E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Seznam doktorských studentů katedry parazitologie

Výzkumné skupiny

Na katedře parazitologie probíhá výzkum v několika samostatných výzkumných skupinách. Jejich seznam naleznete zde.

Oborová rada parazitologie

Doc. RNDr. Jan Votýpka. Ph.D., předseda

Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 2, telefon 221 951 826, fax: 224 919 704 , e-mail: jan.votypka@natur.cuni.cz

Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 2, telefon 221 951 823, fax: 224 919 704 , e-mail: petrhorak@petrhorak.eu

Emer. Prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, Praha 2, telefon 22195 1812, e-mail: kulda@natur.cuni.cz

Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice, Branišovská 31,1, 370 05 České Budějovice, tel: 387 775 441, e-mail: vacatko@paru.cas.cz

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Studničkova 7, Praha 2, 128 00, tel.: 224 968 459, e-mail: libuse.kolarova@lf1.cuni.cz

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
Katedra medicínské biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. tel.: 387 776 274, e-mail: jan@paru.cas.cz

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Ústav patologické morfologie a parazitologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, tel.: 541562270, e-mail: modry@vfu.cz

RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,  Studničkova 7, Praha 2, 128 00, tel.: 224 968 525, e-mail: eva.nohynkova@lf1.cuni.cz

Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 775 403, e-mail: tscholz @paru.cas.cz.

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Studničkova 7, 128 00, Praha 2, tel. 224 968 523, e-mail: frantisek.stejskal@lf1.cuni.cz

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze a BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, tel.: 325 873 908, e-mail: tachezy@natur.cuni.cz

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2, tel.: 221 951 815, e-mail: volf@cesnet.cz

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze a BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, tel.: 325 873 912, e-mail: hrdy@cesnet.cz

Dokumenty

Instrukce pro doktorandy a školitele

 

Disertační práce a obhajoba

 • Některé formální doporučení jak psát disertační práci jsou obdobná jako v případě DP - viz zde.
 • Inspiraci jak má vypadat titulní strana práce viz též zde.
 • Doporučení jak se vyhnout plagiatorství naleznete zde.
 • Doporučený čas prezentace je 30-45 min. Formát prezentace: Viničná (4:3), Biocev (4:3 nebo 16:9). Jazyk prezentace: předpokládá se, že bude stejný, jako jazyk v němž je práce sepsána (pokud plánujete prezentovat v jiném jazyce než je jazyk práce, domluvte se včas s předsedou příslušné komise).

  Užitečné odkazy

  Platforma doktorského studia UK

  Fakultní stránky doktorského studia

  Informace o zveřejňování prací

  Doktorské studium biomedicíně

   

 • Akce dokumentů