E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti magisterského studia

Jméno a příjmení Školitel Téma diplomové práce R
Tomáš Bečvář Sádlová Leishmanie podrodu Mundinia: genetická analýza a experimentální infekce hlodavců a přenašečů 1
Magdaléna Fialová Svobodová Komáři jako hostitelé ptačích prvoků 1
Iva Hammerbauerová Tachezy Využití pentóz v energetickém metabolismu Mastigamoeba balamuthi 1
Markéta Havelková Mikeš  
Inhibitory Kunitzova typu u parazitických ploštěnců
1
Veronika Kaiserová Votýpka Vektory přenášení původci zoonóz v městském prostředí 1
Aneta Kubánková Hampl Polymastigidae a jejich asociace s prokaryoty se zaměřením na zástupce Monocercomonoides a Polymastix  
Jitka Kučerová Tachezy Interakce mezi hydrogenosomy a endoplasmatickým retikulem u Trichomonas vaginalis 1
Barbora Kykalová Dvořák Zdroje krve evropských flebotomů (Diptera: Phlebotominae) a metody jejich určování 1
Ivana Markovičová Nohýnková Epidemiologická studie patogenních volně žijících améb 1
Vít Molva Hubert Mikroorganismy asociované s prachovými roztoči 1
Lenka Pacáková Leštinová Amastigoti různého původu: srovnání molekulárních, morfologických a vývojových rozdílů 1
Zuzana Pokrupová Bulantová Diverzita ptačích schistosom na území České Republky a jejich morfologická a molekulární charakterizace 1
Anežka Santolíková Svobodová Role klošů v přenosu ptačích trypanosom 1
Kristina Sovová Volf Bakteriální microflóra u flebotomů 1
Kateřina Svobodová Horák Charakterizace ultrastruktury vajíček a miracidií dvou druhů schistosom s ohledem na jejich odlišné životní strategie 1
Barbora Šmídová Horák Úloha oxidu dusnatého při nákaze obratlovců motolicí Trichobilharzia regenti 1
Lucie Tichá Volf Sauroleishmanie: jejich vývoj v přenašeči a v hostiteli 1
Iventa Hanušová Sádlová Křečíci (Rodentia: Muridae) jako laboratorní model pro výzkum Leishmania major 2
Markéta Grešová Dvořák Molekulární ekologie flebotomů (Diptera: Psychodidae) v Evropě 2
Monika Ježková Kašný Fasciolidní motolice: od genů k diagnostice, terapeutikům a vakcínám 2
Zita Forejtková Svobodová Haemosporídie pěvců: prevalence, vektoři, porovnání diagnostických metod 2
Lenka Marková Doležal Proteom encystačních váčků Giardia intestinalis 2
Martin Majer Panská Produkce cytokinů v CNS myší infikovaných ptačí schistosomou Trichobilharzia regenti 2
Lukáš Konečný Kašný Analýza sekretomu cerkárií Trichobilharzia regenti a charakterizace vybraných peptidáz 2
Martina Kornalíková Hampl Analýzy ploidie a karyotypu oxymonád metodou FISH 2
Kateřina Ženíšková Šuťák Metabolismus mědi u Naegleria gruberi 2
Dominik Arbon Šuťák Metabolismus železa u Naegleria gruberi 2
Tereza Zemanová Doležal Interakce mitosomů a endoplasmatického retikula u Giardia intestinalis 2
Martina Vinopalová Doležal Dynamika encystace střevního prvoka Giardia intestinalis. 2
Kristýna Peterková Kašný Sledování exprese genu katepsinu L a tkáňová lokalizace jeho proteinové formy u miracidií a dospělců Fascioloides magna2 2
Michal Stoklasa Tachezy Organely mitochondriálního původu u diplomonád 3
Vladimír Šteiger Kašný Molekulární diagnostika ptačích schistosom a predikce jejich imunodominantních molekul 3
Linda Vlčková Horák Interakce vajíček a miracidií Trichobilharzia regenti s nosní sliznicí kachen 4

Akce dokumentů