E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

Informace pro bakaláře

Harmonogram bakalářského studia

Obhajoby bakalářských prací na katedře parazitologie se budou konat: 5. 6. 2017.

Studenti pracující na bakalářské práci na katedře parazitologie

Doporučené bakalářské curriculum slouží k orientaci pro zájemce o navazující studium magisterského oboru ,,Parazitologie''. Obsahuje z hlediska parazitologie ty nejvhodnější předměty k dalšímu Mgr. studiu. Pro splnění studijních povinností bakalářského studia si je ovšem třeba vybrat ještě další předměty z modulů. Splnění samotného curricula nestačí.

Základní přednáškou je MB160P25 Základy parazitologie, díky níž získáte přehled o šíři oboru, seznámíte se s nejznámějšími parazitickými organismy a jejich životními strategiemi (cykly). Budou vám představeny druhy důležité pro humánní i veterinární medicínu. Vlastníma očima (mikroskopem) si je budete moci prohlédnout na doplňujícím cvičení MB160C25 Cvičení ze základů parazitologie. Cvičení není k přednášce povinné, ale pro studenty, kteří budou chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu parazitologie, se velmi doporučuje :-). Přednáška i cvičení běží každoročně v zimním semestru a pro ty s již vyhraněným zájmem je nejlepší si je zapsat ve 2. ročníku. V letním semestru je nabízena přednáška B160 P57 Obecná parazitologie, která je zaměřená na mechanismy vzájemných vztahů mezi parazitem a hostitelem a přenosu parazitů vektory (vektorem je například komár přenášející malárii). Ve stručnosti se dozvíte, jaké strategie parazit a hostitel, případně přenašeč parazita do dalšího obratlovčího hostitele, používají na molekulární či buněčné úrovni (interakce s hostitelskou DNA, buněčnými receptory, hormonální či nervovou signalizací, apod.), jak se snaží oblafnout (parazit) nebo posílit (hostitel) imunitní reakce, aby parazit i hostitel dosáhli svého životního cíle (zajistili život dalším generacím).

Jestliže Vás tyto přednášky zaujaly a je již jasné, že si vyberete bakalářku na parazitologii a následně to chcete zkusit i na magistra, je vhodné, abyste si ve třeťáku zapsali z parazitologie tyto přednášky a cvičení:

V zimním semestru: MB160C34 Parazitologické laboratorní techniky. Zde teprve doopravdy uvidíte a vlastnoručně si vyzkoušíte, jak na ně - na parazity! Od klasických roztěrů a barvení, koprologických metod, přes stanovování titru protilátek v séru, kultivaci a klonování parazitických prvoků, po moderní diagnostické metody pomocí PCR a ELISA. Na konci kurzu bude pro vás hračka odečíst si svůj vlastní MOP (mikrobní obraz poševní, tedy pokud jste dívka), nebo si stanovit titr protilátek proti toxoplasmě, která se ve vás usídlila. Pokud stíháte, můžete si již ve třeťáku v zimním semestru zapsat MB160P33 Biologii helmintů, jednu ze stěžejních přednášek, jejíž znalost se předpokládá u magisterských státnic, pokud ne, nic se neděje a zapíšete si ji v 1. roce navazujícího magisterského studia. Stejně tak jako MB160C28 Helmintologické praktikum. Totéž platí pro přednášky a cvičení v letním semestru, MB160P37 Biologie parazitických prvoků a MB160C30 Protozoologické praktikum, MB160P26 Lékařská entomologie a MB160C26 Praktikum z lékařské entomologie. Je však výhodou, a to nejen pro přijetí do magisterského studia parazitologie, pokud alespoň některou z těchto přednášek a praktik stihnete ve třeťáku bakaláře, neboť v magisterském studiu budete mít plné ruce práce s diplomkou. Všechna tři praktika ("prvočí", entomologické i "červí") doplňuje velice populární kurz MB160T27 Terénní parazitologie, viz též galerie obrázků. Pro třeťáky bakaláře však má jednu velkou nevýhodu. Kurz z praktických důvodů probíhá v druhé půli června, tedy v době, kdy jsou jarní termíny bakalářských státnic a obhajob. Takže pro ty, kteří si ho zapíší ve 3. ročníku a zároveň by chtěli ukončit v jarním termínu, to NENÍ TECHNICKY MOŽNÉ!! V tom případě doporučujeme nechat si tento kurz až do navazujícího magisterského studia.

Seznámit se neformálně s parazitologickou komunitou máte možnost i na krátkém terénním kurzu MB160T39 Parazitologie ryb, který sice není v doporučeném curriculu, ale zato si v něm můžete nezávazně okouknout parazitology v terénu, zúčastnit se pitev ryb, demonstrace jejich parazitů a následné kuchyňské úpravy a konzumace zdravotně nezávadné svaloviny kaprů, štik či línů :-). Tato akce se koná na terénní stanici Ruda – termín bude upřesněn vždy pro příslušný rok, zpravidla kolem poloviny října. Kdo by měl zájem, neváhejte a přihlaste se u dr. Libora Mikeše.

Krátké představení svých témat mají studenti jak bakalářského tak magisterského studia tradičně na posledním předvánočním semináři. Viz semináře.

Bakalářská práce

Informace o tom jak psát bakalářskou práci naleznete zde a zde a zde.

Informace o tom jak má vypadat titulní strana práce naleznete zde.

Formální doporučení jak psát BP - viz "Doporučení jak psát DP", které naleznete zde.

Informace o tom jak NEprezentovat bakalářskou práci naleznete zde.

Informace o zveřejňování prací

Obecné informace pro bakalářské studium biologie

Pravidla pro státní závěrečné zkoušky

Akce dokumentů