E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky a cvičení

Odkazy na sylaby a studijní materiály k jednotlivým přednáškám a cvičením

ROZVRH PARAZITOLOGICKÉ POSLUCHÁRNY

SEMINÁŘE (MB160S24 - MB160S27) - Kolářová (úterý od 15:00; Parazitologická posluchárna, pokud není uvedeno jinak)

Níže naleznete seznam jednotlivých přednášek a cvičení zajišťovaných katedrou parazitologie.

K jednotlivým předmětům též naleznete odkazy na stránky, kde se nacházejí jednotlivé přednášky ve formě pdf souborů a další výukové materiály včetně internetových odkazů, videí, audio souborů atd.

Zimní semestr

Základy parazitologie (MB160P25) - Votýpka - výukové materiály

Základy parazitologie pro učitele (MB160P64) - Votýpka - výukové materiály

Základy parazitologie - CVIČENÍ (MB160C25) - Votýpka, Dvořák, Kolářová, Kratochvílová, Spitzová, Bulantová - výukové materiály

Parasitology (MB160P66) - Horák - výukové materiály

Mikroskopická technika - Hampl, Sacherová, Soukup - výukové materiály

Terénní kurz z parazitologie ryb - Mikeš, Votýpka - fotofokumentace

Field Course in Fish Parasitology for Erasmus Students - Mikeš, Votýpka - photodocumentation

Biologie helmintů - Horák - výukové materiály

Helmintologické praktikum - Mikeš

Parazitologické laboratorní techniky - Hrdý

Molekulární biologie parazitů - Tachezy, Doležal
obroční přednáška v roce 14/15 běží

Buněčné a molekulární interakce mezi parazitem a hostitelem - Kulda, Mikeš
jen pro doktorandy, v roce 14/15 běží

Epidemiologie parazitárních nákaz - Kodym
obroční přednáška v roce 14/15 běží

Computational genomics - Tachezy, Van Ranst
týden na konci zimního semestru

ProtistologieHampl, Čepička, Škaloud - výukové materiály multimediální

Cvičení z protistologie - Hampl, Čepička, Škaloud - výukové materiály multimediální

Imunologie parazitárních nákaz - Kolářová
obroční přednáška v roce 17/18 neběží

Biochemie parazitů - Hrdý
obroční přednáška v roce 14/15 neběží

Praktikum z biochemie parazitů - Hrdý
turnusově po přednáškách

Letní semestr

Obecná parazitologieHorák, Volf, Doležalvýukové materiály

Obecna parazitologie pro ucitele - Mikeš, Dvořák

Lékařská entomologie - Volf - výukové materiály

Praktikum z lékařské entomologie - Votýpka - výukové materiály

Biologie parazitických prvoků - Tachezy

Protozoologické praktikum - Kulda, Hampl - výukové materiály

Obecná protistologie - Hampl, Čepička - výukové materiály multimediální

Molekulární taxonomie - Hampl - výukové materiály

Molekulární taxonomie cvičeníHampl - výukové materiály

Patologie parazitárních nákaz - Dyková
obroční přednáška v roce 14/15 běží

Diagnostika a terapie parazitárních nákaz - Nohýnková
turnusově (1týden), termín zatím není stanoven

Histologie - Vagnerová

Terénní parazitologie I - Votýpka - fotofokumentace

1 týden v červnu na terénní stanici RUDA

Terénní parazitologie II - Votýpka - fotofokumentace
2 týdny v létě v zahraničí

Protistologický "journal club" - Hampl - zimní a letní semestr

Akce dokumentů