E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Vyhlášení 20. kola soutěže GAUK
Bylo vyhlášeno 20.kolo soutěže GAUK. Přihlášky projektů je možné podávat od 3. 10. do 4. 11. 2022.
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty/stáže v rámci programu Erasmus+ (LS 2022/2023)
Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, tj. první stupeň – nominace z katedry, proběhne v pátek 16. 9. 2022.
Harmonogram podzimních obhajob bakalářských prací
Obhajoby BP se budou konat v pátek 2. září 2022 v dopoledním bloku.
Harmonogram podzimních obhajob diplomových prací
Obhajoby diplomových prací se budou konat ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 10 hodin v Krajinově posluchárně.
Obhajoba dizertační práce Anny Tiché
Seminárium katedry botaniky, 29. 6. ve 14 hodin.
Obhajoby diplomových prací - jaro 2022
Květnové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob BP, 2022.
Květnové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob BP, 2022.
Fakulta hostí mezinárodní setkání otevřené vědy Evropské pylové databáze
Ve dnech 1.- 3. června 2022 se v prostorách PřF UK na Albertově 6 uskuteční mezinárodní setkání otevřené vědy komunity Evropské pylové datábáze. Toto setkání po dlouhé době podpoří komunitu paleoekologů, kteří se zabývají dlouhodobým vývojem ekosystémů a krajiny ve vztahu ke změnám klimatu a lidské činnosti. Přednášky (pouze v Aj) jsou veřejně přístupné a vstup na ně je zdarma, pro veřejnost bude dále připravena i interaktivní miniexpozice propojující umění s mikrofosiliemi.
Obhajoba doktorské práce Terezy Veselské
Obhajoba doktorské práce Lucie Vančurové
Kronika broučích invazí
Úhyn lesů v posledních letech nabírá na obrátkách. Ruku v ruce narůstají i kůrovcové populace, které decimují někdy i relativně zdravé stromy. Dochází v současné době opravdu k extrémním situacím, které nemají obdoby nebo se již něco takového stalo i dříve? A mohou nám minulé události pomoci v řešení současných problémů? Odpovědi na tyto otázky hledali vědci v nedotčené oblasti Vysokých Tater. Na výzkumu pod vedením Nicka Schafstalla z České zemědělské univerzity se významně podíleli i Petr Kuneš a Helena Svitavská Svobodová z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Těžký život rostlin
Rostliny můžeme najít na většině zemského povrchu, a proto asi není překvapením, že se mezi nimi rozvinula široká škála adaptací a životních strategií. Různá narušení vedou k odstranění rostlinné biomasy, a to jak se s tím rostlina vypořádá, je klíčovým faktorem v selekci. Právě vegetativní regenerace je jednou z možných reakcí, které si rostlina vyvine. Existují dokonce i druhy, které dokáží přežít zničení celé své nadzemní části. Tým vědců, mezi které patří i Jitka Klimešová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se zaměřil právě na tuto skupinu rostlin. Zkoumali vliv odstranění nadzemních částí rostlin na jejich růst, kořenové dýchání a efektivitu fotosyntézy.
Jarní exkurze do okolí Prahy a Floristicko-ekologické exkurze
Program Jarních exkurzí od okolí Prahy a Floristicko-ekologických exkurzí v roce 2022
Online seminář k šedesátému výročí založení Botanického ústavu AV ČR
Nabídka zaměstnání: Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Target enrichment for plant/animal systematics - methodological workshop - MB120C117
You are interested in phylogenomics? You want to learn how to do a phylogenomics project, from the wet lab to data analysis, including the theory behind? Then this is your workshop!
V. Novotný: Proč v tropickém lese roste tolik druhů stromů
Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK zvou na přednášku Vojtěcha Novotného na téma “Proč v tropickém lese roste tolik druhů stromů: pralesní experimenty z Nové Guineje”.
Obhajoba doktorské práce Gabriely Šrámkové
Obhajoba doktorské práce Veroniky Konečné

Akce dokumentů