E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Základní informace o katedře parazitologie PřF UK

logo parazitologie

Katedra parazitologie PřF UK zajišťuje magisterské a doktorské studium parazitologie. V rámci ostatních oborů studovaných na PřF UK má tato disciplína specifické postavení díky velmi širokému výzkumnému záběru. Obor je charakteristický svou komplexností a interdisciplinárním přístupem ke studované problematice. Ekologie a klasická zoologie se v něm prolínají s vyspělou technologií moderních oborů molekulární a buněčné biologie, fyziologie, imunologie a biochemie, současně studium parazitologie přináší důležité poznatky pro lékařství a veterinářství. Výzkum je zaměřen mimo jiné na studium vlivu různých chemických látek na lidské parazity, význam buněčných membrán, organel, buněk a tkání parazitů pro adaptace na parazitický způsob života či na objasnění molekulárních mechanismů vzájemného vztahu mezi nebezpečnými lidskými parazity a jejich hostiteli. Parazitologové rovněž hledají nové druhů cizopasníků a přenašečů, mezi nimiž jsou i organismy přímo ohrožující zdraví člověka. Zaměstnanci i studenti katedry se též podílejí na výzkumu epidemií a epizootií parazitárních onemocnění u nás i ve světě, a za parazity volně žijících i domácích živočichů pravidelně vyjíždějí do českých, moravských i zahraničních lokalit.

            Parazitologické oddělení založené profesorem Jírovcem v roce 1938 navázalo na bohatou českou tradici parazitologicky orientované zoologie, proslulé pracemi F. Vejdovského, B. Němce, A. Mrázka, J. Hahna, V. Breindla, J. Komárka a K. Schaferny. Ačkoli byl zoologicky zaměřený výzkum nadále rozvíjen, profesor Jírovec vtiskl pracovišti nový směr, který uplatňuje teoretické poznatky parazitologie v oblasti veterinární a především humánní medicíny. Světově proslulé práce pojednávající o původcích závažných onemocnění (např. vaginální trichomonózy, pneumocystózy, toxoplasmózy, leptospirózy), které vznikly na parazitologickém pracovišti PřF UK, potvrdily opodstatněnost této koncepce. Parazitologické oddělení fungovalo nejprve jako součást katedry ekologické zoologie (od roku 1953 pod vedením Prof. O. Jírovce), od r. 1960 pak bylo součástí katedry parazitologie a hydrobiologie. Samostatná katedra parazitologie vznikla v roce 2004.

 

O zakladateli moderní parazitologie v českých zemích Prof. O. Jírovci se více dozvíte zde.

Prohlédnout si můžete též poster naší katedry nebo letáček (přední a zadní stranu).

Též můžete navštívit stránky České parazitologické společnosti.

Poradenství, diagnostika a osvěta týkající se parazitů.

Akce dokumentů