E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Katedra parazitologie PřF UK primárně zajišťuje navazující magisterské a doktorské studium parazitologie. V rámci ostatních oborů studovaných na PřF UK má tato disciplína specifické postavení díky velmi širokému výzkumnému záběru. Obor je charakteristický svou komplexností a interdisciplinárním přístupem ke studované problematice. Ekologie a klasická zoologie se v něm prolínají s vyspělou technologií moderních oborů molekulární a buněčné biologie, fyziologie, imunologie a biochemie. Současně studium parazitologie přináší důležité poznatky pro lékařství a veterinářství. 

Výzkum je zaměřen mimo jiné na studium vlivu různých chemických látek na lidské parazity, význam buněčných membrán, organel, buněk a tkání parazitů pro adaptace na parazitický způsob života či na objasnění molekulárních mechanismů vzájemného vztahu mezi nebezpečnými lidskými parazity a jejich hostiteli. Parazitologové rovněž hledají nové druhy cizopasníků a přenašečů, mezi nimiž jsou i organismy přímo ohrožující zdraví člověka. Zaměstnanci i studenti katedry se též podílejí na výzkumu epidemií a epizootií parazitárních onemocnění u nás i ve světě a za parazity volně žijících i domácích živočichů pravidelně vyjíždějí do českých, moravských i zahraničních lokalit. Více informací o výzkumném zaměření našich týmů najdete v sekci Věda a výzkum

Pracoviště katedry se nacházejí: v areálu Biologické sekce PřF UK v centru Prahy (Viničná 7) a v Biotechnologickém a biomedicínském centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy (= BIOCEV) ve Vestci (Průmyslová 595). 

 

Z historie katedry

logo parazitologieParazitologické oddělení založené profesorem Otto Jírovcem v roce 1938 navázalo na bohatou českou tradici parazitologicky orientované zoologie, proslulé pracemi F. Vejdovského, B. Němce, A. Mrázka, J. Hahna, V. Breindla, J. Komárka a K. Schaferny. Ačkoli byl zoologicky zaměřený výzkum nadále rozvíjen, prof. Jírovec vtiskl pracovišti nový směr, který uplatňuje teoretické poznatky parazitologie v oblasti veterinární a především humánní medicíny. Světově proslulé práce pojednávající o původcích závažných onemocnění (např. vaginální trichomonózy, pneumocystózy, toxoplasmózy, leptospirózy), které vznikly na parazitologickém pracovišti PřF UK, potvrdily opodstatněnost této koncepce.Parazitologické oddělení fungovalo nejprve jako součást katedry ekologické zoologie (od roku 1953 pod vedením prof. Jírovce), od r. 1960 pak bylo součástí katedry parazitologie a hydrobiologie. Samostatná katedra parazitologie vznikla v roce 2004. 

Akce dokumentů