOUNOVÁ, Klára. Zásadní základy první pomoci. In: BLAŽOVÁ, Kateřina. Posviťte si na biologii. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2014, s. 103-107. ISBN 978-80-87343-45-6.

2013

FALTEISEK, Lukáš - ČERNÝ, Jan - JANŠTOVÁ, Vanda. A simplified technique for evaluating human CCR5 genetic polymorphism. The American Biology Teacher. 2013, 75 (9), 704-707. ISSN 0002-7685. DOI 10.1525/abt.2013.75.9.13.

KOLKOVÁ, Jiřina. Aktivizace žáků ve výuce pohledem videostudie. In: CÍRUS, Lukáš. Sborník příspěvků XXI. Celostátní konference ČAPV - Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 1 vyd. Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 259-263. ISBN 978-80-7414-602-2.

MORAVCOVÁ, Simona - MORAVCOVÁ, Radka - JANŠTOVÁ, Vanda. Comparison of two molecular biology practical courses at high schools. In: VOPAVA, Jiří - KRATOCHVÍL, Radek - DOUDA, Vladimír. Proceedings of IAC-ETeL 2013 (International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning). 1 vyd. [S.l.]: MAC Prague consulting s.r.o., 2013, ISBN 978-80-905442-1-5.

HYPSKÁ, Vilma - NOVOTNÝ, S. - MIKEŠOVÁ, Kateřina...et al. Cysticerkóza pleurální dutiny u psa. Veterinářství. 2013, 63 (6), 409-412. ISSN 0506-8231.

JANŠTOVÁ, Vanda. Distribution of different biological disciplines in high-school biological practical courses in Czech Republic - a pilot study. In: Sborník přízpěvků z mezinárodní vědecké konference. 1 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2013, s. 2775-2779. ISBN 978-80-87952-00-9.

GILLERNOVÁ, Ilona. Edukační styly učitelů. Řízení školy. 2013, 10 (10), 30-36. ISSN 1214-8679.

JANŠTOVÁ, Vanda - WEISER, Martin - ZIKÁNOVÁ, Blanka...et al. Euroepan Union Science Olympiad (EUSO) as a mean to increase motivation towards science. In: CHOVA, Gómez - MARTÍNEZ, López - TORRES, Candel. ICERI2013 Proceedings. 6 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2013, s. 2334-2343. ISBN 978-84-616-3847-5. ISSN 2340-1095.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Evoluční terminologie v gymnaziální výuce biologie. In: Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 1 vyd. Ústí nad Labem: ČAPV, 2013, s. 204-208. ISBN 978-80-7414-602-2.

PINKR, Tomáš - JANŠTOVÁ, Vanda - ČERNÝ, Jan. Forensic biology workshop. In: DA CUNHA MARTINS COSTA, Manuel Filipe Pereira - DORRÍO, José Benito Vázquez - KIREŠ, Marián. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 10 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2013, s. 284-290. ISBN 978-989-98032-2-0.

TOTH, Eva - JANŠTOVÁ, Vanda. From Protocol to Inquiry: Blended Learning for Workforce Education in Biotechnology. In: CHOVA, Gómez - MARTÍNEZ, López - TORRES, Candel. ICERI2013 Proceedings. 6 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2013, s. 1204-1209. ISBN 978-84-616-3847-5. ISSN 2340-1095.

ŠVECOVÁ, Milada - PÁNEK, Lukáš - HORYCHOVÁ, Ilona. Gifted in Biology Education - Results of Research at Secondary Schols. In: POTYRALA, Katarzyna. Science, Society, Didactics. 1 vyd. Krakov: University of Krakov, 2013, s. 228-239. ISBN 978-83-7271-808-2.

BLUDSKÁ, Markéta - BALOUNOVÁ, Radka - BOJKOVSKÝ, Martin...et al. Chemie - Pracovní listy pro střední školy. 1 vyd. Praha: Conatex-Didactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013, 72 s. ISBN 978-80-87936-15-3.

BLUDSKÁ, Markéta - BALOUNOVÁ, Radka - BOJKOVSKÝ, Martin...et al. Chemie - Výukové materiály pro střední školy. 1 vyd. Praha: Conatec-Didactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013, 134 s. ISBN 978-80-87936-08-5.

HŘÍBKOVÁ, Lenka - NEJEDLÝ, Petr - ZHOUF, Jaroslav...et al. IDENA Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků. 1 vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013, 148 s. 1. ISBN 978-80-7481-009-1.

KNITLOVÁ, Markéta - MIKEŠOVÁ, Kateřina. Klíč k určování ptáků vod a okolí. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2013, 8 s. 1. ISBN 978-80-7444-020-5.

JANŠTOVÁ, Vanda - FALTEISEK, Lukáš. One of the Overlooked Themes in High School Practical Biology Courses in Czech Republic. In: DA CUNHA MARTINS COSTA, Manuel Filipe Pereira - DORRÍO, José Benito Vázquez - KIREŠ, Marián. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 10 vyd. Košice, Slovakia: [s.n.], 2013, s. 235-239. ISBN 978-989-98032-2-0.

JANŠTOVÁ, Vanda. Opomíjená témata v praktické výuce biologie na gymnáziích – podněty k doplnění kurikula studentů učitelství. In: SANDANUSOVÁ, Anna. Priority terciárneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. 12 vyd. Nitra, Slovakia: FPV UKF v Nitre 2013, 2013, s. 94-100. EDUCO, No.12. ISBN 978-80-558-0510-8.

MIKO, Ladislav - MOUREK, Jan - MELEG, Ioana N....et al. Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n.gen., n.sp (Microzetidae) from Pliocene, with comments on the Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n.gen., n.sp (Microzetidae) from Pliocene, with comments on the other species of the genus. Zootaxa. 2013, 3670 (4), 557-578. ISSN 1175-5326.

DVOŘÁKOVÁ, Radka - JAROŠ, Filip. Podarwinovské evoluční hypotézy v gymnaziální výuce biologie. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1 vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 2283-2289. ISBN 978-80-905243-7-8.

HOUŠKOVÁ, Barbora - JANŠTOVÁ, Vanda - WEISER, Martin. Porovnání blokové a průběžné výuky tématu parazité člověka z hlediska získaných znalostí žáků. In: CÍRUS, Lukáš. Sborník příspěvků XXI. Celostátní konference ČAPV, Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 11 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2013, s. 564-568. ISBN 978-80-7414-602-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - GANAJOVÁ, Mária...et al. Project ESTABLISH - chemistry and biology. In: PEREIRA DA CUNHA MARTINS COSTA, Manuel Filipe - VÁZQUEZ DORRÍO, José Benito - KIREŠ, Marián. Education for science and through science. 1 vyd. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovensko, 2013, s. 135-141. ISBN 978-989-98032-2-0.

GILLERNOVÁ, Ilona. Učitelé a jejich žáci, žáci a jejich učitelé. In: Škola jako místo setkávání. 1 vyd. Praha: FF UK v Praze, 2013, s. 1-12. ISBN 978-80-7308-446-2.

ČUDOVÁ, Radka - ČÍŽKOVÁ, Věra - KUBIATKO, Milan. Úlohy zaměřené na procvičování biologických dovedností. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2013, 21 (4), 179-182. ISSN 1210-3349.

JANŠTOVÁ, Vanda. Zastoupení různých disciplín biologie v praktických cvičeních na gymnáziích v ČR. In: SZIMETHOVÁ, Monika. Zborník z medzinárodnej konferencie určenej študentom a doktorandom, Študentské fórum XIII. 1 vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2013, s. 11-20. ISBN 978-80-7454-293-0.

2012

KOLKOVÁ, Jiřina - MORÁVKOVÁ, Alena - PEŠTOVÁ, Ilona...et al. Biologie aktivně, aktuálně a s aplikacemi. 1 vyd. Praha: P3K, 2012, 59 s. ISBN 978-80-87186-97-8.

ROTHOVÁ, Olga - KOLKOVÁ, Jiřina. DNA - molekula života. 1 vyd. Praha: P3K, 2012, 48 s. ISBN 978-80-87186-91-6.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - HLAVOVÁ, Lucie...et al. Dovednosti žáků v badatelsky orientované výuce chemie. In: REGULI, Ján. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. 1 vyd. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012, s. 31-36. ISBN 978-80-8082-541-6.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Chemistry and biology education in Czech Republic. Journal of Science Education. 2012, 13 (special issue), 9-12. ISSN 0124-5481.

MOURKOVÁ, Jindra - MIKEŠOVÁ, Kateřina - KOTASOVÁ, Kateřina. Jedinec, populace, ekosystém a trvale udržitelný rozvoj. 1 vyd. Praha: P3K, 2012, 54 s. ISBN 978-80-87186-90-9.

MIKO, Ladislav - MOUREK, Jan - MELEG, Ioana Nicoleta...et al. Oribatid mite fossils from quaternary and pre-quaternary sediments in Slovenian caves I. two new genera and two new species of the family oppiidae from the Early Pleistocene. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. 2012, 68 (1-2), 23-34. ISSN 1804-6479.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - NEDOMOVÁ, Martina. Prerequisites for application of inquiry based science education in approach of teachers. In: ABROUGUI, Mondher. Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social. 1 vyd. Tunis: Université Virtuelle de Tunis, 2012,

SVOBODA, Petr. Protikomunistický odboj v řadách SNB. Případ Karel Strmiska a spol.. In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. 1 vyd. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 115-139. ISBN 978-80-87211-69-4.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - DVOŘÁK, Leoš...et al. Přírodní vědy a matematika: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 59 s. ISBN 978-80-87186-66-4.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - DVOŘÁK, Leoš...et al. Přírodní vědy a matematika na středních školách počátkem 21. století. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K s. r. o., 2012, 50 s. ISBN 978-80-87186-71-8.

HUŇOVÁ, Kateřina - KAŠNÝ, Martin - HAMPL, Vladimír...et al. Radix spp.: Identification of trematode intermediate hosts in the Czech Republic. Acta Parasitologica. 2012, 57 (3), 273-284. ISSN 1230-2821. DOI 10.2478/s11686-012-0040-7.

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. RODIČOVSKÁ PÉČE 2 (RYBOVITÍ OBRATLOVCI, OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2012, 21 (5), 107-112. ISSN 1210-3349.

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. Rodičovská péče 3 (Ptáci). Biologie-Chemie-Zeměpis. 2012, 21 (4), 159-163. ISSN 1210-3349.

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. Rodičovská péče 4 (Savci). Biologie-Chemie-Zeměpis. 2012, 21 (5), 213-215. ISSN 1210-3349.

JANOUŠKOVÁ, Svatava - KUDRNA, Tomáš - PUMPR, Václav...et al. Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce chemie. 1 vyd. Neratovice: Lach-Nerr, 2012, 94 s. ISBN 978-80-87258-63-7.

HANEL, Lubomír - LUSK, Stanislav - ANDRESKA, Jan. The Huchen (Hucho hucho) in the Czech Republic - history and the present state. In: Book of abstracts. 1 vyd. Wroclav: University of Wroclaw, Museum of Natural History, Wroclaw, 2012, s. 25-26. ISBN 978-83-61764-33-5.

MANDÍKOVÁ, Dana - HOUFKOVÁ, Jitka - ČTRNÁCTOVÁ, Hana...et al. Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. 1 vyd. Praha: Česká školní inspekce, 2012, 132 s. ISBN 978-80-905370-1-9.

MORÁVKOVÁ, Alena - KOLKOVÁ, Jiřina - PEŠTOVÁ, Ilona. Viry, mikroorganismy a jejich svět. 1 vyd. Praha: P3K, 2012, 52 s. ISBN 978-80-87186-89-3.

2011

HANEL, Lubomír - PLESNÍK, Jan - ANDRESKA, Jan...et al. ALIEN INVASIVE FISHES IN EUROPEAN WATERS. In: Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim, 2011, s. 148-173. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.

BÁRTA, Miroslav - KOVÁŘ, Martin - SVOBODA, Jiří...et al. Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. 1 vyd. Praha: Academia, 2011, 814 s. ISBN 978-80-200-2036-9.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - URBANOVÁ, Klára - VELGOVÁ, Denisa. Počítačové prezentace - tvorba a využití ve výuce chemie. Media4u Magazine. 2011, 8 (X3), 62-68. ISSN 1214-9187.

MOUREK, Jan - MIKO, Ladislav - BERNINI, Fabio. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) IV. Partial revision of Metabelba Grandjean, 1936 with proposal of one new subgenus, one new species and redescriptions of two known species. Zootaxa. 2011, 2011 (3099), 1-42. ISSN 1175-5326.

MOUREK, Jan - MIKO, Ladislav - SKUBALA, Piotr. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) V. Redescription of Epidamaeus bituberculatus (Kulczynski, 1902). International Journal of Acarology. 2011, 37 (4), 282-292. ISSN 0164-7954. DOI 10.1080/01647954.2010.517565.

SEVRUKOVÁ, Natálie - MOURKOVÁ, Jindra - MOUREK, Jan. Trojvětevné ploštěnky (Turbellaria: Tricladida) ve Vltavě a vybraných potocích v Praze se zaměřením na nepůvodní ploštěnku americkou (Dugesia tigrina). In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra VII. 1 vyd. Vlašim: ZO ČSOP VLAŠIM, 2011, s. 8-25. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. In: Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim, 2011, s. 36-71. 7. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.

KOLKOVÁ, Jiřina. Využití videotréninku v profesní přípravě studentů učitelství biologie. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2011 [CD ROM]. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, s. 117-124. ISBN 978-80-7375-535-5.

2010

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Cognitive styles of children with dyslexia : the use of appropriate treatment / remediation in the context of their style.. In: PEDROSA-DE-JESUS, Helena - EVANS, Carol - CHARLESWORTHS, Zarine - COOLS, Eva. Exploring styles to enhance learning and teaching in diverse contexts : Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Learning Styles Information Network.. 1 vyd. Aveiro: Universidade de Aveiro, Portugalsko, 2010, s. 234-249. ISBN 978-972-789-312-6.

MATĚJČEK, Tomáš. Česko ze satelitních snímků. Geografické rozhledy. 2010, 19 (3), 32-33. ISSN 1210-3004.

KOŘÍNKOVÁ, Tereza - MORÁVKOVÁ, Alena. Does polyploidy occur in central European species of the family Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia)?. Central European Journal of Biology. 2010, 5 (6), 777-784. ISSN 1895-104X. DOI 10.2478/s11535-010-0066-5.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Dospělí s dyslexií. Psychologie pro praxi. 2010, 45 (1-2), 45-55. ISSN 1803-8670.

ZELINKOVÁ, Olga - MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Dyslexia in the Czech Republic. Perspectives on language and literacy. 2010, 36 (3), 41-42. ISSN 1935-1291.

MATĚJČEK, Tomáš. Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace České geografické společnosti. 2010, 29 (2), 13-24. ISSN 1213-1075.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Inovace obsahu a metod výuky přírodních věd v současné společnosti. Chemické rozhl´ady. 2010, 11 (5), 139-146. ISSN 1335-8391.

VERDÁNOVÁ, Martina - ČÁSLAVSKÝ, Josef - FORSTOVÁ, Jitka ...et al. Interaction of polyomaviruses with the proteazomal system of the host cells. In: The EMBO Meeting 2010 - Abstracts. 1 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2010, s. 34-34. Tim Schmidt-Lange.

RUSEK, Martin - HAVLOVÁ, Michaela - PUMPR, Václav. K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2010, 19 (1), 19-27. ISSN 1210-3349.

MATĚJČEK, Tomáš. Les jako živoucí učebnice geografie. Geografické rozhledy. 2010, 20 (1), 32-33. ISSN 1210-3004.

MATĚJČEK, Tomáš. Místopisné pojmy ve výuce - kritéria výběru, výukové metody. Geografické rozhledy. 2010, 20 (1), 16-17. ISSN 1210-3004.

MOUREK, Jan - MIKO, Ladislav. Ontogeny of the famulus in selected members of Damaeidae (Acari: Oribatida) and its suitability as a phylogenetic marker. In: SABELIS, Maurice W. - BRUIN, Jan. Trends in Acarology. 1 vyd. Heidelberg: Springer, 2010, s. 31-36. ISBN 978-90-481-9836-8.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Science Education in Context of Requirements of Current Society. In: LAZAR, Borut - REINHARDT, Robert. Socio-cultural and human values in science and technology. 1 vyd. Ljubljana: Institute for innovation and development of university, 2010, 001:37(082)(086.034.44). ISBN 978-961-92882-1-4.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ZAJÍČEK, Jiří. Současné školství a výuka chemie v České republice. Chemické listy. 2010, 104 (8), 811-818. ISSN 0009-2770.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Středoškolská chemie z pohledu didaktika. Chemické listy. 2010, 104 (8), 754-755. ISSN 0009-2770.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Styly učení aneb jak můžeme žákům pomoci, aby se jim lépe učilo.. Řízení školy. 2010, 7 (3), 22-25. ISSN 1214-8679.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Škola jako místo setkávání 2010.. konference. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010.

MATĚJČEK, Tomáš. The load of invasive plant species in the Labe riverbank vegetation. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. 2010, XLIII (1-2), 199-211. ISSN 0300-5402.

MATOUŠKOVÁ, Šárka - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Transition Metals - the Transformation of a Scientific Text to a Learning Text. In: MACIEJOWSKA, Iwona - CIESLA, Pawel. 10th European conference on research in chemistry education. 1 vyd. Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2010, s. 173-174. ISBN 978-83-7271-618-7.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Výchovný poradce a externí organizace aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce.. Řízení školy. 2010, 7 (7), 18-21. ISSN 1214-8679.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Výchovný poradce a jeho kolegové aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce.. Řízení školy. 2010, 7 (5), 19-22. ISSN 1214-8679.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka. Výchovný poradce a vedení školy aneb jak nalézt optimální způsoby spolupráce.. Řízení školy. 2010, 7 (4), 19-21. ISSN 1214-8679.

MORÁVKOVÁ KREJČOVÁ, Lenka - GILLERNOVÁ, Ilona. Vývoj sociálních dovedností v období nastupující dospělosti.. In: BLATNÝ, Marek. Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem : rizika, výzvy, příležitosti.. 1 vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. 185-192. ISBN 978-80-86174-15-0.

2009

ČÍŽKOVÁ, Věra - LUSTIGOVÁ, Veronika. Analýza učebních úloh v učebnicích biologie pro základní školy a gymnázia. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2009, 18 (2), 78-83. ISSN 1210-3349.

PODHORSKÝ, Martin - HŮZOVÁ, Zuzana - MIKEŠ, Libor...et al. Cercarial dimensions and surface structures as a tool for species determination of Trichobilharzia spp.. Acta Parasitologica. 2009, 54 (1), 28-36. ISSN 1230-2821.

ŠULCOVÁ, Renata - BÖHMOVÁ, Hana - STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva ...et al. CITIES: Materiály pro zajímavé a experimentální činnosti. In: ChemZi. 2009, s. 96-97. ISSN 1336-7242.

MOUREK, Jan - JANOVSKÝ, Zdeněk - ČERNÁ, Kristýna ...et al. Competition of three oribatid mites (Acari: Oribatida) for fungal food in laboratory experiments. In: 7. Milbenkundliches Kolloquium Posen - Polen. Tagungsfuhrer. 1 vyd. Poznaň, Polsko: Adam Mickiewicz University Posen, Poland, 2009, s. 40-40.

MOUREK, Jan - JANOVSKÝ, Zdeněk - KOUKOL, Ondřej ...et al. Do mycophagous oribatid mites (Acari: Oribatida: Damaeidae) compete for food?. In: TAJOVSKÝ, Karel. 10th Central European Workshop on Soil Zoology Abstract Book. 1 vyd. České Budějovice: Institute of Soil Biology, Biology Centre AS CR, v.v.i, 2009, s. 59-59.

KOUKOL, Ondřej - MOUREK, Jan - JANOVSKÝ, Zdeněk...et al. Do oribatid mites (Acari: Oribatida) show a higher preference for ubiquitous vs.specialized saprotrophic fungi from pine litter?. Soil Biology & Biochemistry. 2009, 41 (6), 1124-1131. ISSN 0038-0717.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - NEČESANÁ, Tereza. Increasing the Effectivness of Ecological Education through Interactive Tasks. Journal of Baltic Science Education. 2009, 8 (2), 110-119. ISSN 1648-3898.

KAŠNÝ, Martin - MIKEŠ, Libor - HAMPL, Vladimír...et al. Peptidases of trematodes. Advances in Parasitology. 2009, 69 (srpen), 205-297. ISSN 0065-308X.

ČÍŽKOVÁ, Věra - RADVANOVÁ, Sabina. Porovnání efektivity problémově a klasicky vedené výuky u žáků nižšího gymnázia. In: SIKOROVÁ, Zuzana. Český pedagogický výzkum v meinárodním kontextu. 1 vyd. Ostrava: ČAPV, 2009, s. 394-403. 1. ISBN 978-80-7368-769-4.

DOLEČKOVÁ, Kateřina - KAŠNÝ, Martin - MIKEŠ, Libor...et al. The functional expression and characterisation of a cysteine peptidase from the invasive stage of the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti. International Journal for Parasitology. 2009, 39 (2), 201-211. ISSN 0020-7519.

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Jiný výsledek. Praha, 2009. ISBN 978-80-246-1770-1.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Výzkum potřeb učitelů přírodovědných předmětů pro realizaci kurikulární reformy. In: SANDANUSOVÁ, Anna. Nové trendy v didaktické přípravě učitelů. 1 vyd. Brno: ČZU v Praze,UKF v Nitre, UK-PřF v ¨Praze, 2009, s. 96-102. 8. ISBN 978-80-7399-887-5.

2008

ŠVECOVÁ, Milada - SMRŽ, Jaroslav. Biodiverzita a udržitelný rozvoj. 1 vyd. Praha: Klub ekologické výchovy, 2008, 68 s. ISBN 978-80-254-3363-8.

WEIGMANN, Gerd - MOUREK, Jan. Contribution to the Central European Gymnodamaeus species G. barbarossa and G. bicostatus (Acari, Oribatida, Gymnodamaeidae), Gymnodamaeus bicostatus (C. L. Koch, 1835). Zoosystematics and Evolution. 2008, 84 (2), ISSN 1435-1935.

ŠVECOVÁ, Milada - HORYCHOVÁ, Ilona - ČÍŽKOVÁ, Věra. Didaktiky přírodovědných oborů. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, s. 201-208. ISBN 978-80-7290-384-9.

FRÝZKOVÁ, Michaela - PUMPR, Václav. K využití učebních úloh ve výuce chemie na ZŠ. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2008, 17 (2), 79-84. ISSN 1210-3349.

BATTISTOVÁ, Eva - NOVÁK, Jaroslav - ANDRESKA, Jan ...et al. Metodické listy k tématům ekonomické gramotnosti. 2008.

TOBOLÁŘOVÁ, Petra - BATTISTOVÁ, Eva - NOVÁK, Jaroslav ...et al. Metodické listy k tematům ekonomické gramotnosti I.-IV.. 2008.

ANDRESKA, Jan - ANDRESKOVÁ, E.. Myslivost na Plzeňsku. In: Plzeňsko ? příroda, historie, život. Praha: Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-100-9.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - MATĚJČEK, Tomáš - MARADA, Miroslav...et al. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 184 s. ISBN 978-80-86561-63-9.

BATTISTOVÁ, Eva - NOVÁK, Jaroslav - ANDRESKA, Jan ...et al. Pracovní listy k tématům ekonomické gramotnosti I.-IV.. 2008.

FRÝZKOVÁ, Michaela - JANOUŠKOVÁ, Svatava - PUMPR, Václav. Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů v kontextu kurikulární reformy. In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. 1 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2008, s. 128-133. EDUCO. ISBN 978-80-7399-458-7.

ŠVECOVÁ, Milada - HORYCHOVÁ, Ilona - MATĚJKA, Dobroslav. Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání. In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. 5 vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství, 2008, s. 39-50. EDUCO. ISBN 978-80-7399-458-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra - HUŇÁČKOVÁ, Štěpánka. Příprava budoucích učitelů biologie - výsledky dotazníkového šetření. In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. 1 vyd. Praha: FPV UKF, Nitra; ČZU, Praha; PřF UK Praha, 2008, s. 51-60. Educo, č. 5.. ISBN 978-80-7399-458-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Přírodovědná gramotnost - rozvoj klíčových a specifických kompetencí. In: Research in Didactics of the Science. 1 vyd. Krakow: Akademia Pedadagogiczna, 2008, s. 85-88. ISBN 978-83-7271-519-7.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - MATĚJČEK, Tomáš. Quality of place as a topic of geographical and environmental education. In: SVATOŇOVÁ, Hana. Geography in Czechia and Slovakia. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 463-467. ISBN 978-80-210-4600-9.

ŠVECOVÁ, Milada - HORYCHOVÁ, Ilona - KROPÁČKOVÁ, Michaela. Research of activating forms of teaching in educative background of schools. 1 vyd. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, 430 s. ISBN 978-83-7271-519-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra - DUŠKOVÁ, K. - PISKOVÁ, D.. Rozvíjíme kompetence k učení a řešení problémů I. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 54 s. ISBN 978-80-86561-61-5.

ČÍŽKOVÁ, Věra - TEICHMANOVÁ, Hana - TOMÁŠKOVÁ, Renata...et al. Rozvíjíme kompetence k učení a řešení problémů II. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 48 s. ISBN 978-80-86561-62-2.

MIKO, Ladislav - MOUREK, Jan. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) I. Kunstidamaeus Miko, 2006, with comments on Damaeus sensu lato. Zootaxa. 2008, 2008 (1820), ISSN 1175-5334.

ČÍŽKOVÁ, Věra - HOUSKOVÁ, Šárka - TOMÁŠKOVÁ, Renata...et al. Učební úlohy z obecné zoologie pro gymnázia. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, 48 s. ISBN 978-80-86561-71-4.

ABRAHAM, Vojtěch - POKORNÝ, Petr. Vegetační změny v Českém Švýcarsku jako důsledek lesnického hospodaření - pokus o kvantitativní rekonstrukci. In: BENEŠ, Jaromír - POKORNÝ, Petr. Bioarcheologie v České Republice / Bioarchaeology in the Czech Republic. 1 vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 443-470. ISBN 978-80-7394-026-3.

ŠVECOVÁ, Milada. Vliv strukturovaného studia na profesní připravenost studentů učitelství ? východiska. In: Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1 vyd. Plzeň: ZČU, 2008, s. 65-70. ISBN 978-80-7043-697-4.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav - ČÍŽKOVÁ, Věra...et al. Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, s. 166-174. ISBN 978-80-7290-384-9.

ABRAHAM, Vojtěch - BOBEK, Přemysl - POKORNÝ, Petr. Vývoj lesní vegetace Českého Švýcarska v historické době. In: BAUER, Petr. Elbsandsteingebirge - Geschichte, Ausstattung und Naturschutz. 1 vyd. Děčín: AOPK, Správa CHKO Labské pískovce, 2008, s. 17-26. ISBN 978-80-87051-41-2.

2007

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Activation Methods in Education of Chemistry Students at Tertiary Level. In: Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 91-95. ISBN 978-80-86561-85-1.

HORNOVÁ, Karolina - ŠVECOVÁ, Milada. Didaktická hra jako prostředek výchovy pro UR. In: Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1 vyd. Praha: ČZU Praha, 2007, s. 54-57. EDUCO 3.. ISBN 978-80-87139-02-8.

KOLÁŘ, Jan - GRILL, Stanislav - POTŮČKOVÁ, Markéta...et al. Infrastruktura prostorových dat geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze. In: Sympozium GIS Ostrava 2007. 1 vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, 2007, s. 56-63. ISSN 1213-2454.

ČÍŽKOVÁ, Věra - LUSTIGOVÁ, Veronika. Klíčové kompetence a jejich hodnocení. In: Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1 vyd. Praha: EDUCO, 2007, s. 14-21. EDUCO č. 4. ISBN 978-80-87139-03-5.

ŠVECOVÁ, Milada. Komplexní pojetí výchovy pro udržitelný rozvoj v České republice a na modelovém příkladu pražských škol. In: Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1 vyd. Praha: ČZU Praha, 2007, s. 31-34. EDUCO 3.. ISBN 978-80-87139-02-8.

ŠVECOVÁ, Milada. Management výchovy pro udržitelný rozvoj v České republice. In: Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. 1 vyd. Praha: ČZU, 2007, s. 27-30. EDUCO 3.. ISBN 978-80-87139-02-8.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - ŠMEJKAL, Petr. Nové metody environmentální výuky studentů učitelství na Přírodovědecké fakultě UK. In: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 26-31. ISBN 978-80-210-4504-0.

DOLNÝ, Aleš - HANEL, Lubomír - MOUREK, Jan. Ochrana a ohrožení vážek ČR. In: Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky české republiky: Ekologe, ochrana a rozšíření. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2007, ISBN 978-80-86327-66-2.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav. Přírodopis 9. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7238-587-4.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav. Přírodopis 9 - Pracovní sešit. 1 vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 64 s. ISBN 80-7238-589-5.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Přírodovědná gramotnost - projekt JPD3. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2007, 16 (2), 86-87. ISSN 1210-3349.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Přírodovědná gramotnost - realita nebo vize?. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 1 vyd. Bratislava: UK v Bratislavě, Prírodovedecká fakulta, 2007, s. 19-22. ISBN 978-80-88707-90-5.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - MARVÁNOVÁ, Hana...et al. Přírodovědné předměty v kontextu kurikulárních dokumentů a jejich hodnocení. 1 vyd. Praha: P. S. Leader, 2007, 68 s. ISBN 978-80-86561-74-5.

FRÝZKOVÁ, Michaela - PALEČKOVÁ, Jana. Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. 1 vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007, 104 s. ISBN 978-80-211-0540-9.

FRÝZKOVÁ, Michaela - PUMPR, Václav. Rozvíjení klíčových kompetencí úlohami. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2007, 16 (5), 245-249. ISSN 1210-3349.

NEČESANÁ, Tereza - ČÍŽKOVÁ, Věra. Soubor úloh z ekologie a ochrany životního prostředí pro gymnázia. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007, 30 s. ISBN 978-80-86561-75-2.

2006

HANEL, Lubomír - ANDRESKA, Jan. Bioindicative evaluation of the brook lamprey (Lampetra planeri) in water environment. In: Environmental changes and biological assessment III : Book of Abstracts. Ostrava: OU, 2006, ISBN 80-7368-201-X.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav - BLAŽOVÁ, Kateřina...et al. Český kras - vzdělávací program pro kombinovanou formu vzdělávání. In: Alternativní metody výuky 2006. 1 vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2006, s. 46-46. ISBN 80-7305-554-6.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠUSTA, František. Divoké safari 3D, dobrodružství z jižní Afriky. 1 vyd. Praha: I.T. Czech cinemas s.r.o., 2006, 4 s. ISBN 80-86748-14-6.

KVASNIČKOVÁ, Dana - ŠVECOVÁ, Milada. Educational towards sustainable development. Environmental Management for Education and Edification. 2006, 3 (2), 41-46. ISSN 1336-5762.

ŠVECOVÁ, Milada - VESELÝ, Jan. E-learning jako podpora kombinované výuky biologie na SŠ. In: SCO 2006, sborník 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 189 - 190. ISBN 80-210-3923-X.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Experimental Teaching in Preparation of Science Subject Teachers. In: JANIUK, Ryszard M. - SAMONEK-MICIUK, Elwira. Science and Technology Education for a Diverse World - dilemmas, needs and partnerships. 1 vyd. Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2006, s. 185-194. ISBN 83-227-2497-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Experimentální metoda v oborových didaktikách - možnosti a omezení. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu.. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-6. ISBN 80-7043-483-X.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra...et al. Fiedwork Labory - Aktive Development of Science and Environmental Education. In: Science and Technology Educcation in the Service of Humankind. 1 vyd. PenangSc: School of Educational Studies Universiti Science Malaysia, 2006, s. 142-148. ISBN 983-2700-39-6.

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra...et al. Fieldwork laboratory ? active development of science and environmental education. In: Science and Technology Education in the Service of Humankind. 1 vyd. Penang: School of Educational Studies Uniersiti Sains Malaysia, 2006, s. 142-148. ISBN 983-2700-39-6.

ŠVECOVÁ, Milada. Grafická vybavenost učebnic přírodopisu a biologie ? modelová aplikace kvalitativních metod pedagogického výzkumu. In: Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 61 - 65. EDUCO, č. 2. ISBN 80-86561-29-1.

ŠVECOVÁ, Milada. Metody pedagogického výzkumu a jejich implementace v oborové didaktice biologie. In: Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 7 - 14. EDUCO č. 2. ISBN 80-86561-29-1.

ANDRESKA, Jan. Myslivost. In: Novohradské hory. Praha: Baset, 2006, ISBN 80-7340-091-X.

FRÝZKOVÁ, Michaela - POTUŽNÍKOVÁ, Eva - TOMÁŠEK, Vladislav. Netradiční úlohy: Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. 1 vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006, 66 s. ISBN 80-211-0522-4.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Přírodovědná gramotnost - rozvoj klíčových a specifických kompetencí. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 1 vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 21-26. ISBN 80-7368-244-3.

ANDRESKA, Jan. Reintrodukce orla mořského ve světle historických dokumentů. In: Srdcem a rozumem : Sborník abstraktů z ornitologické konference, 22.-24.9.2006. Mikulov: [Česká společnost ornitologická], 2006,

ANDRESKA, Jan. Stezky a cesty. In: Novohradské hory. Praha: Baset, 2006, ISBN 80-7340-091-X.

ŠVECOVÁ, Milada. Terciární vzdělávání učitelů biologie - výchozí stav a perspektivy. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006, s. 61-61. ISBN 80-7043-483-X.

ŠVECOVÁ, Milada. Tvorba multimediálních výukových programů v rámci kurzu "Školní projekt" na UK PřF. In: Alternativní metody výuky 2006. 1 vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2006, s. 45-45. ISBN 80-7305-554-6.

ČÍŽKOVÁ, Věra - NECHVÍLOVÁ, Šárka. Učební úlohy k obecně zoologickému učivu na gymnáziu. In: Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 66-70. Educo č. 2. ISBN 80-86561-29-1.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - HORYCHOVÁ, Ilona...et al. Využití studijních opor pro exkurzi jako specifickou organizační formu výuky na příkladu komplexní přírodovědné exkurze. In: SCO 2006, sborník 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 189 - 191. ISBN 80-210-3923-X.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada - FRÝZKOVÁ, Michaela. Žraloci 3D. 1 vyd. Praha: I.T. Czech cinemas s.r.o., 2006, 4 s. ISBN 80-86748-13-8.

2005

ŠVECOVÁ, Milada - KROPÁČKOVÁ, Michaela. Akční výzkum uplatňování aktivizujících metod a forem práce ve školní praxi.. In: Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání, Sborník příspěvků z XII.konference ČAPV. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 310-312. ISBN 80-224-1079-6.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - FRÝZKOVÁ, Michaela...et al. Galapágy. 1 vyd. Praha: I.T. Czech Cinema, 2005, 14 s. Vzdělávací program Oskar IMAX pod záštitou MŠM. ISBN ISBN 80-86748-0.

MATĚJKOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Chemické složení a buněčná stavba organizmů - učební úlohy. ChemZi. 2005, 1 (1), 250-251. ISSN 1336-7242.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada. Inovace pedagogických praxí: posílení praktické složky přípravy učitelů. In: Pedagogické praxe a profesní rozvoj studentů. 1 vyd. Brno: MU v Brně, 2005, s. 70-73. ISBN 80-210-3884-5.

FRÝZKOVÁ, Michaela - BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada. Království hmyzu 3D. 1 vyd. Praha: I.T. Czech cinemas s.r.o., 2005, 4 s. ISBN 80-86748-11-1.

ANDRESKA, Jan. Myslivost. In: Český les. Praha: Baset, 2005, ISBN 80-7340-065-0.

ŠVECOVÁ, Milada. Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách.. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2005, 193 s. ISBN ISBN 80-246-101.

ŠVECOVÁ, M. - MATĚJKA, Dobroslav. Nové trendy v celoživotním vzdělávání učitelů biologie a geologie. In: Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. 1 vyd. Praha: UK PedF, 2005, s. 110-115. ISBN 80-7290-231-8.

PAVELKOVÁ, Jaroslava. Oborová didaktika biologie a geologie. 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 56 s. ISBN 80-7290-086-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra - REMEŠOVÁ, Šárka. Osvojování biologických poznatků. In: Progres v biológii. 1 vyd. Nitra: FPV UKF, 2005, s. 250-252. ISBN 80-8050-864-X.

ČÍŽKOVÁ, Věra - BEDNÁŘOVÁ, Zuzana. Osvojování biologických poznatků a jeho hodnocení. In: Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. 1 vyd. Nitra: FPV UKF, 2005, s. 85-91. Prírodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada. Posílení praktické složky přípravy učitelů v rámci pedagogických praxí. In: Progress in Biology. 1 vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2005, s. 247-249. ISBN 80-8050-864-X.

ŠVECOVÁ, M. - BLAŽOVÁ, Kateřina - MATĚJKA, Dobroslav. Pražský hrad - komplexní přírodovědná exkurze s prvky distančního vzdělávání. In: Alternativní metody výuky. 1 vyd. Brno: VFU Brno, 2005, s. 159-164. ISBN 80-7305-511-2.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - MATĚJKA, Dobroslav. Pražský hrad ? komplexní přírodovědná exkurze s prvky distančního vzdělávání. In: Alternativní metody výuky. Sborník příspěvků, UK PřF Praha. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2005, s. 159-163. ISBN 80-7305-511-2.

ŠVECOVÁ, Milada. Přírodovědné vzdělávání v kontextu dynamického rozvoje biologických disciplín.. In: 4.biologické dny: Progres v biologii, UKF v Nitře. 1 vyd. Nitra: UKF, 2005, s. 37-42. ISBN 80-8050-864-X.

PAVELKOVÁ, Jaroslava - HAJNIŠ, Karel. Regionální věkové a pohlavní rozdíly BMI dospělých českých a slovenských populací. In: Progres v biológii. 1 vyd. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2005, s. 286-288. ISBN 80-8050-864-X.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada - FRÝZKOVÁ, Michaela. Tajemné hlubiny 3D. 1 vyd. Praha: I.T.Czech cinemas, s.r.o., 2005, 4 s. ISBN 80-86748-12-X.

PAVELKOVÁ, Jaroslava. The way we look after gifted children in the Czech Republic. Natura. 2005, 43 (2), 27-31. ISSN 0355-7863.

BLAŽOVÁ, Kateřina - HORÁK, Petr. Trichobilharzia regenti: The developmental differences in natural and abnormal hosts.. Parasitology International. 2005, 54 (3), 167-172. ISSN 1383-5769.

MATĚJKOVÁ, Hana - ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Uzavřené a otevřené úlohy k tématu chemické složení a buněčná stavba organizmů. In: Aktuální otázky výuky chemie. 1 vyd. Hradec Králové: UHK - PedF, 2005, s. 192-197. ISBN 80-7041-511-8.

BLAŽOVÁ, Kateřina. Výzkum v oblasti pedagogických praxí na UK PřF. In: Metodologické aspekty a výzkum v oblasti didaktík prírodovedných, poĺnohospodárskych a príbuzných odborov. 1 vyd. Nitra: Vydavatelstvo Milana Vaška, 2005, s. 164-167. Prírodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.

2004

BUTOVSKAYA, Marina - DIAKONOV, Ivan - VANČATOVÁ, Marina...et al. Alms-Giving in Modern Urban Societies as a Cross-Cultural Comparison. Comparative civilizacions review. 2004, 50 (spring), 5-22. ISSN 0733-4540.

ŠVECOVÁ, Milada. Didaktika biologie a její úloha v současné přípravě učitelů přírodopisu a biologie na Univerzitě Karlově. In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004, s. 44 - 49. ISBN 80-86561-14-3.

ŠVECOVÁ, Milada - KVASNIČKOVÁ, Dana. Environmental Education at Schools and in Teachers´ Preparation in Czech and Slovak Republic ? Experience and Research. In: International Perspektives in Environmental Education. Frankfurt am Main: Peter Lang- Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2004, s. 241 - 247. ISBN 0-8204-6583-6.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Evaluační výzkum v didaktice biologie. In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiuJANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. ? 14. září 2004 na PdF MU v Brně [CD-ROM].. Brno: MU PedF, 2004, s. 22 - 32. ISBN 80-210-3474-.

BLAŽOVÁ, Kateřina - FRÝZKOVÁ, Michaela. Integrace několika oborů biologie na základní škole na příkladu parazitů. In: Teacher and education for sustainable development. 1 vyd. Praha: Čermák Publishers, 2004, s. 163-165. ISBN 80-86360-42-30.

ŠVECOVÁ, Milada. Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, s. 627 - 630. ISBN 80-85645-49-1.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - MATĚJKA, Dobroslav. Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis - Prírodné vedy. 2004, 53 (Suppl.), 110-114.

PAVELKOVÁ, Jaroslava - TOMEČKOVÁ, Lenka. Modelový příklad školního projektu k problematice udržitelného rozvoje.. In: Teacher and education for sustainable development. Praha: Čermák Publishers, 2004, s. 235-238. ISBN 80-86360-42-3.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - FRÝZKOVÁ, Michaela. Na křídlech odvahy: Vzdělávací program Oskar IMAX pod záštitou MŠMT. 1 vyd. Praha: I.T. Czech Cinema, 2004, 4 s. ISBN 80-86748-07-3.

CHALUPOVÁ, Miroslava - PISKOVÁ, Dana - PTÁČKOVÁ, Pavlína. Na návštěvu k mravencům. In: Projektové vyučování v chemii. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004, s. 19-23. ISBN 80-7290-181-8.

PAVELKOVÁ, Jaroslava - ZIKÁNOVÁ, Blanka. Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů /2/. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2004, 13 (3), 122-126. ISSN 1210-3349.

DĚDKOVÁ, Klára - ČÍŽKOVÁ, Věra. Náměty pro praktická cvičení ze zoologie 3. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2004, 13 (4), 172 - 174. ISSN 1210-3349.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada. Pedagogická praxe jako součást přípravy budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě (na příkladu biologie). In: Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 1 vyd. Brno: MU, 2004, s. 87-90. ISBN 80-210-3378-9.

BLAŽOVÁ, Kateřina - ŠVECOVÁ, Milada - STOKLASA, Jan. Pedagogické praxe jako součást přípravy budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze, přírodovědecké fakultě (na příkladu biologie). In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004, s. 132 - 134. ISBN 80-86561-14-3.

BLAŽOVÁ, Kateřina. Pilotní studie hodnocení pedagogických praxí na UK PřF v letech 2003 a 2004.. In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1 vyd. Brno: MU, 2004, s. 1-10. ISBN 80-210-3474-2.

FRÝZKOVÁ, Michaela - PUMPR, Václav - BENEŠ, Pavel...et al. Prezentace projektového vyučování v chemii. In: Projektové vyučování v chemii. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004, s. 4 - 8. ISBN 80-7290-191-8.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav. Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2004, 13 (2), 95-99. ISSN 1210-3349.

ČÍŽKOVÁ, Věra - BRADÁČOVÁ, Lenka. Přehledy živé přírody. Praha: Alter, 2004, 38 s. ISBN 80-85775-24-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Příprava učitelů biologie na UK v Praze, přírodovědecké fakultě. In: ČÍŽKOVÁ, Věra. Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. 1 vyd. Praha: ESOP, 2004, s. 22-22. ISBN 80-86561-1.

PAVELKOVÁ, Jaroslava. Příprava učitelů přírodopisu a biologie z pohledu sociální antropologie.. In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004, s. 112-118. ISBN 80-86561-14-3.

HLÁSKOVÁ, Milena - ŠVECOVÁ, Milada. Školní ekologický projekt a jeho realizace na SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí. In: ŠVECOVÁ, Milada. Teacher and Education for Sustainable Developmen - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Čermák Publishers, 2004, s. 267 - 269. ISBN 80.86360-42-3.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina - FRÝZKOVÁ, Michaela. Tajemství Titaniku 3D: Vzdělávací program Oskar IMAX pod záštitou MŠMT. 1 vyd. Praha: I.T.Czech Cinema, 2004, 4 s. ISBN 80-86748-08-1.

ŠVECOVÁ, Milada - BLAŽOVÁ, Kateřina. The role of teaching practice in training teachers of natural science disciplines at the Charles University in Prague, The Czech Republic. In: European added value in teacher aducation: The role of teachers as promotores of basoc skills acquisition and facilitators of learning. Tartu: University of Tartu, 2004, s. 78 - 78. ISBN 9985-56-87.

ŠVECOVÁ, Milada. Udržitelný rozvoj v přípravě učitelů na vysokých školách.. In: Teacher and Education for Sustainable Development - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Čermák Publishers, 2004, s. 133 - 137. ISBN 80-86360-42-3.

BLAŽOVÁ, Kateřina - FRÝZKOVÁ, Michaela - ŠVECOVÁ, Milada. Vesmírná stanice: vzdělávací program Oskar IMAX pod záštitou MŠMT. 1 vyd. Praha: I.T. Czech Cinema, 2004, 24 s. ISBN 80-86748-05-7.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Vysokoškolská příprava budoucích učitelů biologie v České republice. In: Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice.. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2004, s. 8 - 10. ISBN 80-86561-1.

FUTEROVÁ, Markéta - ČÍŽKOVÁ, Věra. Výukový program ryby a bezčelistnatci. In: FUTEROVÁ, Markéta. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning. Techfilm. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 64 - 67. ISBN 80-7041-798-6.

FUTEROVÁ, Markéta - ČÍŽKOVÁ, Věra. Využití dataprojektoru ve výuce na ZŠ a SŠ. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, s. 559 - 602. ISBN 80-85645-4.

KVASNIČKOVÁ, Dana - ŠVECOVÁ, Milada. Vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji ve školách ? zkušenosti Klubu ekologické výchovy. In: ŠVECOVÁ, Milada. Teacher and Education for Sustainable Development - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Praha: Čermák Publishers, 2004, s. 29 - 31. ISBN 80-86360-42-3.

2003

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Věra. Development of logical thinking in Science subjects. Journal of Baltic Science Education. 2003, 4 (2), 12-20. ISSN 1648-3898.

ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Doplňující pedagogické studium biologie a chemie na UK - PřF. In: In: Alternativní metody výuky. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003, s. 60-63. ISBN ISBN 80-7305-465.

PAVELKOVÁ, Jaroslava. Environmental Education in Cross-curricular Approaches Using an Example of Teaching the English . In: In: Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. . Riga, Latvia: The University of Latvia, Institute of Education and Psychology, 2003, s. 337-340. ISBN 9984-712- 36-2.

VANČATOVÁ, Marina - BUTOVSKAYA, Marina - PAVELKOVÁ, Jaroslava. Fenomén žebrání v Praze - etologická analýza. Lidé města / Urban People. 2003, 11 (3), 104-111. ISSN 1212-8112.

MATĚJKA, Dobroslav - ŠVECOVÁ, Milada. Geologische Bildung in curricularen Dokumenten der tschechischen Oberschule. Geographie und ihre Didaktik. 2003, 33 (3), 121-130. ISSN 0343-7260.

MATĚJKA, Dobroslav - ŠVECOVÁ, Milada. Geologische Bildung in curricularen Dokumenten der Tschechischen Oberschule. Geographie und ihre Didaktik. 2003, 33 (3), 121-130. ISSN 0343-7260.

ŠVECOVÁ, Milada - PUMPR, Václav - HERIN, Josef...et al. Integrating Forms of Education as an Innovative phenomenon in TeachingCzech Republic Nature Science Disciplines in the . In: In: Importance of Science Education in the Light of Social and Economics Changes in the Central and East European Countries. Kursk, Rusko: IOSTE, 2003, s. 115-118. ISBN 5-88313-36-1.

ŠVECOVÁ, Milada - PUMPR, Václav - BENEŠ, Pavel...et al. Integrating Forms of Education in Teaching Nature Science Disciplines in the Czech Republic. In: In: Teachers, Students and Pupils in a Learning Society.. Riga, Latvia: The University of Latvia, Institute of Education and Psychology, 2003, s. 344 -354. ISBN 9984-712-36-2.

ANDRESKA, Jan. Lesnictví na Šumavě. In: Šumava. Praha: Baset, 2003, ISBN 80-7340-021-9.

PAVELKOVÁ, Jaroslava - ZIKÁNOVÁ, Blanka. Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů /1/.. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2003, 12 (5226-229), 226-229. ISSN 1210-3349.

ČÍŽKOVÁ, Věra - DĚDKOVÁ, Klára. Náměty pro praktická cvičení ze zoologie . Biologie-Chemie-Zeměpis. 2003, 12 (2), 70-74. ISSN 1210-3349.

DĚDKOVÁ, Klára - ČÍŽKOVÁ, Věra. Náměty pro praktická cvičení ze zoologie 2. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2003, 12 (4), 70-74. ISSN 1210-3349.

ŠVECOVÁ, Milada. Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0578-3.

BLAŽOVÁ, Kateřina - GRABE, K.. Orientation of Trichobilharzia regenti schistosomula within the duckling leg. 5.- 8. května 2003. Helmintologia . 2003, 40 (3), 178-178. ISSN 0440-6605.

ŠVECOVÁ, Milada - STOKLASA, Jan - BORŮVKOVÁ, Jana...et al. Pedagogické praxe a jejich úloha v přípravě učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově. Aula. 2003, 11 (1), 21-28. ISSN 1210-6658.

KOLÁŘOVÁ, Růžena - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana. Powiazania pomiedzy przedmiotami przyrodniczymi w Czeskiej Republice. Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia. 2003, 8. (1), 15-18. ISSN 1640-9019.

ŠVECOVÁ, Milada. Projekty v přírodovědných předmětech. Praha: Nakl. Dr.Josef Raabe, 2003, Rádce učitele. ISBN 80-86307-06-9.

SKÝBOVÁ, Jana - PAVELKOVÁ, Jaroslava. Přírodopis. Zoologie I. Pro ZŠ pro sluchově postižené. . Praha: Septima, s.r.o., 2003, 80 s. ISBN 80-7216-179-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Příspěvek k pedagogické evaluaci. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis Vedy o výchove a vzdelavani. 1 vyd. Trnava: Pedagogická fakulta TU, 2003, s. 109-119. Acta Fac. Paedagogicae Univ. Tyrnavi. ISBN 80-8082-048-1.

ŠVECOVÁ, Milada - PUMPR, Václav - BENEŠ, Pavel...et al. Školní projekt jako kreativní forma výuky přírodovědných předmětů na základní a střední škole. Pedagogika. 2003, 53 (4), 396-404. ISSN 0031-3815.

ČÍŽKOVÁ, Věra - BOHUSLÁVKOVÁ, Pavla - HAVELKOVÁ, Gabriela...et al. Učební úlohy z biologie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2003, 167 s. ISBN 80-7182-164-0.

ŠVECOVÁ, Milada - ŠULCOVÁ, Renata. Úloha pedagogických praxí v přípravě učitelů přírodovědných předmětů. Academia. 2003, 14 (3), 23-28. ISSN 1335-5864..

PAVELKOVÁ, Jaroslava - TOMEČKOVÁ, Lenka. Využití projektové metody v environmentálním vzdělávání a výchově na příkladu výuky anglického jazyka. Acta Universitatis Matthiae Belii. 2003, 4 (1), 118-121.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. What a secondary school graduate should know - the assessment in Science subjects.. In: In: Increasing the Relevance of Science and Technology Education for All in the 21st century - Proceedings of ICASE 2003 World Conference on Science and Technology Education. Penang, Malajsie: ICASE, 2003, s. 437-444. ISBN neuvedeno.

ŠVECOVÁ, Milada. Zefektivnění přípravy učitelů ve vztahu ke státnímu programu environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Aula. 2003, 11 (4), 28-31. ISSN 1210-6658.

2002

ŠVECOVÁ, Milada - PAVELKOVÁ, Jaroslava - UŠÁKOVÁ, Katarína. Comparative analysis of environmental aspects of subject biology at Secondary Schools and in preparation of science teachers in the Czech Republic. In: In: Proceedings the 8th Conference of the European Council for High Ability (ECHA). Rhodos, Řecko: ECHA, 2002, s. 8.

ŠVECOVÁ, Milada - KVASNIČKOVÁ, Dana. Education so sustainable growth in schools - experience of the Ecological Education Club. In: In: Visegrad - Agenda 21. Praha: [s.n.], 2002, s. 183 - 186. ISBN 80-901914-8-7.

ŠVECOVÁ, Milada - KVASNIČKOVÁ, Dana. Education to sustainable growth in schools - expericence of the Ecological Education Club.. In: In: VIII. th Conference of Envrionmental Education in Europe. Gent, Belgie: CEEE Gent, 2002, s. 21-22.

ŠVECOVÁ, Milada - DLOUHÁ, Jana. Exkurze jako prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké škole. Praha: UK, 2002, 75 s. ISBN 80-238-9228-2.

ŠVECOVÁ, Milada - PUMPR, Václav - BENEŠ, Pavel...et al. Integrativní formy výuky jako inovační fenomén v přírodních vědách. In: In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Biologické dny 2002. Nitra, Slovensko: Universita Konštantina Filozofa, 2002, s. 61-62. ISBN 80-8050-520-9.

ŠVECOVÁ, Milada - PURMOVÁ, Lucie - PAVELKOVÁ, Jaroslava. Interdisciplinary Realtion of Ecological Aspects of Teaching Biology and Mathematics. In: In: Linking Science, Mathematics and Technology Educational Their Social Relevance. La Valleta, Malta: University of Malta, 2002, s. 7.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Jak koncipovat učivo středoškolské biologie. In: In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Biologické dny 2002. Nitra, Slovensko: Universita Konštantina Filozofa, 2002, s. 9-10. ISBN 80-8050-520-9.

ŠVECOVÁ, Milada. Nové poznatky v biologických oborech a jejich speciální didaktikách. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2002, 193 s. ISBN 80-246-0578-3.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Nový projekt hodnocení studentů středních škol v přírodovědných předmětech v ČR. In: In: Rethinking Science and Technology Education to meet the demands for future generation in a changing world (Proceedings of the 10th IOSTE World Symposium). Foz do Iguacu, Brazílie: [s.n.], 2002,

ČÍŽKOVÁ, Věra - MRÁČKOVÁ, Gabriela. Ověřování vědomostí a dovendostí žáků základní školy z přírodopisu. Biológia, ekológia, chémia. 2002, 7 (2), 4-7.

ŠULCOVÁ, Renata - BORŮVKOVÁ, Jana. Pedagogické praxe v přípravě učitelů chemie a biologie na UK v Praze - PřF. Chemické listy. 2002, 96 (6), 458-459. ISSN 0009-2770.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav. Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals. Acta Geologica Universitatis Comenianae. 2002, 2002 (57), 103-106. ISSN 1335-2830.

ŠVECOVÁ, Milada. Projekty a možnosti jejich začlenění do výuky přírodopisu a biologie. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2002, 11 (3), 7-9. ISSN 1210-3349.

BORŮVKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Renata - MARADA, Miroslav. Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí. 1 vyd. Praha: UK v Praze, PřF - Nová tiskárna Pelhřimov, 2002, 60 s. ISBN 80-86561-02-X.

ŠVECOVÁ, Milada. Příprava učitelů přírodovědných oborů ve vztahu ke kurikulárním dokumentům na ZŠ a SŠ. Bratislava, 2002. habilitační práce. UK Bratislava.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Příspěvek k teorii a praxi problémového vyučování. Pedagogika. 2002, 52 (4), 415-430. ISSN 3330-3815.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Rozvíjení prvků myšlenkové činnosti žáků ve výuce biologie. In: In: Výzkum školy a učitele. Praha: ČAPV, 2002, s. 61-62. ISBN 80-7290-089-7.

ŠVECOVÁ, Milada. Vzdělávání, informace, indikátory. In: In: K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. 1 vyd. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, 2002, s. 13-101.

2001

ČÍŽKOVÁ, Věra. A look at the education of biology teachers. In: In: Matthias Belivs University Proceedings. Journal of Experimental and Theoretical Biology. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Prírodovedecká fakulta, 2001, s. 25-30. ISBN 80-8055-562-1.

ČIPERA, Jan - MIČKA, Zdeněk - ŠVECOVÁ, Milada. ECO - Computer Program. In: In: Enviromental Education in Teaching Chemistry. Opole, Polsko: Uniwersytet Opolski, 2001, s. 23-27. ISBN 83-87635-83-2.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav. Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů. In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 111-115. ISBN 80-86561-01-1.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Evaluation of the Knowledge of the Natural Sciences among Pupils Leaving Elementary Schools. In: In: Science Education Research in the Knowledge Based Society. Thessaloniki, Řecko: ESERA, 2001, s. 781-784. ISBN 960-243-579-8.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Hodnocení přírodovědných vědomostí žáků opouštějících základní školu a gymnázium.. In: In: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání. . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 59-64. ISBN 80-7042-189-4.

ŠVECOVÁ, Milada. Inovace oborové didaktiky v přípravě učitelů na univerzitě Karlově ve vztahu k progresivním trendům biologického vzdělávání na ZŠ a SŠ. . In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy . Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 16-19. ISBN 80-86561-01-1.

ŠVECOVÁ, Milada - MATĚJKA, Dobroslav - HAVLÍČEK, Petr. Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů. In: In: Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'. Praha: UK PedF, 2001, s. 135-139. ISBN 80-7290-059-5.

ŠVECOVÁ, Milada. Možnosti inovací struktury biologického učiva v návaznosti na dynamický rozvoj přírodních věd. Pedagogika. 2001, 51 (3), 227-286. ISSN 0031-3815.

ŠVECOVÁ, Milada - PAVELKOVÁ, Jaroslava - ZIEGLER, Václav...et al. New Trends in Metodology Training for Teachers of Biology and Geology at the Charles University.. In: In: Science and Technology Education : Preparing Future Citizens, . Paralimni, Cyprus: University of Cyprus, Department of Educational Sciences, 2001, s. 142-149. ISBN 9963-8519-1-6.

BORŮVKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Renata. Pedagogické praxe I.. Praha: Aretin Geoinformatics, 2001, 50 s. ISBN 80-238-6803-9.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Pohled na vzdělávání učitelů biologie. In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie současnost a perspektivy.. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 42-44. ISBN 80-8656-01-1.

STOKLASA, Jan - HRÁDKOVÁ, Kateřina. Práce žáků s přírodninami při výuce ve škole a v terénu. In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy . Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 164-167. ISBN 80-86561-01-1.

BORŮVKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Renata. Praktická příprava studentů učitelství na školní vyučování. In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 32-34. ISBN 80-86561-01-1.

ŠVECOVÁ, Milada - STOKLASA, Jan - BORŮVKOVÁ, Jana...et al. Projects and Teaching Practice in Training Teachers of Natural Science Disciplines at the Charles University of Prague. In: In: Matthias Belivs University Proceedings, Faculty of Natural Sciences, Banská Bystrica.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Prírodovedecká fakulta, 2001, s. 13-24. ISBN 80-8055-562-1.

ŠVECOVÁ, Milada. Příprava učitelů přírodovědných oborů ve vztahu ke kurikulárním dokumnetům na ZŠ a SŠ. Bratislava, 2001. habilitační práce. Univerzita Komenského v Bratislave.

ČÍŽKOVÁ, Věra - MATĚJKA, Dobroslav. Přírodopis a fyzika na základní škole. In: In: Natural Science and Physics at elementary school . Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, MAFY, 2001, s. 104-108. ISBN 80-86148-50-5.

ŠVECOVÁ, Milada - DOSTÁL, Petr - ČIPERA, Jan. Reforming Natural Science Training in Response to the Current Dynamic Development of Biological Dicsiplines.. In: In: Matthias Belivs University Proceedings, Faculty of Natural Sciences, Banská Bystrica.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Prírodovedecká fakulta, 2001, s. 33-39. ISBN 80-8055-562-1.

STOKLASA, Jan. Seminář a praktikum z přírodopisu. Praha: SPN a.s., 2001, 88 s. ISBN 80-7235-159-1.

DVOŘÁK, Pavel - ŠVECOVÁ, Milada. Současný stav a možnosti integrace informačních a komunikačních technologií (IKT) ve výuce přírodopisu a biologie. In: In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy . Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2001, s. 125-129. ISBN 80-86561-01-1.

ŠVECOVÁ, Milada. Teorie a praxe školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie. Praha: Karolinum, 2001, 79 s. ISBN 80-246-0227-X.

ŠULCOVÁ, Renata - BORŮVKOVÁ, Jana. In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie; EUR. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 130-136. ISBN 80-7042-817-1.

2000

ŠVECOVÁ, Milada - ČÍŽKOVÁ, Věra - RŮŽKOVÁ, Ivana...et al. Cvičení z didaktiky biologie . Praha: Karolinum, 2000, 88 s. ISBN 80-382-1379-9.

SOUKUP, Aleš - VOTRUBOVÁ, Olga - ČÍŽKOVÁ, Hana. Development of root tissues of Phragmites australis: effect of nutrient supply. Plant Physiology and Biochemistry. 2000, 2000 (38), 141-141. ISSN 0981-9428.

ŠVECOVÁ, Milada. Dřevokazné houby - nápadné, ale málo známé. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2000, 9 (1), 15-18. ISSN 1210-3349.

ŠVECOVÁ, Milada. Ekosystém les v učivu přírodopisu a biologie a náměty k možnostem zařazení inovačních prvků. In: In: Modernizace výuky biologie a geologie. Praha: UK PedF, 2000, s. 51-54. ISBN 807290-001-3.

ŠVECOVÁ, Milada - KLÍMOVÁ, Helena - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana...et al. Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů. In: In: Science and technology education in new millenium. Praha: PERES, 2000, s. 199-201. ISBN 80-863360-14-8.

SOUKUP, Aleš - VOTRUBOVÁ, Olga - ČÍŽKOVÁ, Hana. Internal segmentation of rhizomes of Phragmites australis: protection of the internal aeration system against being flooded. New Phytologist. 2000, 2000 (145), 71-75. ISSN 0028-646X.

STOKLASA, Jan - HRÁDKOVÁ, Kateřina. Jak určovat opadavé listnaté dřeviny v zimě. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2000, 9 (5), 211-216. ISSN 1210-3349.

ŠVECOVÁ, Milada. Jmelí - symbol Vánoc z pohledu botanika a učitele. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2000, 9 (5), 217-221. ISSN 1210-3349.

ŠULCOVÁ, Renata - BORŮVKOVÁ, Jana. Koncepce a realizace pedagogických praxí studentů učitelství chemie a biologie. Chemické Listy . 2000, 94 (9), 1025-1026. ISSN 0009-2770.

ŠVECOVÁ, Milada - HORYCHOVÁ, Ilona. Modelové otázky k přijímací zkoušce z biologie. Praha: Peres, 2000, 165 s. ISBN 80-86360-07-5.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Nové programy pro vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. In: In: Science and technology education in new millenium. Praha: PERES, 2000, s. 234-238. ISBN 80-86360-14-8.

ŠPAČEK, Jan. Pošvatky (Plecoptera) Krkonoš. In: In: Sborník referátů z XII. limnologické konference. Olomouc: Česká limnologická společnost, 2000, s. 233-235. ISBN 80-244-0166-5.

BORŮVKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Renata - STOKLASA, Jan. Příručka k pedagogickým praxím. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2000, 44 s.

ŠVECOVÁ, Milada. Studium učitelství na univerzitních fakultách neučitelských. In: In: Vybrané kapitoly z vysokoškolské pedagogiky. Praha: UK PedF, 2000, s. 132-136. ISBN 80-86039-97-8.

ŠVECOVÁ, Milada. The Pilot Project as the Means of Environmental Education. In: In: Proceedings 12 th Regional Central European Conference IUAPPA and 4 th International Conference on Environmental Impact Assessment. Praha: ČZU, 2000, s. 125-125. ISBN 80-86257-22-3.

ČÍŽKOVÁ, Věra - MRÁČKOVÁ, Gabriela. Úlohy k ověřování výuky přírodopisu. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2000, 9 (4), 173-178. ISSN 1210-3349.

1999

ŠVECOVÁ, MiladaZvára KarelČížková Dana. Aktuální zdravotní stav dubů na hrázích rybníků v CHKO Třeboňsko. Výzkumná zpráva. Třeboň, 1999.

ŠVECOVÁ, Milada. Biologická ochrana dřevin. Rostlinolékaře. 1999, 10 (1), 24-26. ISSN 1211-3565.

ŠVECOVÁ, Milada. Biologie - učební předmět a vědní disciplína. In: In: XVII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV, 1999, s. 244-245. VVŠPV - Vysoká vojenská škola pozemního vojsky. ISBN 80-7231-035-6.

RŮŽKOVÁ, Ivana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Didaktické testy jako prostředek standardizace při výuce biologie. In: Biologické dni. Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999, s. 24-27. ISBN 80-8055-259-2.

ŠVECOVÁ, Milada. Environmentální výchova a vzdělávání v přípravě učitelů. In: In: Environmentální vzdělávání a výchova na VŠ připravujících učitele a výchovné pracovníky. Uherské Hradiště: OÚ, 1999, s. 64-65. OÚ- Referát ŽP.

ŠVECOVÁ, Milada. Environmentální výchova učitelů biologie. In: In: Biologické dni. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, 1999, s. 53-55. UMB Banská Bystrica. ISBN 80-8055-259-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra - RŮŽKOVÁ, Ivana. Evaluace biologického vzdělávánína základní škole. In: In: Biologické dni. Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999, s. 20-23. ISBN 80-8055-259-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Hodnocení výsledků vzdělávání v přírodopisu na základní škole. In: In: Hodnocení výsledků vzdělávání ve fyzice, chemii a přírodopisu na základní škole. Hradec Králové: MAFY, 1999, s. 35-36. ISBN 80-86148-27-0.

KOLÁŘOVÁ, Růžena - ROJKO, Milan - ČIPERA, Jan...et al. Chemie. In: In: Co by měl žák umět z fyziky, chemie a přírodopisu. Praha: Prometheus, 1999, s. 41-60. ISBN 80-7196-110-8.

ŠVECOVÁ, Milada - KLÍMOVÁ, Helena - ŘEZNÍČKOVÁ, Dana ...et al. Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů. Výzkumná zpráva. Praha, 1999.

ŠPAČEK, Jan. Jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera) dolního toku řeky Orlice. In: In: Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie 6. Pardubice: VČM, 1999, s. 129-132. ISBN 80-86046-33-4.

ŠVECOVÁ, Milada. Monitoring zdravotního stavu dubů a využití biopreparátu Ibefungin v intergrované ochraně dřevin v areálu parku ve Vlašimi. Výzkumná zpráva. Vlašim, 1999.

ČTRNÁCTOVÁ, Hana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Science teacher education in Czech Republic. In: In: Research in Science Education Past, Present and Futur. Kiel, SRN: E.S.E.R.A, 1999, s. 783-485.

ČÍŽKOVÁ, Věra - REISCHLOVÁ, Kateřina. Stanovení obtížnosti výkladového textu gymnaziálních učebnic biologie. In: In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: ČAPV, 1999, s. 400-406. ISBN 80-7041-531-2.

ŠVECOVÁ, Milada. Studitum učitelství na ostatních univerzitních katedrách. In: In: Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky. Praha: ÚVRŠ PedF UK, 1999, s. 137-140. UK PedF. ISBN 80-86039-97-8.

STOKLASA, Jan. Vytváření učitelských dovedností v biologii. In: In: Biologické dni. Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999, ISBN 80-8055-259-2.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Závěrečné zkoušky z biologie na středních školách ve Francii. Biologie-Chemie-Zeměpis. 1999, 8 (1), 21-23. ISSN 1210-3349.

1998

STOKLASA, Jan. Biologie a ekologie česky a mezinárodně. Biologie-Chemie-Zeměpis. 1998, 7 (5), 197-200. ISSN 1210-3349.

ŠVECOVÁ, Milada - TOBĚRNÁ, Věra. Botanika - vyšší rostliny. 1 vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 1998, 1 s. NATURA. ISBN 80-86034-28-3.

ČÍŽKOVÁ, Věra - RŮŽKOVÁ, Ivana - KOUBEK, Petr. Co by měl žák umět z přírodopisu.. In: Co by měl žák základní školy umět z fyziky, chemie a přírodopisu.. 1 vyd. Praha: Prometheus, 1998, s. 61-87. ISBN 80-7196-110-8.

RŮŽKOVÁ, Ivana - JANIŠOVÁ, Šárka - SCHMIDTOVÁ, Zuzana. Cvičebnice z genetiky.. 1 vyd. Praha: KUDBi, PřF UK, 1998, 75 s.

ŠVECOVÁ, Milada. Dřevokazné houby v praktickém cvičení.. Biologie-Chemie-Zeměpis. 1998, 7 (4), 154 - 156. ISSN 1210-3349.

ČÍŽKOVÁ, Věra - REISCHLOVÁ, Kateřina. Hodnocení učebnic a výzkum prováděný v oblasti učebnic přírodopisu a biologie na PřF.. In: Nové trendy ve vzdělávání učitelů přírodovědných oborů.. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 127-130. ISBN 80-7184-658-9.

ČÍŽKOVÁ, Věra. Hovoříme s pedagogy.. Živa. 1998, 46 (2), 21-21. ISSN 0044-4812.

ŠVECOVÁ, Milada. Monitoring zdravotního stavu dubů na modelových plochách v CHKO Třeboňsko.. In: ŠVECOVÁ, Milada. Sborník referátů z odborného semináře 'Vliv abiotických a biotických faktorů na zdravotní stav dřevin v mimolesní zeleni'. 1 vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998, s. 39-40. ISBN 80-02-01232-1.

ČÍŽKOVÁ, Věra - RŮŽKOVÁ, Ivana - KOUBEK, Petr. Návrh evaluačních kritérií přírodovědného vzdělávání v 6.-9. roč. ZŠ s ilustračními úlohami - přírodopis. Výzkumná zpráva. Praha, 1998.

JANDLOVÁ, Kateřina - STOKLASA, Jan. Proč a jak mají žáci poznávat přírodniny. In: Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 137 - 144. ISBN 80-7184-658-9.

RŮŽKOVÁ, Ivana - ČÍŽKOVÁ, Věra. Přínos diplomových prací posluchačů učitelství pro výzkum v oblasti didaktických testů.. In: Nové trendy ve vzdělávání učitelů přírodovědných oborů.. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 145-151. ISBN 80-7184-658-9.

ČÍŽKOVÁ, Věra - JANIŠOVÁ, Šárka - RŮŽKOVÁ, Ivana. Soubor testových otázek ze středoškolské biologie I.. Praha: KUDBi, PřF UK, 1998, 51 s.

RŮŽKOVÁ, Ivana - JANIŠOVÁ, Šárka - ČÍŽKOVÁ, Věra. Soubor testových otázek ze středoškolské biologie II.. 1 vyd. Praha: KUDBi,PřF UK, 1998, 56 s.

BIČÍK, Ivan - ČÍŽKOVÁ, Věra - ČTRNÁCTOVÁ, Hana...et al. Současnost a perspektiva přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě UK. In: Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. 1 vyd. Praha: Karolinum - Nakladatelství UK, 1998, s. 46-50. ISBN 80-7184-658-9.

KOLÁŘOVÁ, Růžena - ČIPERA, Jan - BANÝR, Jiří...et al. Standardy výuky chemie. In: Co by měl žák umět z fyziky, chemie a přírodopisu na základní škole. 1 vyd. Praha: Prometheus, 1998, s. 41-61. ISBN 80-7196-110-8.

STOKLASA, Jan. Technika analýzy průběhu vyučovacích hodin na školách. In: Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 103 - 106. ISBN 80-7184-658-9.

ŠVECOVÁ, Milada - ČÍŽKOVÁ, Dana - VESELÝ, Dáša. Vliv mykoparazita Pythium oligandrum Drechsler na druhy hub rodu Ceratocystis s.l.. 1998. ISSN 0024-1105.

ŠVECOVÁ, Milada. Význam a možnosti dalšího vzdělávání učitelů.. In: Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. 1 vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998, s. 92-95. ISBN 80-7184-658-9.

do 1997

Přesné záznamy chybí (byly zničeny při požáru Alexandrijské knihovny).

Akce dokumentů