E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Pozvánka na den otevřených dveří: "Věda podle vzoru žena"
Přijďte si v pátek 10. 2. 2023 do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 od 10 hodin poslechnout zkušenosti našich vědkyň a podívat se do laboratoří. Zveme vás na oslavu Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Pro žačky, studentky a další zájemkyně o vědu jsme připravili den otevřených dveří, který jsme nazvali „Věda podle vzoru žena“.
Obhajoba doktorské práce Barbory Lepkové
Obhajoba doktorské práce Ivany Černajové
Obhajoba dizertační práce Iris Sammarco
Obhajoba dizertační práce Iris Sammarco
Mezioborová exkurze
Exkurze botaniků, zoologů a ekologů.
Exkurze ke květeně
Tentokrát na jižní Slovensko.
Geobotanický slunovrat 2022
Vážení a milí přátelé přírodovědecké fakulty a katedry botaniky zvláště. Po několikaleté covidové pauze vás s radostí zveme na tradiční vánoční večírek oddělení geobotaniky (ekologie rostlin).
Ohlédnutí za botanickou sezónou v Praze
Přijďte představit své floristické nálezy, zajímavá pozorování, přineste fotky, herbářové sběry na ukázku i na určení nebo si jen tak popovídat. Pro studenty i pokročilé. Na setkání v neformální atmosféře vás zve Zdeněk Kaplan a kolektiv.
Bezcévný večírek 2022
Téma Vikingové - kostým výhodou.
M. Štech a kol.: Květena Šumavy včera a dnes
V rámci přednáškového cyklu České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK představí Milan Štech přeshraniční projekt zaměřený na květenu Šumavy. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
P. Koutecký, F. Kolář & T. Urfus: Jarní Bulharsko a severní Řecko
Petr Koutecký, Filip Kolář a Tomáš Urfus představí mezioborové exkurze PřF UK a PřF JU do Bulharska a severního Řecka. Přednáška se koná v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.
L. Kobrlová: Rod Symphytum ve střední Evropě
Tématem další přednášky, kterou pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, bude rod kostival (Symphytum). Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Den otevřených dveří 2023
V pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Srdečně jsou zváni nejen všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia. Informace budeme postupně aktualizovat.
Demographic senescence in plants
Johan Dahlgren (University of Southern Denmark, Odense).
M. Straková: Technologie zakládání druhově pestrých porostů v praxi
Regionální osevní směsi jsou cenným nástrojem ekologické obnovy krajiny. Jejich příprava není ale vůbec jednoduchá. Konkrétní problémy a ukázky z praxe představí ve své přednášce Marie Straková. Přednášku pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Ludmily Rejlové
S. Vosolsobě: Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století
Jak se cestuje do pravěku rostlin v 21. století? To se můžete dozvědět na přednášce, kterou pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK v rámci podzimního přednáškového cyklu. Zájemci z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti jsou vítáni.
Obhajoba doktorské práce Kláry Koupilové
Obhajoba dizertační práce Dory Čertnerové
Habilitační přednáška dr. Clément Lafon Placette
Pozvánka na habilitační řízení ke jmenování docentem v oboru Botanika.

Akce dokumentů