E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti bakalářského studia

Aktualizováno 7. 12. 2019

Aktuální seznam studentů a závěrečných prací v SIS:
veřejný přístup - přístup pro přihlášené.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2019/2020

Černá Eva: Diagnostika leishmanióz u lidí a psů​ 
Vedoucí práce: RNDr. Spitzová Tatiana, Ph.D.

Gajdová Tereza: Vliv teploty a vlhkosti na prachové roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus a D. farinae)
Vedoucí práce: doc. Jan Hubert, Ph.D.

Korená Lucie: Hodnocení kvality genomových assembly
Vedoucí práce: Mgr. Roman Leontovyč

Krejbichová Lucie: Metabolismus železa u parazitického prvoka Trypanosoma brucei 
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Kurečka Martin: Biologicky aktivní látky vybraných modelových motolic
Vedoucí práce: Mgr. Kameník Zdeněk, Ph.D.

Liberdová Jana: Recent diagnostic challenges in schistosomiasis 
Vedoucí práce: Mgr. Marta Chanová, Ph.D.

Muzikantová Petra: Nově se šířící helmintózy člověka
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Pastyříková Aneta: Současné možnosti léčby střevní a mimostřevní amébózy
Vedoucí práce: RNDr. Nohýnková Eva, Ph.D.

Plíva Jan: Oxidativní stres u patogenních améb
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Poloprutská Klára: Diverzita a evoluce trypanosom obojživelníků
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Revalová Alena: Imunitní odpověď proti helmintům pronikajícím kůží 
Vedoucí práce: Mgr. Macháček Tomáš

Švagr Eva: Protein composition of the cytoskeleton of protists
Vedoucí práce: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D.

Vajs Vojtěch: Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Valach Marek: Současná chemoterapie onemocnění způsobovaných parazitickými prvoky
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Valsová Iveta: Trypanosomy hlodavců a zajícovců
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Wernerová Klára: Homeostáza železa u malárie
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2018/2019

Horák Jan: Funkce mitosomů u anaerobních prvoků 
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Cinková Lenka: Méně známí krevní paraziti ptáků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Akce dokumentů