E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Úvodní poznámka: Parazitologie nepředstavuje samostatný bakalářský studijní program/obor, parazitologické kurzy jsou nabízeny v rámci biologických bakalářských oborů. Specializované studium parazitologie je možné až na úrovni magisterského nebo doktorského studijního programu/oboru.

 

První seznámení

DOPORUČENÉ CURRICULUM

Základní přednáškou jsou Základy parazitologie, díky níž získáte přehled o šíři oboru, seznámíte se s nejznámějšími parazitickými organismy a jejich životními strategiemi (cykly). Budou vám představeny druhy důležité pro humánní i veterinární medicínu. Vlastníma očima (mikroskopem) si je budete moci prohlédnout na doplňujícím Cvičení ze základů parazitologie. Cvičení není k přednášce povinné, ale pro studenty, kteří budou chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu parazitologie, se velmi doporučuje :-). Přednáška i cvičení běží každoročně v zimním semestru a pro ty s již vyhraněným zájmem je nejlepší si je zapsat ve 2. ročníku.

V letním semestru je nabízena přednáška Obecná parazitologie, která je zaměřená na mechanismy vzájemných vztahů mezi parazitem a hostitelem a přenosu parazitů vektory (vektorem je například komár přenášející malárii). Ve stručnosti se dozvíte, jaké strategie parazit a hostitel, případně přenašeč parazita do dalšího obratlovčího hostitele, používají na molekulární či buněčné úrovni (interakce s hostitelskou DNA, buněčnými receptory, hormonální či nervovou signalizací, apod.), jak se snaží oblafnout (parazit) nebo posílit (hostitel) imunitní reakce, aby parazit i hostitel dosáhli svého životního cíle (zajistili život dalším generacím).

 

Chcete víc?

Jestliže vás tyto přednášky zaujaly a je již jasné, že si vyberete bakalářku na parazitologii a následně to chcete zkusit i na magistra, je vhodné, abyste si ve třeťáku zapsali z parazitologie tyto přednášky a cvičení:

V zimním semestru na vás čekají Parazitologické laboratorní techniky. Zde teprve doopravdy uvidíte a vlastnoručně si vyzkoušíte, jak na ně - na parazity! Od klasických roztěrů a barvení, přes stanovování titru protilátek v séru, kultivaci a klonování parazitických prvoků, po moderní diagnostické metody pomocí PCR a ELISA. Na konci kurzu pro vás bude kupříkladu hračka stanovit si titr protilátek proti toxoplasmě, která se ve vás usídlila.

Pokud stíháte, můžete si již ve třeťáku v zimním semestru zapsat Biologii helmintů, jednu ze stěžejních přednášek, jejíž znalost se předpokládá u magisterských státnic. Pokud nestíháte, nic se neděje a zapíšete si ji v 1. roce navazujícího magisterského studia stejně jako Helmintologické praktikum. Totéž platí pro přednášky a cvičení v letním semestru: Biologii parazitických prvoků a Protozoologické praktikum, Lékařskou entomologii a Praktikum z lékařské entomologie. Je však výhodou, a to nejen pro přijetí do magisterského studia parazitologie, pokud alespoň některou z těchto přednášek a praktik stihnete ve třeťáku bakaláře, neboť v magisterském studiu budete mít plné ruce práce s diplomkou.

Všechna tři praktika ("prvočí", entomologické i "červí") doplňuje velice populární kurz Terénní parazitologie, viz též galerie obrázků. Pro třeťáky bakaláře však má jednu velkou nevýhodu. Kurz z praktických důvodů probíhá v druhé půli června, tedy v době, kdy jsou jarní termíny bakalářských státnic a obhajob. Takže pro ty, kteří si ho zapíší ve 3. ročníku a zároveň by chtěli ukončit v jarním termínu, to NENÍ TECHNICKY MOŽNÉ!! V tom případě doporučujeme nechat si tento kurz až do navazujícího magisterského studia, kdy si ho i více užijete!

Seznámit se neformálně s parazitologickou komunitou máte možnost i na krátkém Terénním kursu parazitologie ryb, který sice není v doporučeném curriculu, ale zato si v něm můžete nezávazně okouknout parazitology v terénu, zúčastnit se pitev ryb, demonstrace jejich parazitů a následné kuchyňské úpravy a konzumace zdravotně nezávadné svaloviny kaprů, štik či línů :-). Tato akce se koná na terénní stanici Ruda – termín bude upřesněn vždy pro příslušný rok, zpravidla kolem poloviny října. Kdo by měl zájem, neváhejte a přihlaste se u dr. Libora Mikeše.

Krátké představení svých témat mají studenti jak bakalářského tak magisterského studia tradičně na posledním předvánočním semináři. Viz semináře.

 

Doporučené bakalářské curriculum (s. 38-40, 50-53+58-59 a 62-64+68-69) slouží k orientaci pro zájemce o navazující magisterské studium oboru Parazitologie. Obsahuje z hlediska parazitologie ty nejvhodnější předměty k dalšímu Mgr. studiu. Pro splnění studijních povinností bakalářského studia si je ovšem třeba vybrat ještě další předměty z modulů. Splnění samotného curricula nestačí.

 

Bakalářská práce - praktické informace

  • Seznam témat bakalářských prací aktuálně nabízených, již zadaných a úspěšně obhájených (plné texty jsou k dispozici v repozitáři)
  • Základní informace o psaní bakalářské práce na webu bakalářského studia a v Opatření děkana č. 22/2017 (obsahuje i vzhled titulní strany)
  • Formální doporučení jak psát bakalářskou práci - viz "Doporučení jak psát DP", které naleznete zde
  • Závazný čas prezentace je 10-15 min. Formát prezentace: Viničná (4:3), Biocev (4:3 nebo 16:9). Jazyk prezentace: předpokládá se, že bude stejný, jako jazyk v němž je práce sepsána (pokud plánujete prezentovat v jiném jazyce než je jazyk práce, domluvte se včas s předsedou příslušné komise). Ukázku toho, jak NEprezentovat bakalářskou práci naleznete zde

Akce dokumentů