E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnanci a pedagogové

 

Katedra v databázi WhoIS: https://is.cuni.cz/webapps/id/1344752170243371

 

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. tel.: 32587 3911 (Biocev)
Zástupce vedoucího katedry: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.  tel.: 22195 1823
Tajemník katedry: Mgr. Lenka Hlubinková tel.: 22195 1820
Studijní poradce: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D. tel.: 22195 1816
     
Sekretariát - Viničná: Mgr. Lenka Hlubinková
Lenka Krejčiříková
tel.: 22195 1820
Sekretariát - Biocev: Mgr. Jana Poláková  tel.: 32587 3959
Studijní poradce: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. tel.: 22195 1819
Informace pro média: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. tel.: 22195 1826
     

Profesoři

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.   tel.: 22195 1823 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Funkční morfologie helmintů, motolice, cerkáriová dermatitida, ptačí schistosomy (životní cykly, interakce parazit-hostitel), tasemnice a jejich potenciál inhibovat rozvoj nádorů.
         
Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.   tel: 32587 3908, 22195 1811 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Buněčná a molekulární biologie parazitických prvoků, metabolismus železa u trichomonád, biochemie a fyziologie hydrogenosomu.
         
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.   tel.: 22195 1815 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Vztahy mezi vektorem a parazitem na modelech krevsajících dvoukřídlých (Phlebotomus/Leishmania).
       

Docenti

Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.   tel.: 32587 3911, 22195 1074 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Fylogeneze eukaryot, evoluce anaerobů, laterální genový přenos, taxonomie a fylogeneze  parabasalidů a oxymonád.
         
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.   tel.: 32587 3912, 22195 1811 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Biochemie, zvláště energetický metabolismus parazitických prvoků, funkce a původ hydrogenosomu.
         
Doc. RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.   tel.: 22195 1814 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Vývoj leishmanií ve vektorech, interakce leishmanie-flebotomus, rezervoáry leishmanií, xenodiagnostika.
         
Doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.   tel: 22195 1074 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Životní cykly krevních parazitů ptáků (trypanosomy, Apicomplexa), dvoukřídlí jako přenašeči parazitů a jejich hostitelské preference.
         
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.   tel.: tel: 22195 1826 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Krevsající diptera jako přenašeči, vztahy parazit-hostitel, paraziti ptáků, jednohostitelská trypanosomatida hmyzu.
         

Odborní asistenti / asistenti

RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.   tel.: 22195 1816 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Ptačí schistosomy, využití pokročilých zobrazovacích technik pro studium organismů po stránce morfologické, ultrastrukturální a také v patoanatomických, imunologických či biochemických souvislostech.
         
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.   tel.: 32587 3909 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Transport proteinů v buňce, evoluce transportních procesů a vliv intracelulárních patogenů na proteinový transport.
         
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.   tel.: 22195 1828 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Molekulární taxonomie a fylogeneze flebotomů.
         
RNDr. Magdaléna Jančářová, Ph.D.   tel.: 22195 1751 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: 
         
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.   tel.: 22195 1822 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Imunologické aspekty vztahu flebotomus - leishmanie - hostitel.
         
Mgr. Roman Leontovyč, Ph.D.   tel.: 22195 1822 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Genová exprese parazitických helmintů. Molekulární diagnostika ptačích motolic.
         
RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.   tel.: 22195 1816 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Imunitní odpověď obratlovců při infekci helminty, zejména schistosomami rodu Trichobilharzia a hlísticemi rodu Toxocara.
         
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.   tel.: 22195 1819 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Penetrační mechanismy larev motolic. Vztahy parazit-hostitel (interakce lektinů a sacharidů).
         
RNDr. Petr Rada, Ph.D.   tel.: 32587 3948 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Funkce hydrogenosomů.
         
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.   tel.: 32587 3944 výuka www stránky
Výzkumné zaměření: Metabolizmus železa u parazitických protist a řas, anaerobní metabolism, anaerobní deriváty mitochondrií.
         

Externí pedagogové

Prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. Parazitologický ústav BC AVČR, v.v.i.
Mgr. Marta Chanová, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Petr Kodym, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Lenka Šemberová Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK
MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
   

Vědečtí pracovníci

RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Erich Loza Telleria, Ph.D
Mgr. Kristína Pašuthová, Ph.D.
Carmen Priscila Peňa Diaz, Ph.D.
Mgr. Markéta Petrů, Ph.D.
Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.
RNDr. Tamara Smutná, Ph.D.
RNDr. Lucia Tomečková, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.
RNDr. Věra Volfová
Farnaz Zahedifard, Ph.D.
Martin Zoltner, Ph.D.

 

Postdoci

Mgr. Tomáš Bečvář, Ph.D.
Mgr. Martin Benda, Ph.D.
RNDr. Petra Cikrtová, Ph.D.
RNDr. Magdaléna Jančářová, Ph.D.
RNDr. Lucie Jedličková, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Kulich Fialová, Ph.D.
Tien Le, Ph.D.
RNDr. Tereza Leštinová, Ph.D.
RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Mgr. Nikola Polanská, Ph.D.
RNDr. Kateřina Růžičková, Ph.D.
RNDr. Barbora Vojtková, Ph.D.
Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.
Nadine Zimmann, Ph.D.

Akce dokumentů