E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Seznam doktorských studentů katedry parazitologie

Výzkumné skupiny

Na katedře parazitologie probíhá výzkum v několika samostatných výzkumných skupinách. Jejich seznam naleznete zde.

Oborová rada parazitologie

Předseda:

doc. Jan Votýpka, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7, 128 44 Praha 2; tel.: 221 951 826; e-mail: jan.votypka@natur.cuni.cz

Členové (v abecedním pořadí):

Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7 / BIOCEV, Praha; e-mail: pavel.dolezal@natur.cuni.cz

doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7 / BIOCEV, Praha; e-mail: vladimir.hampl@natur.cuni.cz

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7, Praha; e-mail: petrhorak@petrhorak.eu

doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7 / BIOCEV, Praha; e-mail: ivan.hrdy@natur.cuni.cz

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity; Branišovská 31, České Budějovice; e-mail: vacatko@paru.cas.cz

doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR; Branišovská 31, České Budějovice; e-mail: krtek@paru.cas.cz

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Ústav patologické morfologie a parazitologie, Fakulta veterinárního lékařství, VFU; Palackého 1-3, Brno; e-mail: modryd@vfu.cz

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VUVeL); Hudcova 296/70, Brno; e-mail: ruzekd@paru.cas.cz; ruzek@vri.cz

MUDr., RNDr. František Stejskal, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; Studničkova 7, Praha; e-mail: fstej@lf1.cuni.cz

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7 / BIOCEV, Praha 2; e-mail: tachezy@natur.cuni.cz

prof. RNDr. Petr Volf, CSc. Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Viničná 7, Praha; e-mail: volf@cesnet.cz

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR; Branišovská 31, České Budějovice; e-mail: azikova@paru.cas.cz

Dokumenty

Instrukce pro doktorandy a školitele

 

Disertační práce a obhajoba

 • Některé formální doporučení psaní disertační práce jsou obdobná jako v případě DP - viz zde.
 • Doporučení jak se vyhnout plagiatorství naleznete zde.
 • Doporučený čas prezentace je 30-45 min. Formát prezentace: Viničná (4:3), Biocev (4:3 nebo 16:9). Jazyk prezentace: předpokládá se, že bude stejný, jako jazyk v němž je práce sepsána (pokud plánujete prezentovat v jiném jazyce než je jazyk práce, domluvte se včas s předsedou příslušné komise).

  Užitečné odkazy

  Platforma doktorského studia UK

  Fakultní stránky doktorského studia

  Informace o zveřejňování prací

  Doktorské studium biomedicíně

   

 • Akce dokumentů