E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudenti magisterského studia

Aktualizováno 30. srpna 2022

Aktuální seznam studentů a závěrečných prací v SIS:
veřejný přístup - přístup pro přihlášené.

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2012/2023

Bude doplněno po zahájení akademického roku.

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2021/2022

Bc. Čadková Aneta: Vliv lipofilního kationtu na toxicitu fosfoniových solí u parazitických protist
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Bc. Doležalová Taťána: Metabolismus mědi u Acanthamoeba castellanii
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Mgr. Dvořáková Barbora: Charakterizace imunitní odpovědi hostitele proti slinám flebotomů
Vedoucí práce: RNDr. Kolářová Iva, Ph.D.

Bc. Gajdošová Petra: Analysis of single-cell genomic data of Saccinobaculus sp.
Vedoucí práce: Treitli Sebastian Cristian, Ph.D.

Bc. Geržová Lenka: Leucocytozoon u pěvcůse zaměřením na sýkory (Parus s. l.)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Bc. Hořejší Jakub: Krysy obecné (Rattus rattus) a pestrušky písečné (Lagurus lagurus) jako hostitelé Leishmania major a Leishmania turanica
Vedoucí práce: doc. RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.

Bc. Johánková Alžběta: Charakterizace faktorů biogeneze endoplazmatického retikula u Giardia intestinalis
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Bc. Kadlecová Anna: Krevní paraziti rákosníků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Bc. Korená Lucie: Analýza transkriptomu tasemnice Mesocestoides corti
Vedoucí práce: Mgr. Leontovyč Roman, Ph.D.

Bc. Procházka Jan: Molekulární determinace motolic čeledi Schistosomatidae způsobujících cerkáriovou dermatitidu
Vedoucí práce: Mgr. Leontovyč Roman, Ph.D.

Bc. Sandner Bruno: Metabolismus mědi u Trypanosoma brucei
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Bc. Vosála Ondřej: Vliv amyloidu beta na viabilitu vybraných neuropatogenů v kontextu infekční hypotézy vzniku Alzheimerovy nemoci
Vedoucí práce: RNDr. Macháček Tomáš, Ph.D.

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2020/2021

Bc. Bačíková Dominika: Vývoj bičíkovců rodu Porcisia a podrodu Mundinia ve flebotomech (Diptera: Psychodidae) a tiplících (Diptera: Ceratopogonidae)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D.

Bc. Havelka Michal: Komparativní studium kmenů Trichomonas vaginalis s různou mírou rezistence k metronidazolu
Vedoucí práce: prof. RNDr. Tachezy Jan, Ph.D.

Bc. Krejbichová Lucie: Metabolismus železa u parazitické améby Acanthamoeba castellanii
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

Bc. Pařízková Kamila: Parazitičtí prvoci včel a jejich interakce s polutanty
Vedoucí práce: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D.

Bc. Pastyříková Aneta: Molekulární charakterizace faktorů účastnících se tvorby cystové stěny Giardia intestinalis
Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Bc. Plíva Jan: Oxidativní stres u Acanthamoeba castellanii
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Bc. Poloprutská Klára: Trypanosomy zelených skokanů (rod Pelophylax)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D.

Bc. Rehbergerová Markéta: Toscana virus development in sand flies
Vedoucí práce: RNDr. Jančářová Magdaléna, Ph.D.

Bc. Revalová Alena: The skin immune response of mice infected with avian schistosomes
Vedoucí práce: RNDr. Macháček Tomáš, Ph.D.

Bc. Stejskalová Markéta: Vývoj bakterií rodu Asaia ve flebotomech a jejich vliv na přenos leishmanií
Vedoucí práce: RNDr. Jančářová Magdaléna, Ph.D.

Bc. Šimáčková Aneta: Role železa ve virulenci Acanthamoeba castellanii
Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

Bc. Šmída Adam: Charakterizace centrinů Euglena gracilis a jejich úloha v metabolii
Vedoucí práce: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D.

Bc. Švagr Eva: Protein composition of the cytoskeleton of Preaxostyla flagellates
Vedoucí práce: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D.

Bc. Tymich Alexandr: Funkční charakterizace vybraných Kunitz proteinů Eudiplozoon nipponicum
Vedoucí práce: RNDr. Mikeš Libor, Ph.D.

Bc. Vacková Tereza: Vliv abiotických faktorů na prachové roztoče Dermatophagoides farinae
Vedoucí práce: doc. Hubert Jan, Ph.D.

Bc. Vajs Vojtěch: Larvy tasemnic a nádory: charakterizace vývoje v myších a úloha vybraných imunitních faktorů
Vedoucí práce: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D.

Bc. Valsová Iveta: Trypanosomy hlodavců: výskyt, vývoj  a přenos
Vedoucí práce: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D.

Bc. Wernerová Klára: Selektivní screening antiparazitárních látek
Vedoucí práce: RNDr. Mach Jan, Ph.D.

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2019/2020

Bc. Bačíková Dominika: Cerkariální elastáza u Trichobilharzia spp.
Vedoucí práce: RNDr. Mikeš Libor, Ph.D.

Bc. Horáčková Jana: Charakterizace exosomů parazitického prvoka Trichomonas vaginalis
​Vedoucí práce: RNDr. Rada Petr, Ph.D.

Bc. Horáčková Vendula: Nové molekulární nástroje pro manipulaci s genovou expresí Giardia intestinalis
​Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Bc. Janíčková Lada: Vektoři ptačí malárie v ČR a jejich potravní preference
​Vedoucí práce: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr.

Bc. Jelínková Kristýna: Dynamika a specifita protektivního efektu slin flebotomů na rozvoj leishmaniózy
​Vedoucí práce: RNDr. Kolářová Iva, Ph.D.

Bc. Klimešová Běla: Členovci přenášené zoonotické bakteriózy drobných savců na území ČR
​Vedoucí práce: doc. RNDr. Votýpka Jan, Ph.D.

Bc. Novotná Monika: Pentozy jako zdroje energie Mastigamoeba balamuthi
​Vedoucí práce: RNDr. Verner Zdeněk, Ph.D.

Bc. Novotná Veronika: Uspořádání invazního aparátu mikrosporidií
​Vedoucí práce: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D.

Bc. Perglerová Aneta: Rezistence k metronidazolu u klinických případů giardiózy
​Vedoucí práce: RNDr. Tůmová Pavla, Ph.D.

Bc. Rehbergerová Markéta: Bakterie rodu Wolbachia u flebotomů: cytoplazmatická inkompatibilita a infekce buněčných linií
Vedoucí práce: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D.

Bc. Svobodová Kateřina: Charakterizace ultrastruktury vajíček a miracidií dvou druhů schistosom s ohledem na jejich odlišné životní strategie
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Bc. Šipková Anna: Antiparazitický a antimykotický účinek různých chelátorů železa
​Vedoucí práce: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D.

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2018/2019

Bc. Brotánková Anna: Trypanosomy skupiny T. theileri u kopytníků v České republice
Vedoucí: RNDr. Brzoňová Jana, Ph.D. 

Bc. Dohnálek Vít: Evoluce importu proteinů do mitochondrií
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Bc. Glanzová Kristýna: Role enzymů v životním cyklu leishmanií
Vedoucí:  RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D. 

Bc. Hanušniaková Ida: Leishmaniózy Alžírska a Maroka - prenášači a rezervoároví hostitelia
Vedoucí: RNDr. Dvořák Vít, Ph.D. 

Bc. Chalupová Barbora: Haemoproteus u pěvců: prevalence a dynamika infekce
Vedoucí: doc. Mgr. Svobodová Milena, Dr. 

Bc. Krylová Anna: Využití metody phage display při zkoumání povrchových antigenů Leishmania mexicana
Vedoucí: RNDr. Spitzová Tatiana, Ph.D. 

Bc. Malych Ronald: Proteins interacting with oxygen and its reactive species in Naegleria gruberi
Vedoucí: RNDr. Šuťák Róbert, Ph.D. 2018

Bc. Parohová Irena: Parazitem indukovaná apoptóza u obratlovců infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti
Vedoucí: Mgr. Macháček Tomáš 

Bc. Satrapová Alexandra: Charakterizace proteinů polární trubice mikrosporidií 
Vedoucí: Mgr. Doležal Pavel, Ph.D. 

Bc. Sekerášová Iveta: Porovnání a optimalizace metod detekce ptačích schistosom na koupacích vodách v ČR s doporučením pro využití v praxi
Vedoucí: RNDr. Bulantová Jana, Ph.D. 

Bc. Schreiber Manfred: Vliv tkáňových helmintů na rozvoj nádorových onemocnění v modelových organismech
Vedoucí: prof. RNDr. Horák Petr, Ph.D. 

Bc. Zelená Marie: Functional study of the SUF pathway in the cell of Monocercomonoides exilis and Paratrimastix pyriformis
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2017/2018

Bc. Havelková Markéta: Inhibitory Kunitzova typu u parazitických ploštěnců
Vedoucí: RNDr. Mikeš Libor, Ph.D. 

Bc. Kubánková Aneta: Polymastigidae a jejich asociace s prokaryoty se zaměřením na zástupce Monocercomonoides a Polymastix
Vedoucí: doc. Mgr. Hampl Vladimír, Ph.D. 

Bc. Pacáková Lenka: Amastigoti různého původu: srovnání proteomu a vývoje v přirozeném přenašeči 
Vedoucí: RNDr. Leštinová Tereza, Ph.D. 

Bc. Pokrupová Zuzana: Diverzita ptačích schistosom na území České republiky a jejich morfologická a molekulární charakterizace
Vedoucí: RNDr. Bulantová Jana, Ph.D. 

Bc. Sovová Kristina: Bakteriální microflóra flebotomů a symbionti rodu Wolbachia
Vedoucí: prof. RNDr. Volf Petr, CSc. 

 

Diplomové práce zadané v akademickém roce 2016/2017

Bc. Komínková Iveta: Křečíci (Rodentia: Muridae) jako laboratorní model pro výzkum Leishmania major 
Vedoucí: RNDr. Sádlová Jovana, Ph.D. 

 

Aktualizováno 7. 10. 2019

Akce dokumentů