E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají v úterý od 15:00 v PARA posluchárně (Viničná 7, 1. suterén).

 

Informace k semináři najdete v Moodlu: Odborný seminář oboru Parazitologie.

Odkaz pro živé přenosy (v případě distanční formy): https://meet.google.com/ysn-gegj-exp

 

Zimní semestr 2021

5. 10. 2012 Lékařská parazitologie
Seminář v Lékařském domě (Sokolská 490/31, Praha 2)
Začátek ve 13:30, konec cca v 16:30

12. 10. 2021 Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku N-PARA studia
Bc. Vacková Tereza: „Vliv abiotických faktorů na prachové roztoče Dermatophagoides farinae a Dermatophagoides pteronyssinus
Bc. Poloprutská Klára: „Trypanosomy obojživelníků: výskyt, vývoj  a přenos“
Bc. Valsová Iveta: „Trypanosomy hlodavců: výskyt, vývoj  a přenos“

19. 10. 2021 Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku N-PARA studia
Bc. Stejskalová Markéta: „Vývoj bakterií rodu Asaia ve flebotomech a jejich vliv na přenos leishmanií“
Bc. Rehbergerová Markéta (3. ročník): "Vývoj Toscana viru ve flebotomech"
Bc. Pařízková Kamila: „Parazitičtí prvoci včel a jejich interakce s polutanty“

26. 10. 2021 Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku N-PARA studia
Bc. Pastyříková Aneta: „Molekulární charakterizace faktorů účastnících se tvorby cystové stěny Giardia intestinalis
Bc. Havelka Michal: „Komparativní studium kmenů Trichomonas vaginalis s různou mírou rezistence k metronidazolu“
Bc. Wernerová Klára: „Selektivní screening antiparazitárních látek“

2. 11. 2021 Schistosomes on the Baltic coast [in English]
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK)

9. 11. 2021 Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku N-PARA studia
Bc. Revalová Alena: „Imunitní odpověď v kůži obratlovců infikovaných ptačími schistosomami“
Bc. Tymich Alexandr: „Funkční charakterizace vybraných Kunitz proteinů Eudiplozoon nipponicum
Bc. Bačíková Dominika (3. ročník): „Srovnání vývoje leishmanií podrodu Mundinia ve flebotomech (Diptera: Psychodidae) a tiplících (Diptera: Ceratopogonidae)"

16. 11. 2021 Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku N-PARA studia
Bc. Plíva Jan: „Oxidativní stres u Acanthamoeba castellanii
Bc. Šimáčková Aneta: „Role železa ve virulenci Acanthamoeba castellanii
Bc. Krejbichová Lucie: „Metabolismus železa u parazitické améby Acanthamoeba castellanii
Bc. Vajs Vojtěch: „Larvy tasemnic a nádory: charakterizace vývoje v myších a úloha vybraných imunitních faktorů“

23. 11. 2021 Zvaná přednáška (téma bude upředněno)  [in English]
Dr. Isabelle Louradour (Institut Pasteur Paris)

30. 11. 2021 Představení nově zadaných prací – bakalářští studenti

7. 12. 2021 Představení nově zadaných prací – studenti 1. ročníku N-PARA

14. 12. 2021 Představení nově zadaných prací – studenti 1. ročníku N-PARA

21. 12. 2021 - seminář se nekoná

4. 1. 2022 Seminář k projektu UNCE

 


Informace pro studenty - délka prezentací:

  • Referáty o stavu DP: 10 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • Představení témat BP: 5 minut
  • Představení témat DP: 5-10 minut + diskuze

Pro PARA posluchárnu se doporučuje formát snímků v prezentaci s poměrem stran 4:3. Pro prezentaci v seminární místnosti BIOCEVU je vhodnější formát 16:9.

Akce dokumentů