E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti doktorského studia

Aktualizováno 30. srpna 2022

Aktuální seznam studentů a závěrečných prací v SIS:
veřejný přístup - přístup pro přihlášené.

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2022/2023

Bude doplněno po zahájen akademického roku.

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2021/2022

Mgr. Iva Hammerbauerová: Bartonelloses, their reservoirs and vectors
Vedoucí: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 

Mgr. Lukáš Konečný: Role of eggs specific venom allergen-like proteins during the infection with Schistosoma mansoni
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.

Mgr. Anežka Konupková: Ve stínu fotosyntézy: Aspekty biologie plastidu u Euglenida
Vedoucí práce: Mgr. Zoltán Füssy, Ph.D.

Kumar Ashwin Venkatachalam Bhavan Saravana: Lankesterella and the others: blood parasites of Paridae
Vedoucí: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2020/2021

Mgr. Anna Brotánková: Hostitelské preference krevsajících dvoukřídlých podle vícehostitelských prvoků
Vedoucí práce: RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.

Mgr. Vít Dohnálek: Evoluce mitochondriální biogeneze
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mgr. Anna Krylová: Discovery of novel treatment options for giardiasis
Vedoucí práce: Martin Zoltner, Ph.D.

Mgr. Ronald Malych: Mechanisms of competition for iron in unicellular eukaryotes
Vedoucí práce: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

Mgr. Lenka Pacáková: Development and biology of various forms of Leishmania parasites
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.

M.Sc. Siqi Shen: Drug target identification and translation into first-stage drug discovery approaches to find new cures against protist parasites
Vedoucí práce: Martin Zoltner, Ph.D.

M.Sc. Abhishek Prakash Shinde: Unconventional protein secretion in Trichomonas vaginalis
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Mgr. Manfred Schreiber: Interactions of larval cestodes and selected tumors in model hosts
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2019/2020

Mgr. Bečvář Tomáš: Role of selected genes in the life cycle of Leishmania of the subgenus Mundinia
Vedoucí práce: RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.

Benallal Kamal Eddine: Phlebotomine sand flies in transmission cycles of leishmaniases in Algeria
Vedoucí: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D. 

Mgr. Fialová Magdaléna: Ptačí trypanosomy: dynamika infekce v hostitelích, přenos a vliv na vektora
Vedoucí: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr. 

Mgr. Kučerová Jitka: Mechanismy importu makromolekul do hydrogenosomů
Vedoucí: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D. 

Mgr. Kykalová Barbora: Silencing and editing sand fly genes important for pathogen-vector interaction
Vedoucí: Loza Telleria Erich 

Mgr. Peterková Kristýna: Transcriptomic and proteomic analysis of Schistosoma mansoni eggs and identification of bioactive molecules responsible for host-parasite interaction
Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Dvořák Jan, Ph.D.

Mgr. Šmídová Barbora: The role of myeloid cells in Trichobilharzia regenti- and T. szidati-infected vertebrate hosts
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Mgr. Štrbová Helena: Bezbuněčná exprese a charakterizace proteinových knihoven z kódovaných i jiných (prebioticky dostupných) aminokyselin
Vedoucí práce: Mgr. Hlouchová Klára, Ph.D.

Mgr. Tichá Lucie: Interakce sauroleishmanií s flebotomy
Vedoucí práce: prof. RNDr. Volf Petr, CSc.

MVDr. Wolfová Pavlína: Krevní paraziti čeledi Paridae
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2018/2019

Mgr. Arbon Dominik: Vliv kultivačních podmínek na metabolismus vybraných protist
Vedoucí: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D. 

Mgr. Majer Martin: Úloha buněčné imunitní odpovědi při infekci obratlovců schistosomami 
Vedoucí: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D. 

Mgr. Marková Lenka: Proteomická charakterizace infekčních stádií parazitických prvoků 
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Mgr. Vinopalová Martina: Dynamika buněčných procesů střevního prvoka Giardia intestinalis během jeho životního a buněčného cyklu 
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Mgr. Ženíšková Kateřina: Proteiny podílející se na homeostázi mědi u Naegleria gruberi a Naegleria  fowleri
Vedoucí: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2017/2018

Grechnikova Mariia: Iron metabolism in parasitic protists
Vedoucí: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D. 

Mgr. Štrbová Helena: Bezbuněčná exprese a charakterizace proteinových knihoven z kódovaných i jiných (prebioticky dostupných) aminokyselin
Vedoucí: Mgr. Hlouchová Klára, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2016/2017

Le Tien: Unusual metabolic pathways in anaerobic protists
Vedoucí: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D. 

Mgr. Brzoň Ondřej: Biodiverzita endosymbiontů termitů Reticulitermes se zaměřením na oxymonády 
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

Mgr. Majerová Karolina: Členovci a jimi přenášená onemocnění v městském prostředí
Vedoucí: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D. 

Mgr. Motyčková Alžběta: Biogeneze mitochondrií u parazitických a volně žijících prvoků 
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Mgr. Vojtková Barbora: Comparison of different rodent species as hosts of human pathogenic leishmania 
Vedoucí: RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D. 

Mgr. Vondráček Oldřich: Microdissection and proteomic analysis of organs/tissues of parasitic helminths
Vedoucí: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D. 

Zimmann Nadine: Analysis of Trichomonas vaginalis lysosomes
Vedoucí: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2015/2016

Mgr. Dohnálková Alena: Characterization of cytosolic hydrogenase homologues of Trichomonas vaginalis
Vedoucí: doc. RNDr. Hrdý Ivan, Ph.D. 

Mgr. Janowicz Natalia Ewa: Protein transport across the mitochondrial membranes of the unicellular eukaryotes
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Mgr. Macháček Tomáš: Imunitní odpověď obratlovčích hostitelů při helmintárních infekcích a její úloha v regulaci těchto infekcí
Vedoucí: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2014/2015

Mgr. Hlavačková Kristýna: Identifikace leishmanií a jejich přenašečů pomocí hmotnostní spektrometrie
Vedoucí: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2013/2014

Mgr. et Mgr. Soukal Petr: Genom nezeleného krásnoočka druhu Rhabdomonas costata
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

Mgr. Najdrová Vladimíra: Evoluce mitochondriální biogeneze 
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Mgr. Novák Lukáš: Buněčná biologie a genomika bičíkovce Trimastix pyriformis
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

Mgr. Polanská Nikola: Sergentomyia schwetzi a Phlebotomus perniciosus: proteiny slinných žláz a protilátková odpověď hostitele
Vedoucí: prof. RNDr. Volf Petr, CSc. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2012/2013

Mgr. Vaněčková Libuše: Immune response of hosts to antigens of bird schistosomes and immunodiagnostics of infections
Vedoucí: RNDr. Mikeš Libor, Ph.D. 

Mgr. Žárský Vojtěch: Analýza genomu volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a porovnání s patogenní amébou Entamoeba histolytica
Vedoucí: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2011/2012

Mgr. Dvořáková Hana: Digestive peptidases of schistosomes and haematophagous monogeneans
Vedoucí: RNDr. Mikeš Libor, Ph.D. 

Mgr. Chajbullinová Alsu: Přenos viscerální leishmaniózy v ohniscích v severní Etiopii
Vedoucí: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D. 

Mgr. Leontovyč Roman: Functionally important molecules of giant liver fluke (Fascioloides magna)
Vedoucí: RNDr. Kašný Martin, Ph.D. 

Mgr. Ulrychová Lenka: Characterization of serine proteases of Schistosoma mansoni involved in interaction with host
Vedoucí: Mgr. Horn Martin, CSc. 

Mgr. Vacek Vojtěch: Mitochondrie u oxymonád
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

RNDr. Hrdá Štěpánka: Evoluce chloroplastových genomů euglenidů
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

 

Disertační práce zadané v akademickém roce 2010/2011

Mgr. Krutáková Helena: Jednohostitelská kinetoplastida hmyzu
Vedoucí: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D. 2010

Akce dokumentů