E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeská parazitologická společnost

Česká parazitologická společnost (www.parazitologie.eu) je zapsaný spolek, jehož účelem je:

  • podpora rozvoje parazitologie,
  • sdružování odborníků v oboru parazitologie včetně zajišťování jejich informovanosti o dění v oboru,
  • zprostředkování výměny zkušeností a zvyšování odborné úrovně členů spolku a 
  • zastupování české parazitologie v českých i mezinárodních společnostech obdobného zaměření. 

Členové spolku se věnují parazitologii v rámci základního i aplikovaného výzkumu, na univerzitách, v hygienické službě, v humánně i veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích a na mnoha dalších místech, kde je potřebná znalost parazitů. 

 

Aktuální informace o činnosti České parazitologické společnosti najdete na jejím webu, ale také na Facebooku či Twitteru.

Akce dokumentů