E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV. Žárský & J. Žárský: Ledová kolébka suchozemských rostlin

S přednáškovým cyklem ČBS a Katedry botaniky PřF UK zavítáme v pondělí 13. 3. do dávné historie. A sice do doby, kdy rostliny osidlovaly prvně souš, provedou nás Viktor a Jakub Žárští. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Čas 13.03.2023
od 17:00 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 433/2, 128 00 Praha 2 — Nové Město

Anotace: Původ suchozemských rostlin byl odjakživa vysvětlován v kontextu přechodu ze sladkovodních biotopů na souš. Současné poznatky ve fylogenetice streptofyt, modely datace evolučních štěpení i geologická a geochemická data přitom podporují pravděpodobný vznik a rozvoj androfyt, společných předků současných spájivek a suchozemských rostlin, v období kryogénu. Vzhledem k celkově chladnému klimatu tohoto geologického období a omezením, která můžeme odvozovat z ekofyziologie současných skupin, nabízíme pohled, který se chladným habitatům při rozkrývání environmentálních selekčních tlaků, působících na předky rostlin, nevyhýbá. Nastíníme, o jaké argumenty se při integraci chladných desítek milionů let vývoje předků rostlin opíráme, a také jaké má tato hypotéza další důsledky pro výzkum evoluce rostlin. Nabízíme tak nový způsob jakým lze chápat jevy, které se zdály doposud překvapivé, jako např. silně redukované spájivky jako sesterská linie suchozemských rostlin.

Viktor a Jakub Žárští přednesou svoji přednášku dne 13. 3. 2023 v Krajinově posluchárně od 17 hodin. Přednáška zároveň bude vysílána on-line. Odkaz k připojení se: https://meet.google.com/pqs-ommv-gtg

Ilustrační obrázek k přednášce V. a J. Žárských (13. 3. 2023)

 

Přednáška proběhne v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Celý program na jaro 2023: https://botanospol.cz/cs/node/6865

Publikováno: Úterý 07.03.2023 20:50

Akce dokumentů