E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Profil absolventa

Absolventi se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu v parazitologii či příbuzných disciplínách (buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, zoologie), na vysokých školách a ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích. Zapojení studentů do mezinárodních projektů umožňuje jejich uplatnění na zahraničních pracovištích. Absolvent magisterského oboru "Parazitologie" má ucelené znalosti o parazitárních organismech (parazitická protista, helminti a členovci), především o jejich morfologii, ekologii, systematickém zařazení, molekulární biologii, biochemii a fyziologii, patogenitě, epidemiologii a diagnostice.

 

Náplň studia

Studium propojuje klasické (popisné) a moderní (experimentální) přístupy s důrazem na interakce parazit-hostitel na molekulární úrovni. Velký důraz je kladen nejen na klasické přednášky, ale i na absolvování náročných praktických cvičení jak v laboratořích, tak v terénu, a to i v zahraničí. Seberealizaci při studiu parazitologie naleznou i studenti se silným zájmem o další biologické disciplíny - entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii, dokonce i bioinformatiku a další. Magisterské diplomové práce jsou realizovány pod vedením respektovaných vědeckých osobností v některém ze zavedených parazitologických výzkumných týmů.

 

Přijímací zkoušky (okruhy otázek pro přijímací řízení)

Hloubka znalostí v rozsahu bakalářských přednášek Základy parazitologie a Obecná parazitologie:

 • Stavba eukaryotické buňky, buněčné organely (jádro, Golgi, endoplasmatické retikulum, mitochondrie), pohyb buněk, dělení
 • Parazit, parazitický prvok, protist, protozoon, přehled hlavních skupin prvoků
 • Původci onemocnění člověka, které působí parazitičtí prvoci v ČR (např. trichomonády, Toxoplasma gondii)
 • Parazitičtí prvoci přenášení hmyzem - původci malárie, spavé nemoci, Chagasovy nemoci, leishmaniozy
 • Střevní infekce, střevni bičíkovci (Giardia intestinalis, trichomonády), parazitické améby (Entamoeba histolytica)
 • Původci veterinárně významných onemocnění (Tritrichomonas foetus, Histomonas meleagridis)
 • Přehled hlavních skupin helmintů (červů); základní odlišnosti v jejich morfologii a životních cyklech
 • Motolice (Trematoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější motolice (Fasciola, Paragonimus, Dicrocoelium, schistosomy)
 • Monogenea: základní stavba těla, životní cyklus, význam monogeneí jako patogenů zvířat.
 • Tasemnice (Cestoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější tasemnice (Diphyllobothrium, Hymenolepis, Taenia saginata a T. solium, Echinococcus)
 • Hlístice (Nematoda): základní stavba těla, spektrum životních cyklů, nejznámější hlístice (Ascaris, Enterobius, Strongyloides, Ancylostoma, Trichinella, filárie)
 • Průnik schistosom do definitivních hostitelů, přehled mechanismů umožňujících přežití schistosom v přítomnosti imunitního systému obratlovců
 • Vliv helmintů na hormonální systém mezihostitelů: Trichobilharzia, Taenia crassiceps, Spirometra
 • Krevsající hmyz: nejdůležitější skupiny (řády) s parazitickými zástupci a srovnání jejich životního cyklu
 • Parazitičtí dvoukřídlí (Diptera) a rozdíly v typu potravy  u různých skupin (čeledí) a vývojových stadií
 • Virová a bakteriální onemocnění přenášená klíšťaty
 • Virová a bakteriální onemocnění přenášená komáry
 • Význam vší a blech v humánní a veterinární medicíně
 • Jak paraziti ovlivňují své přenašeče a hostitele
 • Vliv slin přenašeče na přenos infekčních onemocnění

 

Státní závěrečná zkouška

 • Část SZ1: Obhajoba diplomové práce
 • Část SZ2: Parazitologie (ústní zkouška)

 

SZ1: Diplomová práce

 • Doporučení jak psát DP naleznete zde.
 • Doporučení jak má vypadat titulní strana práce naleznete zde.
 • Doporučení jak se vyhnout plagiatorství naleznete zde.
 • Závazný čas prezentace je 20-30 min. Formát prezentace: Viničná (4:3), Biocev (4:3 nebo 16:9). Jazyk prezentace: předpokládá se, že bude stejný, jako jazyk v němž je práce sepsána (pokud plánujete prezentovat v jiném jazyce než je jazyk práce, domluvte se včas s předsedou příslušné komise). Doporučení jak NEmá vypadat vaše prezentace naleznete zde.
 • Doporučení jak PREZENTOVAT naleznete zde.
 • Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování DP naleznete zde.

 

SZ2: Ústní zkouška (tématické okruhy)

 • TO1: Parazitičtí prvoci
 • TO2: Helmintologie
 • TO3: Lékařská entomologie
 • TO4: Volitelný výběr z následující nabídky:
  • Zoologie obratlovců se zaměřením na parazitární organismy
  • Zoologie bezobratlých se zaměřením na parazitární organismy
  • Evoluce a taxonomie se zaměřením na parazitární organismy
  • Ekologie se zaměřrením na parazitární organismy
  • Diagnostika, terapie a epidemiologie se zaměřením na parazitární organismy
  • Mikrobiologie se zaměřením na parazitární organismy
  • Protistologie
  • Imunologie se zaměřením na parazitární organismy
  • Molekulární biologie se zaměřením na parazitární organismy
  • Buněčná biologie se zaměřením na parazitární organismy
  • Biochemie se zaměřením na parazitární organismy

Akce dokumentů