E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají vždy v úterý od 15:00 v PARA posluchárně (Viničná 7, 1. suterén).

 

Zimní semestr 2022

4. 10. Lousy and wormy tales: the search for sympatric speciation in host-specific parasites
Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D., Institute of Parasitology, Biology Centre CAS & Faculty of Science, University of South Bohemia (in English)

11. 10. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 2. ROČNÍKU N-PARA STUDIA
Bc. Doležalová Taťána: „Metabolismus mědi u Acanthamoeba castellanii
Bc. Procházka Jan: „Molekulární determinace motolic čeledi Schistosomatidae způsobujících
cerkáriovou dermatitidu“
Bc . Dvořáková Barbora: „Charakterizace imunitní odpovědi hostitele proti slinám flebotomů“

18. 10. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 2. ROČNÍKU N-PARA STUDIA
Bc. Ondřej Vosála: „Vliv amyloidu beta na viabilitu vybraných neuropatogenů v kontextu infekční hypotézy vzniku Alzheimerovy nemoci“
Bc. Aneta Čadková: „Vliv lipofilního kationtu na toxicitu fosfoniových solí u parazitických protist“
Bc. Johánková Alžběta: „Charakterizace faktorů biogeneze endoplazmatického retikula u Giardia
intestinalis

25. 10. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIPLOMOVÝCH PRACÍ STUDENTŮ 2. ROČNÍKU N-PARA STUDIA
Bc. Grežová Lenka: „Leucocytozoon u pěvců se zaměřením na sýkory (Parus s. l.)“
Bc. Hořejší Jakub: „Krysy obecné (Rattus rattus) a pestrušky písečné (Lagurus lagurus) jako
hostitelé Leishmania major a Leishmania turanica
Bc. Kadlecová Anna: „Krevní paraziti rákosníků“
Bc. Bruno Sandner: „Metabolismus mědi u Trypanosoma brucei

1. 11. SEMINÁŘ K PROJEKTU UNCE
Mgr. Martin Benda, Ph.D.: Fe-S clusters assembly in Giardia intestinalis
RNDr. Jan Mach, Ph.D.: Mouse as a model organism for parasitic protist infection

8. 11. Vlasovka slezová (Haemonchus contortus) – modelový organismus pro studium lékové rezistence a potenciálních anthelmintik
PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova Univerzita

15. 11. Update on emerging leishmaniasis in Thailand
Prof. Padet Siriyasatien, MD, Ph.D., Vector Biology and Vector Borne Disease Research Unit, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (in English)

22. 11. Identification of elusive sequence-specific promoters driving polycistronic transcription of protein-coding genes in African trypanosomes
Prof. Miguel Navarro, Institute of Parasitology and Biomedicine "López-Neyra", Spain (in English

29. 11. Using expansion microscopy to study cellular architecture of kinetoplastid parasites
Mgr. Vladimír Varga, Ph.D., Laboratory of Cell Motility, Institute of Molecular Genetics, Academy
of Sciences of the Czech Republic

6. 12. Omnis contra omnes – How can ticks overcome host adaptive immunity activated by other ticks?
RNDr. Jiří Černý, PhD., Centre for Infectious Animal Diseases, Faculty of Tropical AgriSciences,
Czech University of Life Sciences Prague

13. 12. PŘEDSTAVENÍ NOVĚ ZADANÝCH PRACÍ – STUDENTI 1. ROČNÍKU N-PARA

20. 12. Téma bude upřesněno, příp. seminář odpadne

27. 12. Seminář není

3. 1. PŘEDSTAVENÍ NOVĚ ZADANÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 


Informace pro studenty - délka prezentací:

  • Referáty o stavu DP: 10 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • Představení témat BP: 5 minut
  • Představení témat DP: 5-10 minut + diskuze

Akce dokumentů