E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají vždy v úterý od 15:00 v PARA posluchárně (Viničná 7, 1. suterén).

 

Letní semestr 2024

 

20. 2. REFERÁTY O PRŮBĚHU PRACÍ STUDENTŮ 3. ROČNÍKU PGS
Iva Hammerbauerová (Jan Votýpka): Rezervoároví hostitelé a přenašeči bartonelóz / Bartonelloses, their reservoirs and vectors
Lukáš Konečný (Jan Dvořák): Úloha vaječných venom allergen-like proteinů v průběhu infekce parazitem Schistosoma mansoni / Role of eggs specific venom allergen-like proteins during the infection with Schistosoma mansoni

27. 2.  REFERÁTY O PRŮBĚHU PRACÍ STUDENTŮ 3. ROČNÍKU PGS
Ashwin Kumar Saravana Bhavan Venkatachalam (Milena Svobodová): Lankesterelly a ostatní krevní prvoci sýkor / Lankesterella and the others: blood parasites of Paridae
Anežka Konupková (Vladimír Hampl, Lucia Tomečková,): Ve stínu fotosyntézy: Aspekty biologie plastidu u Euglenida / Overshadowed by photosynthesis: Aspects of plastid biology in Euglenida

5. 3. Vojtěch Žárský (Laboratory of protist genomics and evolution, University of Ostrava)
Contrasting outcomes of genome reduction in mikrocytids and microsporidians

12. 3. Vojtěch Baláž (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
Batrachochytrium dendrobatidis - od enigmatického po modelový organismus

19. 3. Miloslav Jirků (Laboratoř evoluční parazitologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR)
On drugs and dung: how antiparasitics disrupt grazing ecosystems

26. 3. Jiří Sádlo (Botanický ústav AV ČR)
Parazitismus z jiné říše: kytka kytce příživníkem

2. 4. Jaroslav Vadlejch (Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU)
Anthelmintická rezistence jako hrozba pro udržitelný chov zvířat v lidské péči

9. 4. Barbora Pafčo (Ústav biologie obratlovců, AV ČR)
Téma bude upřesněno

16. 4. Daniel Sojka (Laboratoř molekulární biologie klíšťat, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR)
Téma bude upřesněno

 23. 4. Přesouvá se na PÁTEK 26. 4. Roland Lill (Center for Synthetic Microbiology, Institute of Cytobiology, University of Marburg)
Biogenesis of iron-sulfur proteins in eukaryotes: Mitochondria, Mitosomes, Mechanisms and Maladies

30. 4. Jírovcovy protozoologické dny - seminář NENÍ

7. 5. Helmintologické dny - seminář NENÍ

14. 5. SEMINÁŘ K PROJEKTU UNCE
Barbora Vojtková: téma bude upřesněno
Roman Leontovyč: téma bude upřesněno

21. 5. Pavel Hyršl / Pavel Dobeš (Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav experimentální biologie MUNI SCI)
Vliv parazitace kleštíkem včelím (Varroa destructor) na fyziologii a imunitu včely medonosné

 

Akce dokumentů