E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

kurz PARAZITOLOGIE


zimní semestr 2018
pondělí 16:00 – 17:30, učebna B8 (mikrobiologie), Viničná 5, přízemí vpravo
přednášejí pracovníci katedry parazitologie PřF UK

Sylabus a výukové materiály

Akce dokumentů