E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Základní informace o katedře parazitologie PřF UK

logo parazitologie

Katedra parazitologie zajišťuje navazující magisterské a doktorské studium parazitologie. V rámci ostatních oborů studovaných na Přírodovědecké fakultě UK má parazitologie specifické postavení díky svému velmi širokému výzkumnému záběru. Je charakteristická svou komplexností a mezioborovým přístupem ke studované problematice. Prolíná se v ní ekologie a klasická zoologie s vyspělou technologií moderních oborů molekulární biologie a biochemie a její studium přináší důležité poznatky pro lékařství a veterinářství. Pracovníci a studenti naší katedry se podílejí na mnoha významných projektech a spolupracují s obdobnými pracovišti na celém světě. Podílíme se například na studiu vlivu různých chemických látek na lidské parazity (nezbytný předpoklad pro vývoj nových léků pro léčbu nemocných) nebo na objasnění vzájemného vztahu mezi nebezpečnými lidskými parazity a jejich přenašeči (možné využití v biologickém boji a k potlačení výskytu život ohrožujících parazitů). S využitím nejnovějších poznatků molekulární biologie pronikáme stále hlouběji do záhadného světa molekul, které rozhodují o působení parazitů na své hostitele. Pro ty zájemce o studium na naší katedře, kteří dávají přednost práci v terénu, budou zajímavé informace o našich dalších tuzemských i zahraničních aktivitách. V poslední době jsme nalezli a popsali několik nových, dosud neznámých druhů parazitů, mezi nimiž je i jedna motolice, která ohrožuje zdraví člověka. Podílíme se též na výzkumu epidemií lidských parazitárních onemocnění v Turecku, Izraeli, Islandu. Za parazity volně žijících živočichů pravidelně vyjíždíme do českých, moravských i zahraničních luhů, hájů a rybníků. Z předcházejícího bohatého výčtu našich výzkumných a studijních projektů je zřejmé, že v současné době je možné na Katedře parazitologie PřF UK studovat několik základních směrů. Své uplatnění zde může najít kdokoliv, ať se již zajímá o molekulární biologii, biochemii, fyziologii, imunologii, buněčnou biologii, taxonomii, morfologii či ekologii.

 

Z historie katedry

Parazitologické oddělení založené profesorem Jírovcem v roce 1938 navázalo na bohatou českou tradici parazitologicky orientované zoologie, proslulé pracemi F. Vejdovského, B. Němce, A. Mrázka, J. Hahna, V. Breindla, J. Komárka a K. Schaferny. Zoologicky zaměřený výzkum byl nadále rozvíjen, profesor Jírovec však vtiskl pracovišti nový směr, uplatňující teoretické poznatky parazitologie v oblasti veterinární a především humánní medicíny. Světově proslulé práce pojednávající o původcích závažných onemocnění (vaginální trichomonóza, pneumocystóza, toxoplasmóza, leptospiróza), které vznikly na parazitologickém pracovišti Přírodovědecké fakulty, potvrdily opodstatněnost této koncepce. Parazitologické oddělení fungovalo nejprve jako součást katedry ekologické zoologie (od roku 1953 pod vedením prof. O. Jírovce) posléze (od r. 1960) jaka součást katedry parazitologie a hydrobiologie. Jako samostatná katedra funguje od 1. 3. 2004.

 

O zakladateli moderní parazitologie v českých zemích Prof. O. Jírovci se více dozvíte zde.

Prohlédnout si můžete též poster naší katedry nebo letáček (přední a zadní stranu).

Též můžete navštívit stránky České parazitologické společnosti.

Akce dokumentů