E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvětnové obhajoby bakalářských prací

Harmonogram jarních obhajob BP, 2022.

ČTVRTEK 26.5. 2022
Katedra botaniky, Seminárium  

Komise: Předseda: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.; Členové: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., RNDr. David Svoboda, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.

9:00 – 9:30         Eliška Jagošová 
Název práce: Faktory prostředí určující přítomnost vegetace suchých trávníků Turnovské pahorkatiny.
Školitel: RNDr. Jan Novák, Ph.D.; Oponent: Mgr. Anna Větvičková

9:30 – 10:00       Lucie Kolenská 
Název práce: Funkční znaky a funkční diverzita u lišejníků.
Školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.; Oponent: doc. Jan Vondrák, Ph.D.

10:15 – 10:45     Anna Hirnerová 
Název práce: Diverzita a funkce vzorů v mikrosvětě.
Školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.; Oponent: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

10:45 – 11:15     Jan Fiedler 
Název práce: Proměny biomonitoringu tekoucích vod pomocí bentosu se zřetelem k rozsivkám.
Školitel: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Anna Tichá

11:15 – 11:45     Dominika Dbalá 
Název práce: Variabilita a plasticita kalcitových struktur ve třídě Coccolithophyceae (Haptophyta)
Školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.; Oponent: Mgr. Kateřina Woodard

 


 

PÁTEK 27.5. 2022
Katedra botaniky, Seminárium  

Komise: Předseda: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.; Členové: RNDr. Alena Kubátová, CSc.; doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.,RNDr. Jan Ponert, Ph.D.

9:00 – 9:30         Petra Kalousková 
Název práce: Příčiny omezení reprodukční úspěšnosti rostlin nedostatkem pylu a zdrojů.
Školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.; Oponent: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.

9:30 – 10:00       Natálie Hanusová 
Název práce: Vliv generalizace spektra opylovačů na reprodukční úspěch rostlin.
Školitel: Mgr. Jakub Štenc; Oponent: Mgr. Jiří Hadrava

10:00 – 10:30     Alžběta Poštulková 
Název práce: Faktory ovlivňující opětovné použití genů v adaptaci
Školitel: Mgr. Magdalena Bohutínská, Ph.D.; Oponent: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.

10:45 – 11:15     Tereza Billichová 
Název práce: Vliv klimatických změn na interakce rostlin a půdy
Školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Oponent: RNDr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

11:15 – 11:45     Tamara Dudlová 
Název práce: Reakce rostlin na okus jelenovitými a důsledky pro další okus
Školitel: Mgr. Barbora Lepková; Oponent: Mgr. Jakub Štenc

11:45 – 12:15     Ondřej Koděra 
Název práce: Vliv patogenů na klonální rostliny
Školitel: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.; Oponent: Mgr. Jana Duchoslavová

 

Publikováno: Čtvrtek 19.05.2022 10:45

Akce dokumentů