E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Semináře katedry

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají v úterý od 15:00 v PARA posluchárně (Viničná 7, 1. suterén).

 

Zimní semestr 2019

01. 10. Seminář se nekoná.

08. 10. Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku NPARA*
Bc. Anna Brotánková: Trypanosomy skupiny T. theileri u kopytníků v České republice
Bc. Barbora Chalupová: Haemoproteus u pěvců: prevalence a dynamika infekce
Bc. Vít Dohnálek: Evoluce importu proteinů do mitochondrií

15.10. O štěnicích (společný seminář s katedrou zoologie)
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

22. 10. Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku NPARA*
Bc. Ida Hanušniaková: Leishmaniózy Alžírska a Maroka - prenášači a rezervoároví hostitelia
Bc. Manfred Schreiber: Vliv tkáňových helmintů na rozvoj nádorových onemocnění v modelových organismech

29. 10. Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku NPARA*
Bc. Ronald Malych: Proteins interacting with oxygen and its reactive species in Naegleria gruberi
Bc. Irena Parohová: Parazitem indukovaná apoptóza u obratlovců infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti
Bc. Alexandra Satrapová: Charakterizace proteinů polární trubice mikrosporidií

05. 11. Infekce v těhotenství (začátek ve 13:30)
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2
Program semináře bude zveřejněn na www.infekce.cz

12. 11. Referáty o průběhu diplomových prací studentů 2. ročníku NPARA*
Bc. Anna Krylová: Využití metody phage display při zkoumání povrchových antigenů Leishmania mexicana
Bc. Kristýna Glanzová: Role enzymů v životním cyklu leishmanií
Bc. Marie Zelená: Functional study of the SUF pathway in the cell of Monocercomonoides exilis and Paratrimastix pyriformis

19. 11. New tricks for an old drug: A repurposing approach to find new cures for neglected protist pathogens
Martin Zoltner, Ph.D. (Katedra parazitogie PřF UK, BIOCEV)

26. 11. New insights into feeding behavior, fitness, and microbial ecology of the lone star tick,
Amblyomma americanum

Prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. (Department of Pathology and Parasitology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, CEITEC)

03. 12. Seminář k projektu UNCE
RNDr. Jan Mach, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Low-throughput drug screening of high-throughput parasitic protists
RNDr. Petr Rada, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK, BIOCEV): Investigation of the secretory pathway in Trichomonas vaginalis argues against moonlighting function of hydrogenosomal enzymes

10. 12. Představení nově zadaných bakalářských prací*

17. 12. Představení diplomových projektů studentů 1. ročníku NPARA*
Místo konání: BIOCEV

07. 01. Představení diplomových projektů studentů 1. ročníku NPARA*

 


Informace pro studenty - délka prezentací:

  • Referáty o stavu DP: 10 minut prezentace + 10 minut diskuze
  • Představení témat BP: 5 minut
  • Představení témat DP: 5-10 minut + diskuze

(Pro PARA posluchárnu se doporučuje formát snímků v prezentaci s poměrem stran 4:3. Pro prezentaci v seminární místnosti BIOCEVU je vhodnější formát 16:9.)

Akce dokumentů