E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Obhajoba doktorské práce Veroniky Konečné
Solidarita PřF UK s děním na Ukrajině
Tato stránka shromažďuje informace o dění na PřF UK, které souvisí se situací na Ukrajině.
SBÍRKA "POMOC PRO UKRAJINU" NA PřF UK
Sbírka bude probíhat ve vestibulech budov Albertov 6 a Viničná 7 od pondělí 28.2. 2022 - dary nechte odložené na těchto dvou sběrných místech. Další informace budou dále průběžně aktualizovány.
Prohlášení vedení PřF UK k situaci na Ukrajině
Vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předsednictvo Akademického senátu fakulty jednoznačně stojí za vyhlášením rektorky Univerzity Karlovy z 24. 2. 2022, s jehož textem se plně ztotožňují.
Zemřel emeritní profesor UK, Ing. Jan Jeník, CSc., dr.h.c.
Sympozium "Biogeografie Karpat"
Již třetí mezioborové sympozium na téma "Biogeografie Karpat" pořádá ve dnech 12. - 14. 9. 2022 Přírodovědecká fakulta UK pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy. Sympozium nabízí vědcům, kteří se zabývají biodiverzitou a evolucí karpatské bioty, vynikající příležitost podělit se o své nejnovější poznatky a navázat kontakty se svými kolegy s oboru.
Kurz práce s molekulárními daty v R 2022
R je v současnosti asi nejmocnější a nejpoužívanější nástroj na výpočty všeho druhu. Je k dispozici i celá řada modulů pro práci s molekulárními daty. Jejich reprezentativní výběr je náplní kurzu.
Kurz práce v příkazové řádce Linuxu nejen pro MetaCentrum 2022
Nebojte se příkazové řádky Linuxu! Je to mocný a přívětivý nástroj umožňující efektivně zpracovat i velká data a zautomatizovat činnosti. Prakticky shodně funguje příkazová řádka i v Apple macOS, BSD a dalších UNIXových systémech, nejen v Linuxu. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i mírně pokročilé. Jediným vstupním požadavkem je zájem (nebo potřeba) pracovat v příkazové řádce, typicky na linuxovém výpočetním serveru.
Obhajoba doktorské práce M. Šurinové
J. A. Šturma: Ďábel zahradníkem - ON-LINE přednáška
Přednáška, kterou pořádá ČBS a Katedra botaniky PřF UK, zazní dne 13. 12. 2021 od 17:15. Bude na téma Ďábel zahradníkem — využití invazních a expanzních rostlin a nové divočiny při tvorbě městské krajiny aneb suburbánní botanické historky z periferie Prahy, Brna a Berlína.
T. Figura: Ukradené jídlo je nejlepší. ON-LINE přednáška
Ukradené jídlo je nejlepší aneb ze života mykoheterotrofních rostlin. Přednáška pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK proběhne dne 6. 12. 2021 od 17:15 on-line.
Uvažujete o studiu na katedře botaniky?
Zveme zájemce z řad bakalářského studia na informativní schůzky v Benátské 2.
V. Rybka: Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin?
Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin? Zdánlivě jednoduchá otázka nemá vůbec snadnou odpověď.
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v LS akademického roku 2021/2022 v rámci programu Erasmus+
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne ve středu 15. 9. 2021.
Článek našich botaniků v prestižním časopise Molecular Biology and Evolution
Dá se na velké změny v životním stylu reagovat flexibilně? Možná to někoho překvapí, ale na tuto otázku se můžeme ptát rostlin. Odpověď, zakodovanou v jejich genetické informaci, našel tým vědců vedených Magdalenou Bohutínskou a Filipem Kolářem z katedry botaniky PřF UK a vědci z University of Nottingham. Výzkum právě vychází v zářijovém čísle časopisu Molecular Biology and Evolution. Grafiku k článku, které se dostala na titulní stránku tohoto časopisu, navrhla Doubravka Požárová z katedry botaniky PřF UK.
Obhajoba doktorské práce Magdaleny Bohutínské (Holcové)
Podzimní obhajoby bakalářských prací 2021.
Podzimní obhajoby BP se budou konat 3. září v seminárium katedry botaniky mezi 9-12h.
Podzimní obhajoby bakalářských prací 2021.
Podzimní obhajoby BP se budou konat 3. září v seminárium katedry botaniky mezi 9-12h.
Genetický pohled na přizpůsobení rostlin toxickým půdám
Dokážou se rostliny adaptovat na nepříznivé podmínky prostředí jako jsou například toxické půdy? Jakou roli hraje zdvojení celého genomu, polyploidizace — nejrozsáhlejší mutace kterou z přírody známe? Výzkum vedený týmem Evoluční genomiky na katedře botaniky PřF UK, publikovaný v prestižním časopise Nature Communications, ukázal schopnost rostlin se zdvojeným genomem, polyploidů, rychle se adaptovat na stresující toxické půdy. Výzkum ale vedl i k prvnímu empiricky doloženému vzniku nových mutací s funkčními důsledky u polyploidů.
Je evoluce předvídatelná? Záleží na měřítku
Dá se předvídat, pomocí kterých genů se organismy vypořádají se změnami prostředí? Jak se geneticky přizpůsobí ke změnám klimatu, znečištění přírody nebo k novým patogenům? Výzkum vědců vedený týmem Evoluční genomiky na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, publikovaný v prestižním časopise Americké akademie věd (PNAS), ukázal, že to do jisté míry možné je - především při srovnání blízce si příbuzných populací a druhů.

Akce dokumentů