E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti bakalářského studia

Aktualizováno 30. srpna 2022

Aktuální seznam studentů a závěrečných prací v SIS:
veřejný přístup - přístup pro přihlášené.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2022/2023

Bude doplněno po zahájení akademického roku.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2021/2022

Aliaskerova Madina : Malformace/anomálie v ontogenetickém vývoji tasemnic
Vedoucí práce: Mgr. Schreiber Manfred

Bazger Jan: Elektronová bifurkace - nový fenomén v bioenergetice
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Butula Dan: Migrační strategie helmintů v plicích savců a související patologie
Vedoucí práce: Mgr. Majer Martin

Hlaváčková Kateřina: Prvoci osídlující ústní dutinu člověka a domácích zvířat
Vedoucí práce: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D.

Hošková Anna: Leishmaniózy a jejich přenašeči v západní Africe
Vedoucí práce: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D.

Kriegová Gabriela: Využití metod genového inženýrství při studiu leishmanií
Vedoucí práce: Mgr. Bečvář Tomáš

Kurečka Martin: Interakce mezi motolicemi rodu Schistosoma a jejich hostiteli na úrovni metabolomu
Vedoucí práce: Mgr. Kameník Zdeněk, Ph.D.

Máčalíková Bára: Časná fáze imunity v kůži proti leishmaniím
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Leštinová Tereza, Ph.D.

Mandysová Adéla: Potenciální přenašeči leishmanióz v jihovýchodní Asii
Vedoucí práce: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D.

Matějková Barbora: Imunitní odpověď hostitele u kožní versus viscerální formy leishmaniózy
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Leštinová Tereza, Ph.D.

Pohl František: Role evropských savců v přenosových cyklech leishmanií
Vedoucí práce: doc. RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.

Řezníková Johanka: Paraziti včely medonosné a jejich vliv na mikrobiom zažívacího traktu
Vedoucí práce: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D.

Svobodová Eliška: Současné a budoucí změny ve výskytu flebotomů v Evropě
Vedoucí práce: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D.

Šírová Lucie: Glykolýza a substrátová fosforylace u parazitických prvoků
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Veselý Martin: Možnosti léčby neléčitelné améby Naegleria fowleri
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2020/2021

Bazger Jan: Elektronová bifurkace - nový fenomén v bioenergetice
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Čadková Aneta: Současné možnosti léčby parazitických kinetoplastid
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Doležalová Taťána: Metabolismus mědi u patogenních eukaryotických mikroorganismů
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Geržová Lenka: Leucocytozoon u pěvců
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Charvátová Klára: Invaze hostitelské buňky parazitickým prvokem Plasmodium falciparum
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Chobotová Kristýna: Role tiplíků v přenosu krevních parazitů ptáků
Vedoucí práce: RNDr. Brzoňová Jana, Ph.D.

Johánková Alžběta: Invaze hostitelských buněk mikrosporidiemi, zástupci Cryptomycota a Aphelida
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Kadlecová Anna: Méně známí krevní paraziti ptáků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Karafiátová Aneta: Potrava komárů a její vliv na plodnost a přenos parazitických prvoků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Křivková Jana: Moderní metody studia protein-proteinových interakcí
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Mgr. Matějková Magdalena: Naegleria: od volně žijícího prvoka po mozek pojídajícího patogena
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Procházka Jan: Detekce a diagnostika motolic čeledi Schistosomatidae u hostitelů a v prostředí
Vedoucí práce: RNDr. Bulantová Jana, Ph.D.

Ryšan Tadeáš: Pohlavní chromozomy u zástupců podřádu Nematocera
Vedoucí práce: prof. RNDr. Volf Petr, CSc.

Sandner Bruno: Role asymptomatických hostitelů v přenosu leishmanióz
Vedoucí práce: doc. RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.

Turková Julie: Změny v energetickém metabolismu v průběhu životního cyklu prvoka Trypanosoma brucei
Vedoucí práce: Mgr. Šubrtová Karolína, Ph.D.

Vosála Ondřej: Metody stanovení viability parazitických helmintů
Vedoucí práce: RNDr. Macháček Tomáš, Ph.D.

Zavadil Ondřej: Mesocestoides spp. - spektrum druhů, hostitelů a životních cyklů
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2019/2020

Černá Eva: Diagnostika leishmanióz u lidí a psů​ 
Vedoucí práce: RNDr. Spitzová Tatiana, Ph.D.

Gajdová Tereza: Vliv teploty a vlhkosti na prachové roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus a D. farinae)
Vedoucí práce: doc. Jan Hubert, Ph.D.

Korená Lucie: Hodnocení kvality genomových assembly
Vedoucí práce: Mgr. Roman Leontovyč

Krejbichová Lucie: Metabolismus železa u parazitického prvoka Trypanosoma brucei 
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Kurečka Martin: Biologicky aktivní látky vybraných modelových motolic
Vedoucí práce: Mgr. Kameník Zdeněk, Ph.D.

Liberdová Jana: Recent diagnostic challenges in schistosomiasis 
Vedoucí práce: Mgr. Marta Chanová, Ph.D.

Muzikantová Petra: Nově se šířící helmintózy člověka
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Pastyříková Aneta: Současné možnosti léčby střevní a mimostřevní amébózy
Vedoucí práce: RNDr. Nohýnková Eva, Ph.D.

Plíva Jan: Oxidativní stres u patogenních améb
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Poloprutská Klára: Diverzita a evoluce trypanosom obojživelníků
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Revalová Alena: Imunitní odpověď proti helmintům pronikajícím kůží 
Vedoucí práce: Mgr. Macháček Tomáš

Švagr Eva: Protein composition of the cytoskeleton of protists
Vedoucí práce: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D.

Vajs Vojtěch: Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Valach Marek: Současná chemoterapie onemocnění způsobovaných parazitickými prvoky
Vedoucí práce: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D.

Valsová Iveta: Trypanosomy hlodavců a zajícovců
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Wernerová Klára: Homeostáza železa u malárie
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

 

Bakalářské práce zadané v akademickém roce 2018/2019

Horák Jan: Funkce mitosomů u anaerobních prvoků 
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Cinková Lenka: Méně známí krevní paraziti ptáků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Akce dokumentů